Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator GguR in Ralstonia

Properties
Regulator family: GntR/Others
Regulation mode:
Biological process: Glucarate utilization; Galactarate utilization
Effector:
Regulog: GguR - Ralstonia
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Cupriavidus taiwanensis
RALTA_B0133 gudD -109 4.9 CAGTCATACGATGACAG
RALTA_B0782 garD -155 4.9 ATGTTGTCGTACAACAC
RALTA_B0782 garD -54 5 ATGTTGTCAGACAACGT
RALTA_B0137 kdgD -94 4.9 TTGTCGTACGATGACTG
RALTA_B0132 gguR -91 4.9 CTGTCATCGTATGACTG
Ralstonia eutropha H16
H16_B0127 gudD -90 4.9 CAGTCATACGATGACAG
H16_B0965 garD -57 5 AAGTTGTCAGACAACGT
H16_B0965 garD -157 4.6 GTGTTATCGTACAACTA
H16_B0131 kdgD -94 4.8 TTGTCATACGATGACTG
H16_B0131 kdgD -289 5 ACGTTGTCCTACAACAT
H16_B0126 gguR -81 4.9 CTGTCATCGTATGACTG
Ralstonia eutropha JMP134
Reut_B3715 gudD -87 5.1 AAGTCATACGACGACTG
Reut_A1006 tctC1 -45 5 ATGTTGTATGACGACTG
Reut_A1006 tctC1 -180 5 ATGTCATCAGACAACAG
Reut_B3689 gudP1 -67 5.1 CAGTCATACGACGACAT
Reut_B3689 gudP1 -283 4.8 ACGTCATCGTACAACTA
Reut_B3714 gguR -80 5.1 CAGTCGTCGTATGACTT
Reut_B3688 kdgD -102 4.8 TAGTTGTACGATGACGT
Reut_B3713 kgsD -97 4.3 ATGTCATATGATGTCCT
Ralstonia metallidurans CH34
Rmet_0834 gudD -80 4.8 AAGTCATACGACGACCG
Rmet_0971 tctC1 -161 5.2 AAGTCATCCGACGACTG
Rmet_0971 tctC1 -44 4.1 TAGTTGTACGACATCCT
Rmet_4735 gudP1 -78 5.2 AAGTCGTATGACGACAT
Rmet_0832 kgsD -91 4.4 ATGATGTCTTACGACAA
Rmet_0832 kgsD -98 4.5 ATGTCATATGATGTCTT
Rmet_0833 gguR -30 4.8 CGGTCGTCGTATGACTT
Rmet_4736 kdgD -109 4.6 TGGTTGTACGATGACTT
Ralstonia pickettii 12J
Rpic_0946 gudD -17 4.8 GTGTTGTACGACGACTG
Rpic_0945 gguR -85 4.8 CAGTCGTCGTACAACAC
Ralstonia solanacearum GMI1000
RSc1079 gudD -26 5.1 ATGTTGTACGACGACTG
RS04109 gguR -90 5.1 CAGTCGTCGTACAACAT
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD