Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator TPP in Thermoanaerobacterales

Properties
Regulator family: RF00059
Regulation mode:
Biological process: Thiamine biosynthesis
Effector: Thiamine pyrophosphate
Regulog: TPP - Thermoanaerobacterales
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Thermoanaerobacter ethanolicus X514
Teth514_0633 thiT -164 78.9 ATGTCCGCTGGGGGAGCCTTAACGGCTGAGATGGCATTGATGCCAAACCCTTGGAACCTGATGAGGGTAATGCCTCCGTAGGGAATGCGGCTCAAAAATACCGC
Teth514_0974 thiC -154 80.9 TATTTGCCACATGGGGTGCCGGCGTAACCGGCTGAGAAAAAGGTGTTGCCTTTTAACCCATCGAACCTGTTAGGTTAGTACCTGCGTAGGGATGTGGTCATCTGCCATG
ThiD thiD -159 82.6 ACAAGTGCTAGGGGAGCCAAAAAGTGGCTGAGAGGGGATTCGTTCCCGACCCTTTGAACCTGTCAGGGTAATGCCTGCGTAGGGAAGCATGCTTTTTAAAACAT
Anaerocellum thermophilum DSM 6725
Athe_0368 thiS -259 57 TGGTTTTAAGGGGGAGCTGAGCGGGGCAAAGCTCGGCTGAGAGTAGGCACTCAATAAAACATAAAAACCCCGTGCCTTGACCCTTTGAACCTGATCCGGGTAATGCCGGCGAAGGGAAAGCAAAGATTTCAAGG
Thermoanaerobacter italicus Ab9
Thit_1845 thiC -152 81.8 TTTGCCACATGGGGTGCCGGCGTAACCGGCTGAGAAAAAGGTGTTGCCTTTTAACCCATCGAACCTGTTAGGTTAGTACCTGCGTAGGGATGTGGTCATACACCATGGC
Thit_2199 thiT -166 80 TTATGTCCGCTGGGGGAGCCTTAATGGCTGAGATGGCATTGATGCCAAACCCTTAGAACCTGATGAGGGTAATGCCTCCGTAGGGAATGCGGCTCAAAAATACC
ThiD thiD -158 86.2 ACAAATGCTAGGGGAGCCCGAAAAGGGCTGAGAGGGGATTCGTTCCCGACCCTTTGAACCTGTCAGGGTAATGCCTGCGTAGGGAAGCATGATTTTTAAAACAT
Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901
ThiE thiE -105 76 AAAAACCTCAGGGGTGCCGGATGAGCCCGGCTGAGAAGGCTTCGCGATGAAGAAGTCTACCCTTTGAACCTGCTCTGGGTAATGCCAGCGGAGGGAGAGGAAATAATGATAAGGT
CHY_1262 thiG -468 63.8 ATATGGTTTAGGGGAGCTGAGGGGGTAAGCTCGGCTGAGAGTAGGCACCGAAAACCCTGTGCCTTGACCCTTGGAACCTGCTCCGGGTAATGCCGGCGAAGGGAAAAAGACGACGTTAAAGCC
CHY_0230 thiT -177 90.9 ACGGCCACTGGGGGTGCCGGTCAAAACCGGCTGAGAGGGAGAGTTCTCCCAACCCTTTGAACCTGATCCGGGTAATACCGGCGTAGGGAAAGTGGGGTAACTGGAAGAT
Caldicellulosiruptor saccharolyticus DSM 8903
Csac_0250 thiS -296 61.9 TGGTTTTAAGGGGGAGCTGAGCGGGGCAAAGCTCGGCTGAGAGTAGGCACTAAAAAATCCCCGTGCCTTGACCCTTTGAACCTGATCCGGGTAATGCCGGCGAAGGGAGGAAAAGTGCAAAAAATAA
Moorella thermoacetica ATCC 39073
Moth_1401 thiC -164 75.5 AGTTACCCCGGGGGTGCCCTTAGGGGCTGAGAAGTGCCGCAGCACTAACCCTTGGAACCTGATCTGGGTCATACCAGCGTAGGGAAGTGGGGACCGAAGTTGCC
Moth_1663 thiG -376 70.4 AACATAAGCAGGGGTGCCGCAAGGCTGAGAGGGCTAAACGCCTAACCCTTTGAACCTGATGTGGGTAATGCCACCGTAGGGAAGTAATGATGATTGGGTGC
Moth_0547 thiE -202 26.1 TTAAACCGGAGGGGCTCCTGTTAGGGGCCGAGAAAGGGCTAGTGAGCACCTGACCCGTTGACCTGATCAGGGTAATGCCTGGGTGTTCTTCCAAAAGAGGGCACCGGTTTTTTGTTAAGGGG
Thermoanaerobacter tengcongensis MB4
TTE2512 thiT -168 76 TTATGTCCGCTGGGGGAGCCTGAAAAGGCTGAGACGGCAGAAATGCCGAACCCTTGGAACCTGATGAGGGTAATGCCTCCGTAGGGAATGCGGGCTCAAAAGGCA
TTE1565 thiC -172 85 ACTCAAGTGCTAGGGGAGCCAAAAATGGCTGAGAGGGGATTCGTTCCCGACCCTTAGAACCTGACCAGGGTAATGCCTGCGAAGGGAAGCACGTTTTACGAAAT
TTE2235 thiD -163 85.5 ATCAAAGTGCTAGGGGAGCCAGAAATGGCTGAGAGGGGATTCGTTCCCGACCCTTAGAACCTGACCAGGGTAATGCCTGCGAAGGGAAGCACGTTTTACGGAAT
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD