Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator TPP in Campylobacteraceae

Properties
Regulator family: RF00059
Regulation mode:
Biological process: Riboflavin biosynthesis
Effector: Thiamine pyrophosphate
Regulog: TPP - Campylobacteraceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Campylobacter lari RM2100
Cla_1124 thiD -118 22.4 TTTTAGCCAATGGGGAGCTTTTGCTGAGAGGAAGTTTGGCTTCGACCCTTGAGAAGTTTGGTAATGCAAACTTTGAATTTCTTGCAAAAACTT
Cla_1025 thiC -155 53.7 TTGCATAAATGACGGGAGCTTGTGTGACAGGCTGAGAGTAAGCTAAAGCTTAGACCGAACCAGAACTAGATAATGCTAGCGTTGGGAAGATTTATACTATATATG
Campylobacter coli RM2228
CCO0544 thiC -150 54.8 AAACATAAATGACGGGAGCTTGTGATACAGGCTGAGAGTAAGCTAAAAGCTTAGACCGAACCGGAACTAGATAATGCTAGCGTCGGGAAGATTTATACTTTCTACA
Campylobacter upsaliensis RM3195
CUP0321 thiC -146 55.1 ACATAAATGACGGGAGCTTGTGAAACAGGCTGAGAGTAAGCTAAAAGCTTAGACCGAACCAGAACTAGATAATGCTAGCGTTGGGAAGATTTATCACTTTTTCTAC
Campylobacter jejuni subsp. jejuni NCTC 11168
Cj0453 thiC -160 61.1 ACATAAATGACGGGAGCTTGTGTAACAGGCTGAGAGTAAGCTAAAAGCTTAGACCGAACCGGATCTGGATAATACCAGCGTCGGGAAGATTTATAAATTTCAATAC
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD