Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator THF in Clostridiaceae

Properties
Regulator family: RF01831
Regulation mode:
Biological process: Folate metabolism
Effector: Tetrahydrofolate
Regulog: THF - Clostridiaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Clostridium novyi NT
NT01CX_2426 folT -170 90.7 AGGCAGAGTAGGTATTTGTGCGTTAAGTGTCATTGGAACGGGAAGTTGTCCATTGAACGAAAAATGAATTTATTTCATTTGCGGTGCATATATCGCATTCCGCTGCC
Clostridium botulinum A str. ATCC 3502
CBO0790 folT -195 70.5 ACAGAGTAGGTAATCACACGTTAAGGTTTAGAGGACGGGAAGTTGTCTCTAAAAGAAAAGTCTTTAAAAGATTTGCGATGTGTTACCGCATTCCGCTGTTAC
Clostridium acetobutylicum ATCC 824
CAC2418 folT -222 75.1 GCAGAGTAGATATTGTGCGTCAAGTGTTAGAGGATGGGAAGTTGTCTCTAAACGAAAAGCTTAGTCTTGCGGTTCAATATCGCTTCCGCTGTTAC
Clostridium tetani E88
CTC01689 folT -158 70 AGTTAGAGTAGGTGATTGCGCGTGAAGTGCTAGTTGGATAGGATGTTGCCACTAGACGAAAAAATCTTTTGGATTTTGCGATGCATATACCGCTTCCGCTAAC
Clostridium cellulolyticum H10
Ccel_1395 folT -198 97.9 GCAGAGTAGATTTTTGTGCGTTAAGTGCCGGAAGGACGGGAAGTTGCCTTTCGGACGAAAAACAATAATTTTTATTGTTTGCGGTACAAATATCGCATTCCGCTGCCAC
Clostridium kluyveri DSM 555
CKL_1477 folT -256 62.6 GCAGAGTAAATATTATGCGTAAAGTGTTAGAGAATGGGAGGTTGTCTCTAAACGAAAAGCTTAAATACTTGTTATATAAGATTTAAAGCTTACGATATAATATTGCTTCCGCTGTTAT
CKL_3856 folT -262 82.4 GCAGAGTAGAACGTTGTGCGTAAATCATTGATTTGCAGTGCCTTCTGAACGGGGAGTTGTCAGAGGGACGAAAAGCCTTTTAGGGCTTACGGTACAAGGTTCGCATCCCGCTGCTGC
Clostridium sp. OhILAs
Clos_2421 folT -172 81.1 TCAGAGTAGATATTGCGCGTTAAGTGTTGAAGGATGGGAAGTTGCCTTCAAACGAAAAATAGTACCATGTACTATTTGCGGTGCAATATCGCATCCGCTGTCAC
Clostridium nexile DSM 1787
CLONEX_03228 folT -106 100.5 AAGCAGAGTAAGAGTATGTGCGTTAAGTGCCAGTTGGACGGGGAGTTGCCAGTCGGACGAAAAGCAAAATTGCTTGCGGTACATACTCTGCATCCCGCTGCT
Clostridium scindens ATCC 35704
CLOSCI_01152 folT -174 101.2 GCAGAGTAGGAAAACGTGCGTTAAGTGCCAGCCGGACGGGGAGTTGCCGGCGGGACGAAAAGTAAGGATTACTTGCGGTACGTTTTTCGCATCCCGCTGCTAC
Clostridium bolteae ATCC BAA-613
CLOBOL_05170 folT -346 86.3 GCAGAGTAGGTATATGTGCGTTAAGTGCCGGCTGGACAGGGAGTTGTCAGCTGGACGAAAGAGGATTCCCAAAGGGAAACTGTCTGCGGTACATATGCCGCATCCCGCTGCAAC
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD