Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator TPP in Clostridiaceae

Properties
Regulator family: RF00059
Regulation mode:
Biological process: Thiamine biosynthesis
Effector: Thiamine pyrophosphate
Regulog: TPP - Clostridiaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Clostridium kluyveri DSM 555
CKL_2038 thiT -164 76.2 CTTAATGCTAGGGGTGCCTTGTGGCTGAGAAACACCAGTTGTTAACCCTTCTACCTGATCTGGATAACACCAGCGTAGGGAAGCGGATTTTTAGAAAAAT
CKL_1639 thiS -318 66.6 TAATATCTTTAAGGGGAGTCTGTATTAACAGTCTGAGAATGGGATGTTATCCCTTACCCTCATAACCTGATTTGGGTAATGCCAACGTAGGGAAATACGGTTTGTTATCA
CKL_2919 thiD -169 80.4 AATAGTTTTGTGGGGGTGCTTGTAAAAGCTGAGAAGAAATATTTCTAACCCTTTGAACCTGATCCAGGTAAAGCTGGCGTAGGGAAACAATATTGTATAGTCT
CKL_1776 thiC -241 55.9 ATATTATGTGCAGGGGGGCTGGTGTTTCCGGCTGAGATTAAGAAGTTAATTCTTTGACCCTAAACCTGATCTGGGTAATGCCAGCGTAGGAAGTTGTTTGTGTAGGTAT
CKL_2891 null -191 66.1 ATAACGGACAGGGGAGCTTGTGAAACGGGCTGAGAGGAAGTTTATAACTTCGACCCTTACACCTGATGTGGATAATGCCACCGTAGGAAAGGTCTCTGTTGCTATTATCG
Clostridium sp. SS2/1
CLOSS21_01710 thiD -271 56 TAAAAACAGGGAGCTTGTTAAACAGGCTGAGAGGAAAGTAAAACTTTCGACCTTTGAACCTGATTTGGGTAATGCCAACGTAGGAAACGAAGATGATAAGTCG
CLOSS21_02770 thiC -246 59.9 GTAACTGAAATGGGAGCTTAAAAGGTGATACCTTAGCTGAGAGGAAACAAGAGTTTCGACCATGGACCTGATACGGATAATGCCGTCGTAGGGATTTGGATGCTATGAATACA
Clostridium cellulolyticum H10
Ccel_1992 thiD -409 59.4 GTACTAGTTGCGGGGGAACCATTTTGGTTGAGAAGGTAAAACCTGACCCTTGGAACCTGTCGGTTAACACCGGTGTAGGGAAGCAAAAATTATCAGAAA
Ccel_1992 thiD -216 58.8 TAAAAATTTGTGGGGGGACCAATTTTTGGTTGAGAAGGTAAAACCTGACCCTTGGAACCTGTCGGTTAATACCGTTGTAGGGAAGCAATGACAATAACTT
Ccel_2120 thiT -198 64.4 ATATTGAAAGGGGAGCTGGAAAATAATCCGGCTGAGATAAGTATGTTTTACTTAAAACCCATATACCTGATCTGGGTAATGCCAGCGTAGGAATTTTATTTTGTCATACTCT
Clostridium phytofermentans ISDg
null thiT -145 71.8 ATTGTATTGCTGGGGGAGCCGAATTGGCTGAGAAGTAGACACCTACTGACCCTTATTACTTGATCCAGTTAGTACTGGCGTAAGGAAGCACCAAACGTCCTCC
Clostridium tetani E88
CTC00828 thiC -204 73.8 AATAAATTTAGGGGAGCTTATAAAAATAGGCTGAGAAAGAGATGTTATCTCTGACCCTCATAACCTGATTTGGCTAATACCAACGTAGGGAACATTGTGTATTGTAGTTA
CTC01754 thiW -203 70.7 AATAAAGTTTCAGGGGAGCTGGTTTATGTCAGCTGAGAGTAAGAACTAAATTCTTAGACCCTTTAACCTGATCTGGATAATGCCAGCGTAGGGAGATGGTTTACTATATAA
CTC00254 thiT -193 65.1 AATGTAGTGCTAGGGGTGCTATATAAGAGCTGAGAAATGAATTATTTATGATCAATTCATTAACCCTTGTACCTGAACTAGATAATTCTAGCGTAGGGAAGCCTTTTATAGATATA
Clostridium acetobutylicum ATCC 824
CAC1397 COG0084 -156 72.3 TTTAGTGCTAGGGGTGCCTTTTGGCTGAGAGAAGTTAAAAAACTTTAACCCTTTGAACCTGATTCGGTTAATTCTGACGAAGGAAAGCTTTTTAAATGATTACT
CAC2928 thiT -201 72.8 ATATGTGCTAGGGGTGCCTTTAGGCTGAGAAACAGTTTGTCACGTTAACCCTTAACCTGATCTGGATAATACCAGCGTAGGGAAGCAGTTTGAATTTTGAAT
CAC3096 thiM -196 53.4 TAATATTTTTCAGGGGAGCTTGTTTTCAGGCTGAGAGGAAGTAATTGAACTTCGATCCATATACCTGATTTGGATAATGCCAACGTAGGAAATAGGTTACTTGATTTA
CAC3014 thiC -242 55.9 ATATTTTAGCTAGGGGTGCCTTTTAAGGCTTTTATAGTTGATATCATTAAAAATATTTAACTAATAAAAGACTTTAGGCTGAGAGGAGAAATCCAACCCTTTGAACTTGATGTAGTTAATACTACCGTAGGGAAGCAGTGCATTGTATAT
CAC2924 thiS -212 73.8 AATATAGTTAACGGGGAGCCTGTAGACAGGCTGAGAGTGGAATGTGATTCCAGACCCTCATAACCTGATTTGGATAATGCCAACGTAGGGAGTTAATGCATCATGTTTG
Clostridium botulinum A str. ATCC 3502
CBO0556 thiT -160 78.2 TTAAGTGCTAGGGGTGCCAAAAGTTATGGCTGAGAAATGATAAATTCATTAACCCTCTAACCTGATCTGGTTAATACCAGCGTAGGAAAGCTTGAGTGTTAATAAAA
CBO0451 thiD -409 71.3 CCTTATGTTGTGGGGGTGCCCCTTCGGGCTGAGAAGATTTAAATATCTAACTCTAATAACCTGATCCAGATAATACTGGCGTAGGGAAGCAGCATATCTAATAAT
CBO2254 thiW -410 54.7 AATTTTTCAAAAGGGGAGCTTGCAATGCAGGCTGAGAGGAAATGTATATTTCGACCCATAACTTGATTCGGATAATGCCGACGTAAGGAAATATTAATTTATACTA
CBO2913 purF2 -191 75.7 TATGTAAATGCAGGGGTGCCGTAAAGGCTGAGAGGAAAGATTTCTAACCCTTTGAACCTGATGTAACTAAGATTACCGTAGGGAGCATTATAGTATATATA
Clostridium novyi NT
NT01CX_0246 thiD -275 77.2 TTAAGTTGCAGGGGTGCCTAACTTAGGCTGAGAAGAAATTTTTCTAACCCTTAGAACCTGAAACTAGGTAATTCTAGCGGAGGAAGCAATATAGTTTCATATTT
NT01CX_0092 thiC -202 62.9 ATCGTTTGCGGGGGAGCCTTGAGCTGAGAAGGATAAAACCTGACCCTTAGAACCTGATGTAGTTAGTACTATCGTAGGGAAGCAACTAGACTAATTGAAT
NT01CX_1441 thiT -317 70.4 TTTTTAACTAGGGGTGCTTACCTAAATGTAGGCTGAGAGATAAAGTTTATCAACCCTTGTACCTGATGTGGATAATGCCAACGTAGGAAAAGTTATTAGTTATAAGATT
Clostridium perfringens ATCC 13124
CPF_1545 thiD -184 74 AAAAAATAGCTAGGGGGGCCAGTAGTGTCTGGCTGAGATTAGAAATGAAATTTCTTGACCCTTTAACCTGATCTGGTTAATACCAGCGTAGGGAAGCCCAAGATACATATA
CPF_0670 thiC -253 78.8 GTAAGTGCTAGGGGTGCATTTTATATGCTGAGAGGATAATATCTATCTAACCCTTAAAACCTGATGTAGTTAGTACTACCGTAGGGAAGCATAAACTGTTGTTTAT
CPF_1622 thiT -194 77 TCATGTGCTAGGGGTGCCTTTAGGCTGAGAGATGATTATTTTATCATTAACCCTCAACACCTGATCTGGTTAATTCCAGCGTAGGGAAGCGTTTAGGGCTGTATTT
CPF_2870 tenA -321 71 ACTTTATAGCTAGGGGTGCCTTTGGCTGAGAGATAACATTTCGTTATTAACCCTTAAACCTGATCTGGATAATACCAGCGTAGGAAAGCCTGTAGAAAGTTTT
CPF_1856 thiS -232 70.2 AAGATATTGCTAGGGGTGCTGTAAAAGGCTGAGAGGGATAATAAATCCTAACTCTAATAACCTGATTTGGTTAATACCAACGTAGGGAAGTATATTTTAAGTTGT
Clostridium difficile 630
CD1702 thiC -252 70.8 ATTAGAGCTAGGGGCGCTAGAATTGGCTAGCTGAGAGATAAAGCCGTAACTTACAAACCCTAATAACCTGATCAAGATAATGCTTGCGAAGGGAAGCTTTTTAATATAATTTT
CD1980 thiX -496 52.7 ATAATATATTTCGGGGAGCTAATGTGCTGAGAGGAGATTTTATCTCGACCCTTTGAACCTGTTTGGATAATGCCAGTGTAGGGAGACCAGTTAAGATAAAA
CD1599 thiD -191 66.8 AAAATAGCTAGGGGAGCCAAGAGCTGAGAGGTATACCGACCCTTACACCTGATCTGGATAATACCAGCGTAGGAAAGCTTAGTAAAAATTCAAG
Clostridium beijerincki NCIMB 8052
Cbei_0647 thiF -294 76.7 TAAAAGGCTAGGGGTGCCAATTTAATTGGCTGAGAGAAGCTTATTTGCTTTAACTCTTTTGACCTGATGTGGCTAATACCACCGTAGGGAAGCAATAAATATTTTAGAA
Cbei_0066 thiT -157 71.9 TATAATGTGCTAGGGGAGCCGAGAGGCTGAGATTTGATATTCATAAACCCTTAAAACCTGATCTAGTTAATTCTAGCGTAGGGAATGCAACCTCTTAAAAAC
Cbei_2088 tenA -189 72.4 ACGAGCACTAGGGGAGCCGTAATGGCTGAGATGAGTTTTTCAGACCCTTTGAACCTGCACTGGGTAATGCCAGCGAAGGGAAGTTATAAGATAATATAAA
Cbei_4491 thiW -301 68.2 ATTGAATAACTAGGGGAGCTAATATTTTGGCTGAGATTGGAAAGATTGATTTCCTAGACTCTTATAACCTGATTTGGATAATACCAGCGTAGGGAAGTATATTAATATTATT
Clostridium sp. OhILAs
Clos_0766 thiC -258 71.8 TAAGTTAGAAGGGGAGCCTATATTGATAAGCTGAGATAGAAATGTTATTTCTGACCCTAAGAACCTGATTTGGATAATGCCAACGAAGGGATTTAGCTAGGATAGATGTT
Clos_0240 thiT -182 61.7 TATTTATCGCTAGGGGTGCCATGCGCTGAGAGGATTATTCCGACCCTTAGAACCTGTAGGTTAATACCTTCGTAGGAAAGCGGATTCTGTTAATA
Clos_2695 thiD -426 68.4 AATGGAACACTGGGAGAGCTGGAAAGGCCGGCTGAGAGAAAGACCCTATAATGTCTTTGACCCCTATCACCTGATCTGGATTATGCCAGCGTAGGAAAGTGTAAGGATATTAGG
Clostridium sp. L2-50
CLOL250_01568 thiC -199 58.5 TTATATATTCAGGGAGCTGACAAATTAGCCGGCTGAGAGGAGAATGAAGTTCTCGACCTGTGAACCTGATTTAGGTAATGCTAACGTAGGGATGTGTATTAGAGGTGCCCT
Clostridium scindens ATCC 35704
CLOSCI_03456 thiC -234 57.8 AGGAACAACAGGGGTGCTCGCGTAAGCGGGCTGAGAGTAAGCTGTATCGCTTTAACCCATAACCTGATTTGGATAATGCCAACGTAGGGAGATATAGAAGTAAAGTGTA
CLOSCI_02950 thiS -319 58.8 AAATTGAACAGGGGAGCCTATGGATAGGCTGAGAGGAAGTTGCGAACTTCGACCCATATACCTGATTTGGATAATGCCAACGTAGGGACGGATGTGAATTGTTTGCGG
CLOSCI_02958 thiT -188 57.1 ATAAGACCCATATGGGGCGCTGATATGGCTGAGATGCGCGAAGACGCGCAGACCCTTGAACTTGATCCGGGTAATGCTGGCGTAAGGAAGGAGAATATAATATGT
Clostridium nexile DSM 1787
CLONEX_00344 COG0011 -226 67.1 GAAAAGAAATCAGGGGTGCCGGGAGAACCTGGCTGAGAGTAAACTACGAGAATGTTTAGACCCTTAACCTGATCTGGGTAATGCCAGCGTAGGGAGAATATTGAAACACAAA
CLONEX_00625 tenA -163 49.7 TGTGTTTGCGAGGGAACTGAACAAGTTGAAAAAGGTAAGACCTGACCTCTGGACCTGTCGGCTAATACCGGCGTAGGGAAGCAATTTCTTACGCTCGTA
CLONEX_00625 tenA -323 70.9 TACTCAAGCAGGGGGACTACCTTGTAGTTGAGAAGGTTAAAACCTGACCCTTTGAACCTGTTGGCTAATACCAACGCAGGGAGCTGAAGAATACAGATTCG
CLONEX_00550 thiT -38 60 CAATTTGCTAGGGGAGCCATGAGCTGAGAATCACACAGATGTGTGTTGACCCTCATTACTTGAACCGGTTAGTACCGGCGGAAGGAAGCAGTACCAAAGTGGTTC
CLONEX_00816 thiW -166 66.3 CAAAAACATAGGGGAGCTTGTATTGGCAGGCTGAGAGGAAGTAATCAACTTCGACCCTTTAACCTGATGCGGATAATGCCGCCGTAGGAAATCATAATTGCTGATTTTT
Clostridium leptum DSM 753
CLOLEP_00999 COG0011 -199 60 ATAGAATACCGGGGTGCTGAGAAAATCGGCTGAGAGCAGGCTGAAGCCTGAAACCCTTAACTTGATCCGGGTAATGCCGGCGTAAGGAATCAAAAGCAAAAAGGA
CLOLEP_00018 ykoF -291 63.3 TAGAATTCTAGGGGGACTCTTTATAGAGTTGAGATAGATTCATCTGACCCTTTGAACCTGATGGTTAAGACCAGCGTAGGGAAGCAATTCTAACACGATGA
Clostridium hiranonis DSM 13275
CLOHIR_00425 thiC -275 57.5 ATCGATGCTAGGGGCGCTGAAATAAGGTCAGCTGAGAGAGAAAGCCAAAAACTTACAAACCCTAAACACCTGATCAAGATAATGCTTGCGAAGGGAAGCTGGTAGAAAATTTTCA
CLOHIR_00634 thiM -175 56 AAAATCAAGCAGGGGAGCTTTTTCGGCTGAGAGTAGGTAAAACCTAGACCCTTAACCTGATTTGGATAATGCCAACGTAGGGAGAAGATAAGATATCAA
Clostridium butyricum 5521
CBY_0451 thiT -186 70.2 AAGTGTGCTAGGGGTGCCTTTGGCTGAGAGGTGATTTTATCACTAACCCTCAACACCTGATCTGGTTAGAACCAGCGTAGGGAAGTGTTTTGAATATTAATC
CBY_0917 tenA -248 76.1 CAAAAATAACTAGGGGTGCTGAAAAAGCTGAGAGAGTAAAATTTACTTAACCCTTTGAACCTGTCTTGGGTAATTCCAACGTAGGGAAGTGAGCTTGTAAGTAT
CBY_1699 thiW -200 67.6 TAGATAACTAGGGGAGCTTTTGCTGAGATTGGAATAAATTCCTAAACCCTTATGACCTGATTTGGTTAAGACCAACGTAGGGAAGTGCAGAATTAATTAGTT
Clostridium bolteae ATCC BAA-613
CLOBOL_02869 thiD -253 51.8 TTGTAAATAAACGGGGAGCTCACTTAAGTGGGCTGAGAGTAAGCTGTTCATGCTTAGACCCATTACCTGATTTGGATAATGCCAACGTAGGGACCATAACGGACGATTGCC
CLOBOL_04495 thiW -118 60.6 CTAAATGACAACAGGGAGCTTGTGAAGCAGGCTGAGAGGAAGTAATCGAACTTCGACCTATCGCACCTGATTTGGGTAATGCCAACGTAGGGAAATATGAGACATGTATGT
CLOBOL_05155 COG0011 -189 61 ACAATGAAAAGGGGTGCTGGAGTGGAATCCGGCTGAGATGGAATATGTTCTGAACCCTGATACCTGATCTGGATAATGCCAGCGTAGGAAGCCTGCAGAAGATGTGAATTT
Clostridium bartlettii DSM 16795
CLOBAR_02453 thiC -291 48.6 GAAATATATACAGGGGAGCTTTTGCTGAGACTGAATTTTTTCTAAACCCTCAGAACCTACCGGATAATGCCGATAAGGGAGTTTATATTATTGTATC
CLOBAR_02041 thiD -297 64.4 ATTAAAGTGCTAGGGGAGCCACGCGCTGAGAAGTTTTACTGACCCTCACACCTGATCTGGTTAATACCAGCGTAGGAAAGCATACAAATTAAATG
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD