Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator T-box(Val) in Lactobacillaceae

Properties
Regulator family: RF00230
Regulation mode:
Biological process: Amino acid metabolism
Effector: Val-tRNA
Regulog: T-box(Val) - Lactobacillaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Oenococcus oeni PSU-1
OEOE_1392 valS -327 68.3 ATACTAATAGTCAACTTAGAGGAGTAGACGATAACGTTTATAGAGATCTGATGGTTGGTGAAAATCAGAACGCTTAAATCGAAGGTTGCTAAGATATAGAAAACGGAAGATATTAAGTGGCTTGGCAACAAGCAACTTGGGTGGTACCACGCAAAAGCGTCCCGAGA
Lactobacillus reuteri JCM 1112
LAR_0490 valS -283 118.3 AATAAGCATTGACCGAAAGAGTAGTAAAGCGGCACCTAAAAAGCGAGATCCTGATAGTGAGAGAGGATTAGTTAAACTTTATGAAGGTAGTTCGGGAGCTGATATACTGAAATTAATAGTAGGTATGTCCGGTTCATTTACCGTTATGAAATGATAAAGTGGAGTATTTTATACTCAAATTAGGTGGTACCGCGATGATTCGTCCTATCGAT
Lactobacillus helveticus DPC 4571
lhv_0841 valS -242 73.6 CCAAAGCAAGAATCAAGAGGTATCGACTTCATTTACAGAGAAAAGCCAAACAGCTGAGAGGCCAGAAGTTGATTGGTAGCTTGGTTAGCTGATTAATTGAATTAAGTAGGTTAATCCGGACACTTCAGCGCCGTTATCGCTTATAAGAGAAGTACATTTTTGTACTTAACCATAGGTGGTACCGCGGTTAGTAAATCGTCCTAGACAA
Lactobacillus fermentum IFO 3956
LAF_0278 brnQ -329 82.3 GAAACACGGTGAACAGGAGAGTAACTCCCGTTATAAACCAGTAAGCGAGCCCCGTTGAGTGGAAGGGGGTCTGGTTTGAAGGGAGCGAAAGTAGCCTGGGAGTGGTCGATGCGAAGTTTGAGTGTCGAACGGGTGCGCCCGTAATCGCGCCGGCGTATTCCGCGGAGTACGCGTTGAGGCGGGGCCAGCGATGGTGCCGTAAATCAAGGGTGGTAACACGCTTAGGCGTCCCTTCAGG
LAF_0497 valS -264 119.4 TCAATGCGATGAACGAGAGAGTAATGAATAGAGGGACCGCCTAAGCGAGGATCCGGTGGTGGAAAGGATCCCGGCACTCTGATCATGAAGGTAGCTCGTGAGCAGGAGTCCTGAATTAAGTAGGGGTTCCCGGTTCATTTACCGTTATCAAATGGCAAAGAGGGAGTGGCAGTGGCCACTTCAAATTAGGTGGTACCGCGAGAAGACTCGTCCTATGTTA
Lactobacillus salivarius subsp. salivarius UCC118
LSL_1072 valS -263 106 CATATAAGCAATGAACAAGAGGATTAAAAGAAGCTTGGATTAGAGAGGAATCGTCTGGTGAAAGATTTTCGATAGCTATTTTAATTGTAGCTTGTGAGCTGTTATCTTGAATAAAGTAGGGATAACCGGATTTCGATTCGTTAACAAGGATTTAAGTGGAGTTAAAAACTCAATTTAGGTGGTACCACGGCATTGTCGTCCTATTA
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365
LBUL_0659 valS -231 63.7 ACAAAGCCAAGATCAAGAGGTGGCGCTTCATGACAGAGAAAGGTCATTTAAGCTGAGAGACCGGAAGGCGCCTGGTAGCTTGATTCGCTGGCCGGCTGAACCAGGAGTAAGCCGGTCCGGTACCCGCACCGTTACCGCGTTTAAGCGGAGCATTATGCTCAATTTAGGTGGTACCGCGGTTATATATCGTCCTAGACAT
Lactobacillus acidophilus NCFM
LBA0794 valS -246 86.4 ACAAAGCCATAATCAAGAGGAATCGACTTTATTTACAGAGAAAAGCCATTGAAGCTGAGAGGCCAGAAGTTGATTTGTAGCTTGATTGCTGATTAACTGAACATAAGTAGGTTAATCCGGACACTTCAGCGCCGTTATCGCTTATTGAGAGAAGCATATTTTATATGCTTAAACCATAGGTGGTACCGCGGTTAGTAAATCGTCCTAGACAA
LBA1222 brnQ -300 102.1 TACACACTATGAATAGAAGAGTAGATTGTCTTCGATTTATTCAGCGAGCCTGAGATAGTGAAAGCAGGTATAAATTAAGACAATTGAAAGTAATCTATGAGTGACTAAGGCGACCACAAGAAGTTTTAGTCGGGAGTGCCCGTTACTGCACCAACGTATCTGATTTTTTCATGTACGCGTAAGGCATTATTAGCAATAATAATGTAAAAAAAGGTGGTAACACGCAAAAAGGCGTCCTTTAAGC
Lactobacillus johnsonii NCC 533
LJ0958 valS -250 89 ACAAAGCAAGAATCAAGAGGAGTAATTTCGCATTACAGAGAAAAGTCAATATGCTGAGAGACTTAAAGAATATTACTAGTAGCTTGATTAGCTGATTAATTGAATTTTTTAGTAGGTTAATCCGGACACTTCAGCGCCGTTATCGCTTATAAGAGAGGTATAGGTTCTATATCTAATCGTAGGTGGTACCGCGGAAAAATTTCGTCCTAGACAA
Lactobacillus plantarum WCFS1
lp_2322 valS -287 109.8 ACAACCAGCAATGAGCAAGAGAGTAGCGATAAACAACGTCAACAGAGAGAGCGTGAACAGTGAAACACGCTTGGCGGTTTTAGCGTGAAGGTAGCTTGCGAGCTGCTATTCTGAACTGTTTTAGTAGGAATAGCCGGACGGGATACACCGTTCGTTAACAACGATGTTTAAGCTGTAAAGCGATCACTTGTGATGGCTTTAAAATTAGGTGGTACCGCGAAGTCCATTCGTCCTAGTC
lp_0399 brnQ -444 99.2 TAAACGTGATGATCAGGAGAGTAAAGTCAGGGTAATCTTAAGCGAGCCGCTGGATGGTGTGAAGCGGTGGTGAGCCTGGCTGGAAAGTAGCCTGAGAACTGCTAATGCGACGAGCTGGAGTGTTAGCTGGGTGCCCCCATTAACGGGCCAACGTATCGTCAGTTAACATTACTGTTTGGGGAAACCCGTCATCGGTGTTGGTAATTGGCCGTACGCGCAAAGGTGACGAGCTGCGGTTCGTGACGAATTAAGGTGGTACCACGCGTTAGCGTCCTTACAAA
Lactobacillus casei ATCC 334
LSEI_1251 valS -291 114.9 CTAATGCAATGATCAAGAGGGTCATGGTCTTTTTTTCCAGCGACAAGGTGGTTGGTGCAAACCTTGAAAAAGGCTATGGTTGTAGCTTGTGAGCTGCCGTCCTGAAGTGAGTAGGGAGCGGCCGGTGACAGCCGTTATCCTGAACCAAGTGGGGGATTGTTTCCCAATTTAGGTGGTACCGCGAGCTGACTCGTCCTAATTTT
LSEI_0248 brnQ -356 86.3 ACTAAAAACGATGAGTAGAAGAGTACCTGAGTTGTCGGTGTCAGCGAGTCTCGGTTGGTGGGAAGAGACCTCTGGTAGCTTTGGGAAAGTAGTCTACGAGTTGCCGAGGTGACTTTGGAAGCTTCGGTTGGGATTGCGCCCATTATAGCAATCGTGTATCGCCAGGCAACTGGCCGTACACAGTAAGGCCGCTTACGGTGACGTAGCGGTAAATTAAGGTGGTACAGCGTGATTCGCGCCCTTAAC
Lactobacillus brevis ATCC 367
LVIS_1253 valS -281 121.3 AAAACTAGCGTTGAACAAGTCAGTAGCGTGATGACCAACCAATAGAGAGCTGGGAATGCTGGAAACCGGTGGTGGTGATGACGTGAACGTAGCTTGCGAGCTGAAAGGCTGAACTAATAGTAGGCCTTTTCCGGAGCACTCTCCGTTAACAAAGAAGTTAAGTGGGGCATAAATGCCCAATTTAGGTGGTACCGCGAAGACTCTTCGTCCTAATT
LVIS_2119 brnQ -290 78 TTATAAAACGTTGAAGAAAGTAGTAGCAAAGCGGTTGATGTTTAGCGAGTCACGGTCGATGCAAGGTGACCATCAGCGGTTTGTGAAGGTTAATTCTGAGTTCGGTAGTTGCTAAGGCTATCGTGGTGGCCACCATTACCTGGCTAGCGGATGTTGGTCCGTGAAGTGCGGTGATGATGTCGTCGCAAAAAGGTGGTACCGTTCTACTCGTAGAGCCCTTTTC
Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K
LSA0849 valS -272 101.5 ACAACGCGTTGAACAAGAGCGATTAATATTGGACTAGTTTAGAGAGAAGATGCATGGCTGAGACGTCTTCCAATGACCAATTAATCGGTAGCTTGTGAGCTGTTAACCTGAAATTTAGTAGGGCTAACCGGACCATTTCGTTCGTTAACAAATCATGAGTTGGGGACTAGTCTAGTCCTAATTTAGGTGGTACCGCGAAAAAGCATTCGTCCTATTGTG
Pediococcus pentosaceus ATCC 25745
PEPE_1291 valS -258 90.4 TCTGAAGGTTATGACTAAGAGGAGAGCTGCAAAACTTTTTTCAGAGAATAGACATTTTTGCTGAGAGTCTTAAAAAGTTGGAGTTCGGGTTGCTTATGAGCCAATTTTCTAGATTTAATTCTAGAAAATCGAACAAATTGTTCGTTATCAATGTTAAAGAGGGGCATAATACGCCCAATTTAGGTGGTACCGCGAAGCATCTTCGTCCTATGA
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293
LEUM_0322 valS -234 76.9 AATAATCTTAGAGGATTAAGCAAGCGCACGTCTAGAGAGTTGATGTTTAGTGGAAATCAATCGTGTTAATGCCCAAGGTTGCTGAGAATTATAATTAATCATATTAAATAAATAAGCGGTCGTTTAAAAACGACAAATTAGGTGGTACCACGGTAGAAAGATCGTCCTAATCTC
Lactobacillus rhamnosus GG
LGG_01261 valS -332 113.2 CTAATGCAATGATCAAGAGGGTTGCGGTCTTTTTTTTCAGCGACGGGATGGTTGGTGTGAATCTCGAAAGAAGGGCGTGATTGTAGCTTGTGAGCTGCCGTCCTGAAGTGAGTAGGGAACGGCCGGTGACAGCCGTTATCCTGAACCAAGTGGGGATTGATTCCCAATTTAGGTGGTACCGCGAGTAGACTCGTCCTAATAAT
LGG_00292 brnQ -339 85.9 TTCAAAAACGATGAGTAGAAGAGTACCTAGATTGTCAGTGTCAGCGAGTCTCGGTTGGTGGGAAGAGACCTCTGATTATCTAGTGGAAAGTAGTCTACGAGTTGCCATTGCGACTTCGGAAGTAATGGCTGGGATTGCGCCCATTACAGCAATCGCGTATCGCCGAATCAGGCCGTACGCGGCGAGACCGCTTTCGGTGACGTTGGCGGTAAAGTAAGGTGGTACAGCGTGATCCGCGCCCTTAAC
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD