Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator T-box(Trp) in Lactobacillaceae

Properties
Regulator family: RF00230
Regulation mode:
Biological process: Amino acid metabolism
Effector: Trp-tRNA
Regulog: T-box(Trp) - Lactobacillaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Lactobacillus reuteri JCM 1112
LAR_0194 trpS -196 37.2 TAAAATTAACTATATTAAGTAGCGCGAGTCTTAGCGAGGGACAGTTGGTGAAAAGGTCCCCAAAGTGCGAAATGGTCACAACAAAATACATAATGAGCGGCAATGATGATTGCAATTTAGGTGGCACCGCGCGAAAAGCGTCCTATTTAG
Lactobacillus fermentum IFO 3956
LAF_0067 trpS -218 46.5 AATCAGACCGGGAAAACAGTAGAAGGTGCTCAAACAGAGACGGCTGACCTTGGTGAAACAGCCGGCGCCCCTTCGAATTGGAGCCGCGGTCAACATTGCAATACACCAATAAGTGACGGGAATTTCCCCGTAAGATAGGTGGCACCGCGGTCATTCGTCCTATCC
Lactobacillus salivarius subsp. salivarius UCC118
LSL_0218 trpS -206 65.5 AATCTTCGTTGAACAAGTAAAGTAGACGAGCAATGACAGAGAGCTTAGGTAGTTGAAAATAAGCAAGTAAATCGAAGTGGAGCTTGGGAGAAGAAAATAAATTTGATATTTAATTAAGTGGCATTTTATGCAAATTAGGTGGTACCACGGCTTTGTTCGTCCTATTCAT
Lactobacillus plantarum WCFS1
lp_0092 oppA -396 84.1 TTATAAACCAATGAGGTGGAGATCAAGATTATCGTGCCCGCACAGAGAGTCATCGTTGCTGAGAGTATGGCCGAACGCAGGTAATTAAATGGACCACCGAGGGCTTTGCCGAAATTAACGTCAGTTGAGAGTACGGAAAGACGTGCGACATACGTCAGTTGTCAGGGAAATGTTAGTTTCCTATGGAGTAGGAGTGTACGCGTGATTTAATCACTAAATTGGCGAACACTCAATTAAGGTGGCACCGCGGTTATCAAACCGTCCTTAAC
lp_0434 trpS -246 84.8 ATTAATCGTTGAAGAAAAGAACAGTAAGGCGTCCAATAACAGAGACCTAGCGCGTGCTGAAAGCTGGGGCGGACTAATGAATTGGCTTTTTGGAGATTCGGTGAACACCGGGGACCCACCCTTATCGGTCAATGAGTGGCAGAGACAAGCTTTCTGCAATTTAGGTGGTACCACGGTGATGCGTCCTAATTAA
lp_1652 trpE -372 77.7 TGAAACCGATGAAGTGGAGATCAAGATAATGATGCCCGTAAAGAGAGTCGCCGTTGCTGAGAGTGCGATCGAACGCAAATTATTAAATGGACCACTGAGGGCGCGACTAACGAACAGTTTTGTTCTACTACCTCGCGACGATAGGGAGCCGTCAATTCCCGGGAATGTGTTTGCATTTCGCTAAGCTGGGACCCAAGTCTAACCTGAATGGGGTAATTTGGTGTCCAACCAAGGTGGTACCGCGGAAAAATCCGTCCTTGACTG
Lactobacillus casei ATCC 334
LSEI_2624 trpS -350 72.8 TATTCACACAAACGATGAGTAGCTTATCTAAGTGGTCTCCAGAGAGTCGGCAATGCTGTGACGTCGATGACCATGGTAGGCAAAGTTGGGTCGTTTGCGTTATGTTCGGTGGGTGCGCCTTAAGCCAAGAGAGGTCCGCAAGGCGGACAAGTTAGGTGGTACCGCGCGCTTGCGTCCTATGT
LSEI_0078 trpD -468 97.1 GAACAAACCGATGATGTGGAGATCAAGATCATTGTGCGCGCAAAGAGAGTTGCCGGTGCTGAGAGTGCAATCGAACGCAGATGATTAAATGGACCACGGAGGGTTCTCCCGAAAGACTTCAAGTACGGAGAAACGTAAAGGCATACGTCAGTTGCCGGAGAGATGTTGGTCTCTCGCTAAGCGTGATTAATTGGGGATTTTTAGACAAATCAGATGCTATTATTTGTTGAAGTCTCGATTAATCGAACTAAGGTGGCACCGCGGAAAAATCCGTCCTTAAC
LSEI_2797 oppA -416 89.9 ATGCAAACCTTTGAAGTGGAGATCAAGCTGATTGTGCACGCACAGAGAGCCGGCGATGCTGCGAGTCCGGCCGAACGCAGGTCAGTAAATGGACCACTGAGGGTTCCCCCGAAAGTTTTTCGAGTACGGGGAAACGTGTTGACATACGTCAGTTGTCGCCGGGGTGTTGGCCCCGGGCTAAGCGTGATCAAACACTGCCAGATGCTACCATCACACAGGCGCAGTCTCTTTGATCAAACTAAGGTGGCACCGCGGGAAACCGTCCTTAAC
Lactobacillus brevis ATCC 367
LVIS_0448 trpS -223 68 AGACTAACGATAAAAGTAGTCCGAATTCAGAGAGGAAATGGCTTGGTGCAACGTTTCCAGTGACGAAGTGGGTCGTTAGATCACTTTAAAATTCGATGATTAGTGTCGCGGGGTCGCCGTTATCGACAAGAGGCAGTCATGAACTGCAAATTAGGTGGTACCGCGCGTTAGCGTCCTTTTAGC
LVIS_0057 oppA -376 99.7 AAACAAACCATTGAAGTGGAGATCAAGCTTATCATGCCCGCAAAGAGAGTCGTCGTTGCTGAGAGTACGGCCGAACGCAGGTAAGTAAATGGACCACCGAGGGCTTCCCCGAATTTATAGTACGGGAAGACGTGCGACATACGTCAGTTGTCAGGGAAATGTTAGTTTCCTGTGGAGAGGGGCGCAGACGCTTATTTGCGTATCTGCGTTCAATTAAGGTGGTACCGCGGTTAAAAGTTAACCGTCCTTAAC
Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K
LSA0327 trpS -253 86.2 AAACAGAGTGAAGGATAAGTAGCAACTTTAACTTTTTGTACAGGAAGCGGCGGTACTGAGAAGTCGTCAAAAGCAAGTTGTGAATGGGCCTTTAATCGGGAGCTGGTGATAAGCCAGTTCGGGTAGCGCCCTTATCGCATAAGTGGCACGATTTTTTCGTGCAATTTAGGTGGTACCACGTCTAAGCGTCCTAATTGT
Pediococcus pentosaceus ATCC 25745
PEPE_0256 trpS -215 63.8 TTTAAAATGAAAGTAGTAGTTAACCACTAACAGAGAGAGACAGTTGTTGAGAAGTCTCATGGAAGGCGAAATGGATTGATGTTTAACAGGGCGAAATCCCTTATCTTTCACTAGAGCGGTGGCTTTATAATGGAGTCACAAGTTAGGTGGTACCGCGATTTTTCGTCCTATTATT
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293
LEUM_1176 trpB -327 67.8 TCATAAACTGATGAGACGGAGATCAAACCATGTGTGCACGTAAAGGGAGCCCTTGTTACTGGAAGTAGGGCCGAACGCAACATGGCAAATGGACCGTTGAGGGTTGGTTGAACGAGAGCAATCTCAAGTACTGCCAAACGTAAGATCCACGTAAGTGATCAGGTTATTGTTAGATAACTGTTGAGACGCGTTTTAACTCGAGTGGGCTTTTTGGGTACCATTTGATTTAAACGAAATCAGGTGGCACCGCGGGAAAACCGTCCTGAAA
Lactobacillus rhamnosus GG
LGG_02609 trpS -226 73.6 TATTCATACAAACGATGAGTACCCTATCCAAATGGTCGCCAGAGAGTCGGCAGCGCTGAGAAGTCGATGGCCAGGGTAGGTGAAATTGGGTCGTTTGCGTTACGTTCGGTGGGTGCGCCTTAAGCCAAGAGCGGTCCGAAATTCGGACAAGTTAGGTGGTACCGCGCGCTTGCGTCCTATGT
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD