Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator T-box(Thr) in Lactobacillaceae

Properties
Regulator family: RF00230
Regulation mode:
Biological process: Amino acid metabolism
Effector: Thr-tRNA
Regulog: T-box(Thr) - Lactobacillaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Oenococcus oeni PSU-1
OEOE_0460 thrS -211 63.6 TAAACATCGAGACCAGAAGCCGTAGTAGTTTGTCAAAGAGAATCGGGTTGGTGAGAACCGATACAAATGAGCGCGAAACTGACTAGCTCTAATAAATCATAAACAGAATACCAAAGAGGCCATTACCTTTAATGGTGAAGTTGGGTGGTACCGCGTTGTAAAAACGTCCCTCGTTA
Lactobacillus reuteri JCM 1112
LAR_1745 thrS -199 62.3 TCGATTGAAGGATATGCACCTTCAAAGTCCTCTACAGAGAGTAAGTGCCTTGAGTGGAAGTACTTATGAGTGACAATGATGGTTGTACCACCTTCCCTTATTATTAGCCGAGATAAGGCTAGTCGGATCGTGTCCGTTACCGCACCTTAGAGAGGACATTACTAGTGTGTCCTAAAGATGGGTGGAACCACGCTAATTTTTGTTAATTGACGTCCCTGATAC
Lactobacillus helveticus DPC 4571
lhv_1611 thrS -253 37.8 ATAATGAGAGTTAATTAAGCGAGACATGATGGTTTTCGATTCAGAGAGAAGAACCTTGTTCTGGAAGTTCTTCAATAGAGAATCACCCCAATCGCTTATTCCCAAAGTTGTTAATTTTAGGTTGGATGCCTTTATCAATCCATAAAGAGGTTAGATTACGCTAACCTGAATTTCGGGTGGAACCACGCTAATTAACGTCCCAGTG
Lactobacillus fermentum IFO 3956
LAF_1830 thrS -169 57.3 CAAATGCGGGATACGCCTAACTACAAGCGGTAAACCAGGGAAGGGTGCCATGGCTGGAAGCACCTTTACACGGAGTAGTTAAGGTACCACCCCATTTCTTGCCCCCCGAAATAAGGGGGACCGGGTCGTGCCCGTTACCACACCATAGAGAGGATTTTAAATCCTGAAGATGGGTGGAACCACGCTGAAGTTGTTATTTTCAACGTCCCTAACGT
Lactobacillus salivarius subsp. salivarius UCC118
LSL_0494 thrS -263 50.8 TGTAGATTTTGTGAAAGACAAACGGATTACTATGATTCAGGGATGAAAGGCTTGACTGAAAACTTTCAATAATGTAGTATTCTTACCACTTTCATGTATTGTTTAATGAAAAGTTAGACCGGTGCGACCGTTAACAGCACAATGAGTAGTTTGTTTAAAGCTAAAAATTAAAGGTGGAACCACGTTAATAGCGTCCTTAATAC
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365
LBUL_1401 thrS -239 49.6 AGTAAATAGAAGACATGATTCCTCCCGCTTCAGAGAGAGGGGCCCAGTTCTGAAAGCCCCCATTTGGGAGGAACCCCACCTTCTATGACCCCAAAAGATAAATGACAAGGTTGGACGCCGTTATCAGTCCAATAAGAGAGGCCGCTTTAGGCCTGAATTTTGGGTGGAACCACGATAATTAATCGTCCCGAGC
Lactobacillus acidophilus NCFM
LBA1543 thrS -240 36.9 ATTGAAATTAATTAAGCGAACATGATGTTTTTCAACTCAGAGAGAGGGGCCTAGTTCTGGAAGCTTCTCATTAGAAAAACACCCCAATCGTTTATCCCAAAATTGAAAAGAGATAGGTTGGATACCTTTATTAATCCATGTTAAGAGGTTAGATAAACGCTAACCTGAATTTTGGGTGGAACCACGCAATTAACGTCCCAGTG
Lactobacillus johnsonii NCC 533
LJ1645 thrS -238 40.3 AAAGTCAATGAAAGACATGATTTTCTTCAATTCAGAGACAGGAGCCTAGTTCTGGAAGCTCCTGATTAGAAGAAAACCCCAATTTCATTCCTGAAATTTTTTATATTTGGTTAGGTACCATTAACGACCTTTAGAGGAATTAATTTTGTAATTAATTCGAATTTCGGGTGGAACCACGTATTTTAACGTCCCAGCA
Lactobacillus plantarum WCFS1
lp_1514 thrS -295 65.3 GAAAACAGATGCAAAAGACACGCTTTGTTTACCATGGATTGCAGAGACCAAGACCTTGTTCTGGAAGTCTTGGACCGGGTTTACGAAGATACCACTTTTGTGAACATGCTCAATTGAGCCGGAACGCTTCCGTTATTAGCGCTAATGAGTCAGTGTCTTTGATGACACTGAAAAATCGGGTGGAACCACGTCAATGACGTCCCTAATGC
Lactobacillus casei ATCC 334
LSEI_1703 thrS -262 59.7 GAAGCTATCGAAGACGGAAGCAACAAAGGATCATCCAATAGAGAGCGAGACCATGGCTGAAAGTCTTGCAAGATCTGATCCGAACCACTTCTCGAGATTGCCGCAAGGCCCTGTTACGCAGGTTACGCGTCAATTAAGTGGCCAACAGCCGGTGCTGTTGGCAAACTGGGTGGAACCGCGATCACTGATCGTCCCTGAT
Lactobacillus brevis ATCC 367
LVIS_1036 thrS -280 60.2 CAAAAGAGCTATGACGAAAGACATGGTGTTACCGGAGTTCGTTTACAGGAAGAGTTGGCCTAGCTTGGAAGCCACTTAGCGCCCGGAAGCATTACCACTTTCTTAGCTGTTGGAAGGAAATTTCCGACCGGTCCGTTCCGTTAACGACGACTAGAGTTCACGGGAGTAGTCTCGTGAAAAATATCGGGTGGAACCACGTTATTGACGTCCCCAGT
Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K
LSA1400 thrS -278 63 GAGTCAATCAACGATGAAAGATACCTTTTAAATGGCAGTATTGATCAGGGAGAAAAACATAACTGAAAGTTTTTCATAAGGACATTTAATTGACCACTTTCTAGAGGCTTAAGTCAGTCGGGTCGTTTCCGTTAAAGACGCTTAAAGTTGGAGAATCACCATTTGATTCTCAATCTGGGTGGAACCGCGAAATCAATTCGTCCCTGAG
Pediococcus pentosaceus ATCC 25745
PEPE_0694 thrS -196 55.7 TAAAACTTCCCACTTGACTAGAGGCTGGGCGCAATCCCAGTTCGGTTGCCACCGTTATGGCTTTTAATCGAGTGGTAGATAGTTTTTTAACTGTCTACAATTAGGGTGGAACCGCGTGAATAATAAATGACAATCACGTCCCTGGTAT
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293
LEUM_0515 ansP -312 71.4 TAAAAACGTTGAAGAGGAAGAGTACTAATAGTTGTTGTTTGAGAGACGTCATGGCTGGTGAAAATGACGCAATGCTGTTTGGAAAACTACCTTGGAAGTGACATACGAGTAGCACGAGTGAAAGTATGACCGGAGTCATTGGTCGTTAACCTGATGAAAGAGTTAAGATGAAGCGCAGCTAATAAGGAATTAATTATTTTTGCTTAAGCTTTATCTTGAACTATTCATGAGGTGGTACCGTGCAAAAAGCGCCCTTAGATT
LEUM_0662 thrS -294 96.4 CAGAAACATTGATAAGGACAACTCGATTGTCATGCACTTAAAGAGAGTTCATGTTTGGTGAAAATGAGCAGTGCATACATAAGAGACTACCTTTGAGTGGTGATTTAGTAGTTTTAAATGAAAAGTTGCCCGGGTGATACCGTTATATATCATTTGAGAGAAATAGGAATTTTTCCTGTTTTAAACTTGGGTGGTACCGCGGTAAAACGTCCCTTTAGA
Lactobacillus rhamnosus GG
LGG_01754 thrS -320 55.6 GTAACTATCGAAGACGGAAGCAATAAAGGATCATCTACTAGAGAGTAAGGCCGTGGCTGAAAGCCTTGCAAGATCTGATCCGAACCACTTCTCGAGATTGCCCTAATGGCCCTGTTGCGCAGGTTACGCGCCAATGAAGTGGCCCGCAGCAAGACTGTCGGCAACCTGGGTGGAACCGCGATCACAAATCGTCCCTGAT
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD