Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator T-box(Pro) in Lactobacillaceae

Properties
Regulator family: RF00230
Regulation mode:
Biological process: Amino acid metabolism
Effector: Pro-tRNA
Regulog: T-box(Pro) - Lactobacillaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Lactobacillus reuteri JCM 1112
LAR_0335 proB -207 18.4 ATTTTAATTGTAGATAAAAGTAGGTCAGTCCAGGAACGATAGTCATCGACTGCAAGCTATCGCCAGTACCGAAGCCCTGCTACAACTTTAATATATTCTAATAATAAAATAATTTAAAAGTGTAAAGCGCGTCTTTAAACGAGAATGGTACCGCCATAATTGGTGTCTCGG
Lactobacillus casei ATCC 334
LSEI_2358 proB -240 40.2 TACAATTCACTTCATCAAGTCATAGTAGCGCCTCACAGAGATCAGGACAATCGCTGAAAGTCCTGAAATGTGCGCGAATCCAAGCTTGTATGATGAGTCTCACAAAACTTAAATAACGATAAAAGCGCAAAGCATTGCTTTGAACGAGAATGGTACCGCCTTAACGGGTGTCTCGA
Lactobacillus rhamnosus GG
LGG_02366 proB -219 38.6 CACTTCATCAAGTCATAGTAGCGGCTCACAGAGATCAGGACGTTTGCTGAAAGTTCTGAATGGCTCGCGAATCCAAGCTTGAACTGAAGATTGACGAAATTAAATAGTAAAAAAGCGCAAAGCACGGCTTTGAACGAGAATGGTACCGCCTTAACGGGTGTCTCGA
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD