Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator T-box(Phe) in Lactobacillaceae

Properties
Regulator family: RF00230
Regulation mode:
Biological process: Amino acid metabolism
Effector: Phe-tRNA
Regulog: T-box(Phe) - Lactobacillaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Oenococcus oeni PSU-1
OEOE_0917 pheS -243 85.8 TTAAAAATTTGTGGAAGATTAGTAGGCTGTGATGTTGCAAGCGAATCGGGATTGGTGGAAGCCGATAACAGTAAAAGCTGAATTTCACTTCCAATTATTCTAGTTAATAGCTGGCGGATGGCTCCGTTATAAGCTTTAAGAGTTAGAAAAGTTTTTTGTTTTCTATAAATTTGGGTGGTAACACGATAAATTCGTCCCTGGTGC
Lactobacillus reuteri JCM 1112
LAR_1151 pheS -246 95.6 ATTAAAAGCGATGATGAGAGCTAGTAGCTAAACGATCCTGTTAGAGAGTTGCAACCATGAGCTGAGAATTGCAATCAGTGATCTAAAGCGAATTTCACTTTCGGAGCTGATACGTAATGGTATTCCGGCCAATCACCGTTATTGATTACTAGAGTGTGTAGGATTTTCCCCTACAAACTAGGGTGGTACCGCGAAGCCTCGTCCCTATA
Lactobacillus helveticus DPC 4571
lhv_1581 pheS -247 96.8 GTTAATTACTGAGATCAAGACTAGTAACAGTTAATTATCTGAACAGAGAGTCTTCTTTGATAAGCTGAAAGAGAAGGTAGAATAGTTAATTGTGAATTTCATCTTGGGAGTAGAATCTAATCAATTCCGGTATTTCACCGTTAACGAAAACTTGAGTGTGGGCATAGAATGCCCAAACTAGGGTGGTACCGCGACGCTTCGTCCCTATT
Lactobacillus fermentum IFO 3956
LAF_1289 pheS -246 100.6 TAAAAAGACAGTGATGGAAACTAGTAACTGTCGCAAGTAGTTTCAGGGAGGTCGGGGTAGCAACTGGAACCCCAACCACTACTTTAGCAGCGAATTTCACTTCCGGAGTCGGTACTTGTACCCGGTTGATTACCGTTACCAATCAAAAAAGTGTTTGGCAATTGTCAAGAACTAGGGTGGTACCGCGAAGCCTCGTCCCTTTT
Lactobacillus salivarius subsp. salivarius UCC118
LSL_0813 pheS -280 107 TAAAGATGTAGATGGAAAAGAGTAAGATAAAGTAATATTTTAAGAGAGAAATTAGTTTTGGTGAGATAATTTCAATATTTTTTATCTGAAGTTCACTTCCGGAATCGCTATCGGAATACGATTTAAGTTGAAAGATAGAACGTTGATGCTACGTTAAAGGCATATTAGAGTGTTGTTGTACAATTTTGTATAACAAAACAAGGGTGGTACCGCGAGCCTCGTCCCTTTTGG
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365
LBUL_1383 pheS -258 107.8 ATTAATTACTAAGAACAAGACTAGTAGCAAGTTCGGTCTTTGACAGGGAGGTTTCTTGGCAACTGAAAGGAAACCAAAGAGCGGCTTGCGAATTTCATCTTGCGAGTAGGATCTAATCAATTCCGGCTGCCACCGTTATCGGTATAGAGCGTAGGCCTTTTTGGGCCTAAACTAGGGTGGTACCGCGAAGCTTCGTCCCTTTT
Lactobacillus acidophilus NCFM
LBA1519 pheS -246 95.6 ATTAATTACTAAGATCAAGACTAGTAACGGTTAATTTCTAGACAGAGAATCTTCTTTAAAAAGCTGAAAGAGAAGATAGAATGATAATCGTGAATTTCATCTTGGGAGTAGAATCTAATCAATTCCGGTATTTCACCGTTATCGAAAACTTGAGTGTGGGCATATTTATGTTCAAACTAGGGTGGTACCGCGACGCTTCGTCCCTATT
Lactobacillus johnsonii NCC 533
LJ1625 pheS -245 101.5 ATTAAATGCGATGATTAAGATTAGTAGTGTGGATAGCTTTTTAGAGAGAGTTTTACTGGTGGAAGAAACTTAAGTTAGAAGCATGAATTTCATCTTAGGAGCAGAATCTAATCAATTCCGGTATTTCACCGTTATTCGAAAAGAGTGTGAACACGCACTTTATTTGTGCTAGTTCAAACTAGGGTGGTACCGCGAAGCTTCGTCCCTTTT
Lactobacillus plantarum WCFS1
lp_1558 pheS -280 94.3 TAAAAGCCTTGACGAGAAATAGTAGTTAGTTACGGCGTCGTAGGGACGGGTGTCACCGATTGAAAGCACCCTGGCGACCAAGATTGACGAATTCACTCTCTGAGCTGAAATTGGGCGTTTGTGTAAACAAATAATTTTCCGGTATCCCGACCGTTATGACGGGTAGTGAGTGTGCATAGTGACTACTATGCAAACAAGGGTGGTACCGCGATGACCTCGTCCCTTTTCA
Lactobacillus casei ATCC 334
LSEI_1672 pheS -298 69.3 CGTAAAAACGATGACGAAAGCCCAAACAGGCTGACGAGATAGGGAATGACGTTCATACGACTGCAAGACGTCTATCGCCAAAGTGTTTGTCTTCACTTTCTGAGTTGACTTTTGAAGTGGCAACACTTAGAAAGCTCCGGCCTAGCCGTTACCTTGTTGAGTGCATGGTTATTTCGTGACCATGAACAAGGGTGGTACCGCGATGCTTCGTCCCTTTT
Lactobacillus brevis ATCC 367
LVIS_1010 pheS -291 83 GTTAAAAACGATGATAGAAAAGTAGTAACCGGAACGGTTTGTCAGGAAGAGTCTGCCTAGACTGTGAGCAGACTTCAAAGCGATAGGTGAATTCAGTTCTTGAGTTGTCGCCAGGACGCAACTTAGTTGTTGTGAAAAGGTGTTCCGGTACGTGACCGTTATCACGACTGAGTGTGGTTGGGGATGAAATCCCTAACTGAATCAGGGTGGTACCGCGATGCTTCGTCCCTAGT
Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K
LSA1376 pheS -242 110.5 TTTATAGACAAAGATGAAAAAGAGTAACCTAACAACCAACTTTCAGGGAGAATAATCATAGACTGTAAGTTATTCAGTTGAGTTTAGGTGAAGTTCACTTTCAGAGTTGACCGTTGAGTCCGGTATTGCCCGTTACGCAAACTTGAGTGTATGACTAGGTCATAAACTAGGGTGGTACCGCGAAGCTTCGTCCCTTTT
Pediococcus pentosaceus ATCC 25745
PEPE_0721 pheS -207 87.8 AAAGCTCGAAGAGTAGTAGCTGATTTAAATTATCAGACAGAGAAGGAATCGTTAGGTTGAGAGATTCCGATGATGGTTTCAGTGAATTCGCTTCGATTTAAAAATGGGCAGGCCACCCGTATCTGGCTGACCAAGTGTGCATTGAGTTGCAAACAAGGGTGGTACCGCGTTAAAAAACGTCCCTTTCTA
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293
LEUM_0447 pheS -265 105.8 AGCATACGATGAATGACCCAGTAATTGTATTGATGCCCTCAGCGAACGGTGATTAGTGAAAGACCGTGGCTAAGATACGGTGAAATTCAGTCAGGAGTATTGGTTTAATCGCCAACGGTTGTCTCCGTTATGGACACCAAAGCTGGATTTATCCAGGAATTTGGGTGGTACCACGGTATTTAACGTCCCATGTAG
Lactobacillus rhamnosus GG
LGG_01718 pheS -293 60.4 TGTAAAAACAATGACGAAAGCCCAAACAGGCTGGTAAATCAGGGAATGACGTTCACGAGACTGCAAGACGTCTGTTACCAAAATGTTTGTCTTCACTTTCTGAGTTGACTTTTGAGGTGGCAACACTTAGAAAGCTCCGGCCTGGCCGTTACCTTGTTGAGTGCATGAGGTTTTTTAATCATGAACAAGGGTGGTACCGCGATGCTTCGTCCCTTTT
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD