Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator T-box(Leu) in Lactobacillaceae

Properties
Regulator family: RF00230
Regulation mode:
Biological process: Amino acid metabolism
Effector: Leu-tRNA
Regulog: T-box(Leu) - Lactobacillaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Oenococcus oeni PSU-1
OEOE_0839 leuS -158 77.4 ACACAATTAGTAGTAGTAGATATAAGGTTTTTACAGAAAGCAAACGTTTGATGCGAGTTTGCAAAATCTTGATTCGAACTCGGCTGATAATTTTAATTAATTAATCTATATTGAGTGCGCTTTAGCGAATTCAGGTGGTACCGCGGAAATCCGTCCTGTTGTT
Lactobacillus reuteri JCM 1112
LAR_1228 leuS -270 104.2 TAAATATTTGATCGTAATAGAAATAGTAGTATTTGACGAGGTCAGCAGAGATCCTGTGGTGGTGTGAACAGGAGACTGGTCATTTACGAACTCATCTAAATGTGATTATTACTGAATTTTAGTAGGTAATGACGTTTACCGCGTTAAGGTCTTAAGCGCCATGGATTCCATGGAAAACGGGTGGTACCGCGGAGTTATTTCGTCTCGTAG
Lactobacillus helveticus DPC 4571
lhv_1726 leuS -227 88.8 AATAAAGGTCAGGAAGTAGTAACAAGGATATTTTTTCAGAGAGAGACTGGTTGCTGTGAAGTCTTAAAGTGGAATTGCGAACTTGTCCTGGTATTGAAACCTATCGTCGCTATCCGCGTTAAGGAGCAATTAAGTGTCACAGATTGTGAAACTTAGGTGGTACCGCGATAACTCGTCCTATGA
Lactobacillus fermentum IFO 3956
LAF_1354 leuS -275 99.3 AATATCAGACCGGAAGGGGAAAAGTAACCCGGGGCGACCCTTAAAGAGACCACATGGGGCTGGAAATGTGGAGGGCAAGCCGGGTGAACTCACCCCGCTAAAGGGCGGTGAAACCAGTAGTCGTCCTCGTTTCCCGCGTTAAGGGGCTAAGGGCCACGGCAACGTGGAACGATGGGTGGTACCGCGGAGAAATTCGTCCCGTTT
Lactobacillus salivarius subsp. salivarius UCC118
LSL_0442 leuS -279 123.8 TATGAACGTAGATAAGGAATAGTAGAGTCTGTATTTTAATTTAAGAGAGTGCATGGTTGGTGTGAATGTACTAAATAGAGATTTGAACTCGCCTTAGATGTTTCTTCATTGAAATTAGTAGGTGAAGACGGTACTTTCCGTTAGAAAAGAAGAGAGCTAATCATTTGATTGGAATATAGGTGGTACCGCGAGTTTTTCGTCCTATACGG
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365
LBUL_1451 leuS -239 90.4 ATAAAGGGCAGGGACTAGTAGAAATTTTTCTTTCTTCAGAGAAGAGCCGGTGGCTGCGAGGCTTGAAAGAGGAATTTTGAACTCACCCGGACAATGCCAAAGTGTTGTTTCGCTTTAAGAAACATTTGAGTGTCACGCGAAAGCGTGGAACTTAGGTGGTACCGCGAAACAATTCGTCCTATGT
Lactobacillus acidophilus NCFM
LBA1617 leuS -228 88.2 AATAAAGGTCAGGAAGTATTAGTAAGGATATTTTTTCAGAGAGAGGCTGGTTGCTGCGAAGTCTTAGAATAGAATTGCGAACTCGTCCTGGAACTAGAACCTATCGTTGCCATCCGCGTTAAGGAGCAAATTAAGTGTCACATTTTTGTGAAACTTAGGTGGTACCGCGATTATTTCGTCCTATGA
Lactobacillus johnsonii NCC 533
LJ0680 leuS -240 85.9 AAAAATAAAGGCTAGGGAGTAGTAACAAGTCAGAGTTGTTATTAGAGATGAGCTGGTTGGTGTAAAGCTTAACAATGATGCTGTGAACTTGCCCTAACGACAGGTCTATCGTTTGCCTTCCGCGTTAAGGGGCACGAGTGTCACACATTGAATGTGTGGAACTTAGGTGGTAACGCGAAATTAACTTCGTCCTATGATT
Lactobacillus plantarum WCFS1
lp_1316 leuS -348 96.6 TTACGACTCTGAGAAGGAATAGTAGTGGCTGGTGTTTTGCAGAAACTCCGTGGTAGTTGCAAACGGGGATTCACCAATCATGAACTCACCTTCGAGTCTTCCGGCTGAACAAGATTGTAGGTACGGACGTGGTTTCGCGTTAAGATTCTCAAGAGGCCACGGTAACGTGGAATCATAGGTGGTACCGCGGAACCCGTTTTCGTCCTATAAGC
Lactobacillus casei ATCC 334
LSEI_0883 leuS -238 81.7 AACGAACAAAGGAGTAGTAAGTTAGCGCGGGTGACAGAGAGCAGGCGGTGGTGCGAGTCTGACGAAGCAAAGACCGAACTGACCTTTGAAGTTGCTGGGGTGAAATCAGTAGCCACAGCCGGCCGGACCGTTATCTCCTTTGAGCGCTGTGAAAGCAGAACTTAGGTGGTACCGCGGCTGAGCCGTCCTAATGTA
Lactobacillus brevis ATCC 367
LVIS_1062 leuS -271 89.4 GATCTAAACGTTGACGAGAAGTAGTAGTTGATGCTAGTGTTCAGCAAGCGGATGGGTGCTGTGAATCCGTGATTAGCGTCAACGAACTTGTCTCTGAGTTTTTCTGCTGCAAGGTGGGCGTCTGGCGACGTTATCAGCCGGTGAGTGCCTCAAATCACTGATTGGGGAATTGTAGGTGGTACCGCGCAAAGACGCCCTACAG
LVIS_0014 oppA -347 79.7 CTTAAAAGTGATGACGAAGACTAGTACCCCTGTTGCTCATTGTTAGCGAGCCCGGTTAAGTGCAAGCGGGTCAAGAACAATGGTGGAAACTCCCTTCTGAACTGTCAGCTGAATTCACAGTAAGCCCGACCGGTGGCCCCGTTATCCCCAAGTGAATCGCGACCTGGCCCAACTAACGGGACCTAGCCCGTGACATTTGGCCTTCTAGGAGTGTCGCCGTTCACGATTGAGTCCCAATTAAGGTGGTACCGTGCGCAAGCGCCCTTACA
Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K
LSA1436 leuS -311 118.2 TTATTTAACGTTGAGAGGGATTAGTAGTTAAGTGAAACGTCCAGAGAGCGTGTGGTTAGTGCGAACACGTCGTTGAACTTAGCGAACTCACCTTTGAGTTTTCTATTGAAATCAAGTAGATAGAAACGTCAGCCACGTTACGGCCAGAGAGTTGCTCAGTTTGAACTGGGCAGAACTTAGGTGGCATCGCGGTCAATTCGTCCTATGG
Pediococcus pentosaceus ATCC 25745
PEPE_0645 leuS -265 104.3 AAATATTGTCGATAAAAGAAGTAGTAGTTGGGATGGATATTTTAAGAGACCGAATGGCTAGTGGAAATTCGGAATGACTTTCAACGAACTCGTCTTTAAAATTAACAATCTTGAACCTAAGTAGAGATTGTCGTTTTCCGCGTTAAGGTATTCAAGTGTGCATTTTGCAAAACATAGGTGGTACCGCGGAACTTTTCGTCCTAAGGAT
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293
LEUM_0635 leuS -298 87.6 TAGCATTATTGTTCAACACTATTACGTATGGCGGGGTATCAGAGAGTAAGTGGCGCTGGAAACTTACCAAACAAAGTTCGGAACTCAGTTGATTAAATTGCTAGTGAAACTAAGTAGCTGGCAACGTTTTGTCGCGTTAAGATAAATAAGACGTAGCAATACGTGAACATGGGTGGTACCGCGAAAATTAAGTTTCGCCCCGTGTCA
Lactobacillus rhamnosus GG
LGG_00848 leuS -239 92.3 AACGAACAAAGGAGTAGTAAGTCGGCGCGGGTTTCAGAGAGCAGGCGGTGGTGCGAGCCTGACGATGCTAAGACTGAACTGACCTTTGAAGTTGCTGCGGTGAACGGAGTAATCGCAGCCGGCCGGACCGTTACCCCTTTTGAGCGCTGTGAAAGCAGAACTTAGGTGGTACCGCGGCTGAGCCGTCCTAATGAA
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD