Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator T-box(His) in Clostridiaceae

Properties
Regulator family: RF00230
Regulation mode:
Biological process: Amino acid metabolism
Effector: His-tRNA
Regulog: T-box(His) - Clostridiaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Clostridium difficile 630
CD1774 hisX -387 93.7 TAAATGCTAAGAAAAGAAATAGTAAAAGTAGTTAATCTTAAACAGAGAGTTTCCGATTGGTGAGAGGAGCAATAGATTTTACTTTGAACACATCTTTGAGCAGGACTCTGAAAGAGTAGAAATACTTTATTAGGAGATTTCCGGAATCCTTGCACCCGTTATAGTGCTAGAGTATAATAATTTTATTGTACTTAAAGAGGTTAGTGTCGTGAGGCATTAATGAACAGAGGTGGAACCACGAGAGTTAACTCCCGTCCTCTAGCA
Clostridium sp. OhILAs
Clos_2594 hisX -415 102.8 TTAAAAAGCGTTGATGAGAAATAGTAAAGATAGATATTCTTTTACAGAGAGTACCCGGTTGGTGAGAGGGGCATTGGAACATATCTTGAACACATCTCTGAGCTATGCACCGAATCCTTTTGGTAGTAGACTGCATCGGATACCTGCACCCGTTATAGTGCTAGAGTATAAATAAGCAAGGGCTTATCGTACTTGAAGAGTTTGGTACTGCGAAGTATCAATAAAAAGGGGTGGAACCACGTGAGTATAACTCTCGTCCTCTAG
Clostridium hiranonis DSM 13275
CLOHIR_00267 hisX -406 121.2 ATAAAGCGAAGAAGAGAAATAGTAGATAGTAAAGTCTTTTCAGAGAGATTTCGGTTGGTGTGAGAAATCAAGAACTAATTATCGAACACATCTCAGAGCATAGCACCGAGAAAGAAAGTTCATGTAGGCTGCTACGGTAGTACCCGTTATCGTACAAGGGTATCGTCTTTTAATAAGACTGTACTCTATGAGGCTAGTATCGTGAGGTACTAGTGAAGAGAGGTGGAACCACGGAATTAATACTCCCGTCCTCTAGCT
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD