Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator T-box(Gly) in Clostridiaceae

Properties
Regulator family: RF00230
Regulation mode:
Biological process: Amino acid metabolism
Effector: Gly-tRNA
Regulog: T-box(Gly) - Clostridiaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Clostridium kluyveri DSM 555
CKL_0180 glyS -239 73.5 AGGTTGCTTTGATAAAGGATAGTAACAATTTAAGTCTCTAGGTGGAAAGAGAAGTTGTGGATGGTGTGAACAACTGAGATTTTATTGTGAAGGAACTTTGGAGTTATATATTTAAAAGATGAGCTTGTGCTAAAAAGGGTGGAACCGCGGATATGAAATTCGTCCCTTGAAG
Clostridium phytofermentans ISDg
null glyS -394 104 AAACAGCGTTGATAAGGAATATTATATATTCACTTGATTTCAGAGAGAGAATGGTTGGTGCGAATTCTTAAGATGGTGATATAAAAGGCGCCTTTGAGCTATGGATTGAACAGGAAATTCCTTAGTAGATACCATCGGAATCCCACCGTTATCTTCGGGAACAGCATAAAGATGATACACTTTCTCGTGCTGATAAAGTGCAGATTAAGCAAGATAAACCAGTAACTGATTTACTTGTAAATATCTGAATTTAGGTGGTACCGCGGATTATATTCGCCCTAAGCTA
Clostridium tetani E88
CTC00212 glyS -223 81 ATACCACGATGATAGAGAAGAGTAACTATATAAACTTTAAAGAGAGGTTATGGGTGGTGTAAATAACTAAGTTTTTATTGTGAATGGAGCTCAAGAGTGTAAAATGTAGAGCAGGGCTGTTGCCAAAAAGGGTGGAACCGCGGAAGTTTTCTTTCGTCCCTTATGG
Clostridium acetobutylicum ATCC 824
CAC3195 glyS -217 73.2 TATCTATACAATGACAAAGATAGAAATTGTATTTTCTTCAAAGAGAGGCTGTGGAGGGTGTAAACGGTCAAGAAAATTCAGTAGTGGAGTCTTTCGAGTATTTTTAAAAGAAAAGCAGGGCTATTGCCAATAAGGGTGGAACCGCGGAAGTAATTTCGTCCCTTTG
Clostridium botulinum A str. ATCC 3502
CBO3517 glyS -220 92.5 ATAATATACGATGATAAAGAAGAGTAATAATAAATGTTATAAAGAGAGGCTGTGGTAGGTGAAAACAGTCAATGTTTATTATGAAGGGAGCTTTTGAGTATTTAATTAGAAAGTAGGGCTATAGCCAAAAAGGGTGGAACCGCGATTAAGTCGTCCCTTTG
Clostridium novyi NT
NT01CX_1048 glyS -223 92.2 AAAACACAATGACAAAGAAGAGTAATTTTAAGTTTTTAAAAGAGAGGTTGTGGGTGGTGTAAACAACTAAAAACTTACTATGAATGGAGCTTTGGAGTGTATGAATTTGTAAGGAGGGCTAATAGCCAAAAAGGGTGGAACCGCGGAAGTATGTTTTTCGTCCCTTTAGG
Clostridium perfringens ATCC 13124
CPF_2779 glyS -339 91.2 AATATGTACTATGATGAAGAAGAGTAATTTTAAAATCTTTTTTAGAGAGATAACGGTTGGTGAAAGTTATTAAAGGTTTAAAATGAAGGGAGCTTTTGAGTACAATTATTTTGAGAGATGAGCTTTTGCTAAAAAGGGTGGAACCGCGGAATTTTATTTCGTCCCTTTG
Clostridium beijerincki NCIMB 8052
Cbei_0106 glyS -223 86.8 TACACATGTTGAAAAAGAAAAGTAATTTATAAGTCAGTTGAAGAGAGATGATGTTTGGTGGAAATCATTATTGGTTATAAATGAATGGAGCTTTTGAGTGTGAGGAAATCGATGAAGAAAGATGGGCTTAAGCCAAGAAGGGTGGAACCGCGGAATTATATTTCGTCCCTTTGTG
Clostridium sp. OhILAs
Clos_1255 glyS -385 74.6 ATATTGCTATGATGAAGAGGAGTAGTTGACAAGACTAAATAAGCGAGCTAGGGATGGTGTGAGCCTGGTATGGTTTATCAATGAAGGGCACTTTTGAGCAATACGATCAAGATGGGCATTTTGCCAATTAGGGTGGAACCGCGGAAGAACAGTCTTTCGTCCCTAACTT
Clostridium butyricum 5521
CBY_2185 glyS -216 80.8 AAAATGCATGTTGATAAAGAAGAGTAGTTTAAAAATCAATTTTAGAGAGATAATGTGCGGTGGAAATTATCATTGATTTTAAATGAAAGGAACTTTTGAGTGTGAGCAAGAAAGATGGACTTAAGTCAAGAAGGGTGGAACCGCGGAATTATAATTTCGTCCCTTTG
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD