Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator T-box(Ile) in Lactobacillaceae

Properties
Regulator family: RF00230
Regulation mode:
Biological process: Amino acid metabolism
Effector: Ile-tRNA
Regulog: T-box(Ile) - Lactobacillaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Oenococcus oeni PSU-1
OEOE_1139 ileS -216 53.8 TAATGACTTTATATTCTGGAACAGAAAGTTAGAGTTTATGCGCACAGAGAGCCGGAACGCTGGGAACCGGTCGCCGATGAATTCTTTCAGATCAGCCGGTTAAAATAATTAATTTAGAAACGCTGAGGCGCACTGACCAAGTGCGTGAAGTTGGGTGGTACCACGTGAGAACGTCCCGATA
Lactobacillus reuteri JCM 1112
LAR_0578 ileS -276 90.7 TAAAATCGTTGAAGAGAATTGGAATAATTATCGTAACATTAAAGCGAGTCAACAATTGGTGAGAGGTTGATAATGTTTAACTATTCCTGATCATCTCGGAGTACCTCATTTGAGTTAGTTAGAATGAGGCGGTTCATTATCGTTATCTAATGACATGAGGAAACTTTAATCTTAAGGTTTTAAATCCGGGTGGTACCGCGAAGAAGCTTCGTCCCAGTAAT
LAR_1696 brnQ -290 109.6 CGATCGCAATGAGAAAGAAGAGTATGTTAGACGATAGCTTCAGCGAGTCTCGTTTGGTGTGAGGAGACAGTTTTAACTCTAACTGAAAATCACTTTCGAGTCTACAGCTTAAATACCAGTAAGCTGTAGTGGTTACACCCATTATCGTGTCAGCGTATCGCCATTATGGCCGTACGTGTGAGGTATTGTTAGCAATAGCAGTACAATGATAGGGTGGTACCACGCTCAGCGTCCCTTAGCC
Lactobacillus helveticus DPC 4571
lhv_1189 brnQ -264 116.2 TGAAAACAAAGAGAAAGAAGAGTAATTTAATTCGAATTTACAGCGAGTCTCGTTAGGTGTGAGGAGATAAAGGTAGAATTAAATGAAAATCACTTTCGAGTTCTATTTCTTAATGTTTTAGTAAGAAATAGTGGGAGCACCCGTTATAGTGCCTGCGTATCGCTGAAGTTTCTTCGGCCGCACGTGAAAGGTATTGCTAGTAATAGCAATATAAATAAAGGGTGGTACCACGCTAGAAGCGTCCCTCAATC
lhv_0863 ileS -223 68.5 TAAAAATTAGATTGACAGTAAAACTCGAAGGCAATTCAGCGAGCTAGTGTTGGTGGAAGATTAGCATAAGAGCCTGAAGGTTGATCAGCTGTCTGAATAATCTAAACGTTTTTTGCACGTTACGCAAATTAAGTGGAACTTTTTAAGTTCAATTTAGGTGGTACCACGGTTAACCTCGTCCTAATTTA
Lactobacillus fermentum IFO 3956
LAF_0922 ilvE -444 90.9 AAACAACGCGATGAGAGAAACAGTAAGCATGACTGGTGCGCTAAGAGAAGCCCGGTAACGGTGAAACGGGAAGGCGCCTGACTGCTGAAGATCATTCTTGAGCGGGCTCCCCGAATGGTAAGGGAGCAAGGTGGCACCCGTTATCGTGCAGCGTATGAGCGATCGTACGTTTGAGGCTTGATTTTTCAAGCGAACTTAGGTGGTACCACGGTGCAAGTCGTCCTATTA
LAF_0582 ileS -273 103.6 TAAAAGCATTGATGGGAACCCGTACGAAACGTCGACGATTAAGCGAGCCGGTGGTTGGTGCAAGACCGGTATCAAGACCTTCAAGCAAATCATCCCAGAGCGTGGTACTGAAGCGAGTAAGGACCACCGGTTCATGACCGTTACCAAATGACAAAGCAAAAGGAGCAGTCCTTTTGAAATTTGGGTGGTACCACGAGTGCGTCTCGTCCCTTTGCG
Lactobacillus salivarius subsp. salivarius UCC118
LSL_1636 brnQ -378 97.8 AAAGAACGCAATGAGAAAGAAGAGTAATTTGTTTGCCCTTTAAGCGAGCTTCGTTTGGTGAGAGGAAGTAAGACAGTAAGCAGATGAAAATCACTTTCGAGTGTTGTACCGAAATCTTAGTGAGAGTAAGGTGCATTGGGAACACCCATTACAGTGTTAGCGTATCGCCTAGACGTAGGCTGTACGTGAAAGGTAGCTGCAGCGATGTAGCTATAAATGCAGGGTGGTACCACGCGATAGGCGTCCTTGAA
LSL_1042 ileS -274 77.3 TAATTTATTTCTGAAAGAACGCGAAAATCATATTATATAGGCAGCGAGTCGATGGTCGGTGAAAGTTCGATATATCCCTGATATGATTTTTATCATCTTTCAAATACTTTCCTGAAATAATAGTAGGGTAAGTCGTTTCATCGCGTTAATGATGACTAAAGAAACTACTAATTAATGATAGTTAAAATTTGGGTGGTACCACGGAAATCTCGTCCCTTGC
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365
LBUL_0681 ileS -242 45.1 TTAATAAATCAGACTGACAGTCCTGCTTAAAGGCGACCTAGCGAGTTAATGATGGTGGAAGATTAACACAAGCCGGCGAGGGATCAGCTGCCGATTGGTCTGAGCGGGGGCCGGCACGATAAGCCGGCAGGAGTGGGGCCCTTCGAGGCTCAATTTAGGTGGTACCACGATAGTCTCGTCCTATTTTA
Lactobacillus acidophilus NCFM
LBA1216 oppA -499 98.4 AAGAACAGCTTTGATGAGGAAAGTAAGTCTAATCAGAATTTTCAGAGAGTTCCGGGTTGGTGAAAAGGAATAATTCTGATTTTGCCGAAAATCACCTTTGAGCGGGAGTTGCGATAACAGTAATTTCAGGGTCCGCCCTATATAGCGGCAACGTATCGCTCTTTTTAGAGCCGCACGTAAAAGGCTAGTTTTTTTAATTAGCAAAAAATAGGTGGTACCGCGTTAAACGCCCTATTA
LBA1036 brnQ -313 99.9 TGAAAACAAAAAGAAAGAAGAGTAGTTCATTCTTACTTTTCAGCGAATCCCGTTAGGTGTGAGGGGATAAAGTTAAGTTTAAGCGAAAATCACTTTCTAGTTCTGTTTCTCAACTATTGAGTAAGAAACAGTGGGAGCGCCCATTATAGTGCCAACGTATCGCCGATTAAGTCGGCCGCACGTGAAAGGTATTATTAGCAATAATAATATGAATAAAGGGTGGTACCACGCTAATGACGTCCCTCAGCC
LBA1347 oppA -318 92.8 TAATTTAGCTTTGATAAGGAAAGTAACTTAAGATTAAGTTTTCAGAGAGTCTTTGGTGTGGTGGAAAAAAGATAATGAGATCTTATGCAAAAATCACCTTTGAGCTGAAGAGACGATATTTAGTCTTTTCAGGGCCCGCCCTATACAGCGGCGACGTATCGCTTGTCTATATGATGAGCCGCACGTGCATGAGATCAGTATCAATTGCTGATGAATAAATAGGTGGTACCGCGTCAAAACGCCCTATTA
LBA0817 ileS -228 62.3 AAATAATAATTAGATTGACAGTAAAACTTAGTGGCGATTCAGCGAGTTAGAGATGGTGTGAGACTAACATAAGTGCCCAAAAGTTGATCGGCTGCCATATTGATCTAAGCGTTTTTTGCACGTTACGCAAAAGTAAGTGGAATTCTTTTTAGAATTCAATTTAGGTGGTACCACGATTAACCTCGTCCTAATTTG
Lactobacillus johnsonii NCC 533
LJ1574 oppA -318 115.1 AAACAGCTTTGATAAGGAAAAGTAATTAGGAAATCGTCTTTCAGAGAATTTCTGGTTGGTGTGAAGAAATAGATAGATTCTTAATGAAAATCACCTTTGAGCGTAAACTACGATTTAGAGTGGTTTAAGGGACAGCCCTTTATAGCGACGGCGTATCGTTCTCCTGTATTGAACCGTACGTTAATTAAAGACTAGTTTTCTAGTAAAAATAGGTGGTACAGCGACAAGACGCCCTATTGGA
LJ1137 brnQ -180 95 TGAAAACAAAGAGAAAGAAGAGTAGTTTAGTCTTAATTTACAGCGAGTCTCGTTAGGTGTGAGGAGATAAATTCTAAGGTTAAATGAAAATCACTTTCGAGTTCTAATTCTTAATCTTGAGTAAGAAGAAGTGGGAGCACCCATTATAGTGCTAACGTATCGCCAAGTAATTGGCCGCACGTGAAAGGTATTGTTAGTGATAACAATATAAATAAAGGGTGGTACCACGCTGAAGCGTCCCTCAATC
LJ0980 ileS -204 62.9 TTTAAGTCGACAGTAACAACAAGTAGATACCTTAGCGAGTTAGTGATGGTGAAAGACTAACAACTTTCGAAAGTTAATCAGCTGCCAATTGACTTAAACGTTTTCTGTACGATACACAGAGAATAAGTGGAATAGGGTAAGTGTACCCTATTCAATTTAGGTGGTACCACGAGAAGCTTCGTCCTATTTGG
Lactobacillus plantarum WCFS1
lp_2187 ileS -284 97.1 ATTGAATGTATTGAGGAGAACAGCAAACAATTAACTAATACGCCCAGAGAGCTGCCGGCAATGGAAAGGCAGTCGTCCCTTAGTTAGTTGCAGATCATCTCTGAATGCTATCCTGAATTGAGTAAGGGTGGCCGGTCCATGGACGTTAACCATGCTAAGAGAGAATTTAAACAATTCTAAAATTGGGTGGTACCACGATAACTTCGTCCCTGGG
lp_3466 brnQ -349 87.8 CAAACACGCCGATGAACAAAGTAAACCTTCTGGAAATGCCTAGAGAGTGTCAGTTTGGTGCAATGACATCATGACCAGATCGTTGAAAATCAGTTCTGAGTGGCAGTGACGAGCTTGATGTTAGTTGCTGTTGGTTGCTCCCATTATTGAGCCGAAGTATCGCAAGTGGCCGGCCACTTGCCGTACTTTTTAAGGTGATTCGTCGTAAGGCAGTCACAAAGCTAAGGTGGTAACACGTGTTCAAACGTCCTGGTTTC
Lactobacillus casei ATCC 334
LSEI_1280 ileS -252 81.7 CAATAACGTATGAACACGCGTCGTTTGGTGGTTCCCTTTGCAGCGAGTCAGGAAGTAGGTGTGAGCCTGACAAGTACCGCTGAACGATATCAGTTCACAGTTGTCCTGCCGAAGTTGGTAAGCGGGACCGGTTGATCACCGTTAGTCAATCACTGAGGGGGACTTGTTCCCTGAAGTTAGGTGGTACCACGTTTGCTCGTCCTAATATT
Lactobacillus brevis ATCC 367
LVIS_0011 oppA -367 84.7 TTAAAAAGTGATGATGAAGTCCAGTAGTGACCAACCACCTCTTCAGCGACCCCGGTTTAGTGTGAGCGGGGACAGGTGCTGGTGACGAACATCCCTTCGGAGCCGTTAGCTGAATTTAAGTAAGTTTACACCGGAAGCATCCGTTATCAATGCAGTGAATCGCGGGCAGGATTGTCCTTTAGCGAGCCTAGCGCTAAATTCCGATCTCTTAGGTCGTCCGCCGTTCATAGATAAGGCTACTTTTTGAGTAGCAAAAAATAAGGTGGTACCGTGCGAACAGCACCCTTACG
LVIS_1441 ileS -356 75.9 AATAATGGCATGAAGAACCACGTCAACTAAAAAGATGGTTTTAGCGAGTTAGCGATAGTGGAAGGCTAACAGCCCGCTCTTTTAGGTGATATCACTCTTCCAAGCTCTGTAGCCGAATCACAGTAAGCTATAGCGAGAACGTCGCGATATGACGATTGAGGGTTAATGTTAGTTGAACATTAACCGAATTTGGGTGGTACCACGAACGATTTCGTCCCTTGA
LVIS_2122 brnQ -289 81.7 TTATAAAACGTTGAAGAAAAAAGTAGCGTGGATAGCGATGTCTAGTGAGTCACGTTGAGTGAGAAGTGACCATCTCGTCCTAGTGAAAATCATTTCTGAGTTCGGTGCTGATTTTGTAGGTTACCGTGGCAGCCACCATTACTAGGCTAGCGGATGTTGGTCCGTGATGAGTGTGGCATTTTTGGAGGCCACAAAAAGGTGGTACCGTTCTACTGAATTAGAGCCCTTTTC
Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K
LSA0756 ileS -253 98.7 AACAGACAATAACAAGAATTAACAAATTAAATAACATTTAAGCGAGCCAACGACTGGTGGAAGGTTGGTAATGCTCTATTTAGTGTGTATCACCTTGTTGTTTTTCAGATGAATCAAGTAGTTTGGAACGGCCAATGCCCGTTAACGCATCTTAAGGAGGGTCTTTGACTCTCAAAATTAGGTGGTACCACGAAGATTTCGTCCTATACAG
Pediococcus pentosaceus ATCC 25745
PEPE_1179 ileS -262 123.8 GAATAAAACGTTAAAAAAGAAGAATCTTCAAAATGTAGCATCTTAGCGAGCTGACGACGGTGGGAGGTCAGTATGTAATTTGAAGGTTGATCACTTTTGAGTGCTAGATTGAAATTCAGTAAATCTAGTCGGTTGGCAACCGTTAAGTGCTACAAAGAGGAAGACCATTTAATGGTCTTTAAATTTGGGTGGTACCGCGAAGACTTCGTCCCTGTT
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293
LEUM_1487 ileS -308 64.3 TATAAAAAGCGTAACACAGCAAGGTTGGCATTCATACGTGCAGCGAGTCATGGTGGTTAGAGATGATCGTCCCTGATGTTGACCAGATCAGTTACTATTTTGTTTAGCTGAATATCAATATTTAGTAAGCTAAGCCGGTGAGGATCGTTAAACCCCAGTTGAGGGCAGCATTTTTATGCTGCTAAACGTTGGGTGGTACCACGCTATTGCGTCCCTATG
Lactobacillus rhamnosus GG
LGG_01291 ileS -248 87.8 CAATAACGTATGAACACGCGTCATTTGCCGGTCCCCTTTGCAGCGAGTCAGGAATAGGTGTGAGCCTGATAAGTACCGCTGAATGATATCAGTTCGCAGTTGTCTCGCCGAATAACTAAGCGAGACCGGTTGATCACCGTTAAGCAATCACTGAGGGGGACTTGTTCCCTGAAGTTAGGTGGTACCACGTTTGCTCGTCCTAATATA
LGG_00575 brnQ -414 87.9 TACAAATGCAACGCGAAAGACAAGTAGTTGTGTTCATGGATTCAGCGAGCTTCGGTTGGTGTGAGGAAGCATTCAGGGCATAGCGAATATCCCTTTCAAGCAGGACACCGAACCTTCAGTAACGTGTCATGGGGGCACCCATTACAGTGCTAGCATATCGTCATTTGACCGTATGCGATGAAGACTAGGCCATTTTTGGCTATGGTGAATTAAGGTGGTACCGCGCAAAGTCGCCCTTAGC
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD