Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator T-box(His) in Streptococcaceae

Properties
Regulator family: RF00230
Regulation mode:
Biological process: Amino acid metabolism
Effector: His-tRNA
Regulog: T-box(His) - Streptococcaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Streptococcus gallolyticus UCN34
GALLO_1473 hisC -291 74.8 TATAAAAGTGTTGATAGAAAAAGCCTGAGACAACAGACAGAGAGTGCTTGGTGGTGAGAAAAGCGTGCAATCCTTAGGCGACACATTCTTGAGCGCGTGTGCGAACTCAGCTGATAGAGCTGACAGTAGTGCACGACGGGTGGTTCCACGTTACGGAGCAGAAGTCATGTACTTCATGAGAACAGTCTAGGCGACTGGCTGTTGAATCAGAGGTGGAACCACGTTTTTAACGTCCTTGCA
Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403
L0065 hisC -271 83.2 CGAGAGATGAAAAGAGTAGTCTTAGGTATCAGTTGAGAGAGCCTTGTTGCTGAGAAAAGGTCTGATATTGGGATGAACCACACTCATCGCTATCTTACTCACATTATTATGTGAGCGTTAGCTGCGTTAATGCTAAGTTGTTATAACTTACCGAGGTCACTTTTGTGAAAAAGTGATAAATTAAGGTGGAACCACGATTAAACCGTCCTTTAAGT
Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11
LACR_1336 hisC -284 81 AAACAAGAGATGAAAGAGTAGTCTTACTTATCAGTAGAGAGAGCCTTGTTGCTGGAAAAAGGTCTGATGCTAAGATGAACCACACTCATCGCTATCTTACTCACCAAATAATTGTGAGCGTTGGCTACGTTACTGCTGAGTTTAACACAAACTCACTGAGGCTACTTTTGTGAAAAAGTAGTAAATTAAGGTGGAACCACGACATTACCGTCCTTTAA
Streptococcus sanguinis SK36
SSA_1449 hisC -387 70.8 ATTGAAAGCGATGAGAGAAAAAGTCTGAGACAAGAAACAGAGAGTGCCTAATGGTGAGACGGCATGCAATCCTTAGACGACACATTCTTGAGTGCGGATGCGAAATCAGTCAGCAGTCTGAGACTAGTGTCCGACGGCTGATTGCCGTTATCAATCTGGAGTCCCGTACTCCCAGAGGGTCCTCAGGCGACTGAGGTCCGAATAAAGGTGGAACCGCGTGTCAACGTCCTTGCA
Streptococcus mutans UA159
SMU.1273 hisC -277 70.1 TAGAAAAGCGATGAGAGAAAAAAATCTAAGAAACAAAACAGAGAGTATGGGAAGCTGAAAACATACAAAAAGCTTAGATAACACATTCTTGAGTGCGGGTGCCAAATCGTAGGAAAGTAGTGCTCGACGGGTTATTCACGTTACGAATAGGAGTTTCAAACTCCCTGAGGGTAGTCTTGGTGACAGGCTACTGAATGAAGGTGGAACCACGTGTGTGTCAGCGTCCTTGCA
Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1
SGO_1411 hisC -386 69.9 ATCGAAAGCGATGAGAGAAAAAGTCTAAGACAAGAAACAGAGAGTGCTTAATGGTGAGACGGCATCCAATCCTTAGACGACACATTCTTGAGTGCGGGTGCGAAATCTGTCAGTAGACCGAGACTAGTGCTCGACGGCTGATTACCGTTATCAATCTGGAGTCCCGTACTCCCAGAGGGTCCTCAGGCGACTGAGGGCTAAATAAAGGTGGAACCGCGTGTCAACGTCCTTGCA
SGO_0637 null -314 51.7 TATGTTCATCAGAGGTGTTTTGAGTCAAGCATTTTACAGAAAGTGGCGGTGCTGAGAAGTCCACAAATGTGTCAAAACTGGTTGCTGATGAGATGAAAAATTGAAATAAAAGTGTCTTTTTGTTTCCTTTTAGGACTAGGCAAGGAGTTGTAGGTTATACTAGCGTATGCCAAAGCGAGTTAACGACGTCATAAAAGAGAAAGAAGAGAAAAGTTGCGGGCATCTGCCCGAAATTGGGTGGTACCGCGGATAAACACATTCGTCCCTGTCAT
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD