Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator T-box(His) in Lactobacillaceae

Properties
Regulator family: RF00230
Regulation mode:
Biological process: Amino acid metabolism
Effector: His-tRNA
Regulog: T-box(His) - Lactobacillaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Lactobacillus fermentum IFO 3956
LAF_0755 hisZ -272 69.4 AATGAGTAAGGACCAGGAGAGTAGGAGTGGGGCTCCCAAGCAGAGAGTCGCCGGCGCTGGGATGGCGATTGACCCCCGCTTCGAACCACACCTGGGAACTGGACGGCTGAACGGAGTAGGTCGGCCCGGGACCACCCGTTAGCAGGGTTGAAGTTAGCTTCAACGTGAGGCCCCTTTCGTGAGGGAGGGGTGAACGGAGGTGGAACCGTGCTCCTGTGCCCTCTTGCA
Lactobacillus plantarum WCFS1
lp_2561 hisZ -408 101.4 ATAAACGGTTGTGATTAGAACAAGTAATTAAGTCTTCCTCATCCAGAGAGCCCGGGTAGCTGAGAACCGGACAGACAGGCTTAACGAACACACATCTATGAACTGCTAAGGTGAACCAGTCTCATTAGCCTTAGCCGAATTGGTTTCGTTATCCAAGTTGACTTGATCAACATGAGGTCTGCCGTGCGAACGGTAGATGAAATAAGGTGGAACCACGCGTAAACGTCCTTTTA
Lactobacillus casei ATCC 334
LSEI_1435 hisZ -382 113.8 ACATGAAGTTGTGATTAGAACAAGTAAGCTGATCCTGATCAACAGAGAGCGTCTATTGCTGAAAAGACGCGATTAGCCAGCTGAACACACATCTATGAACTTGACGGCTGAACTAAGTAAGCTGTCACGCATCCGTTGCGTTATCACTGCTGCCAACTGCTGTTCGCAATTGCTGACAGTTACTTGGCAGGTGAGGTTTAGGTCGCAAGAGCTAAACAAAATTGAGGTGGTACCGCGGTCAAAAATCGCCCTCGGA
Lactobacillus rhamnosus GG
LGG_01445 hisZ -375 99.6 CCATGAAGTTGTGATTAGACCAAGTAGGTTGGCACCAATCCACAGAGAGCGCCGATTGCTGAGAACGCGTGATTGACCGACTGAACACACATCTAAGAACTTGATAGCCGAACCGAGTAAGCTATCACGCACCTGTTGCGTTATCACCGCTGCCAATAACAGTTCGCGCAAGCCGACATGGGATTGGTAGATGAGGTTTGGGTCGTAAGGTCCAGACAAATTGAGGTGGTACCGCGAAGTTGATTCGCCCTCGAA
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD