Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator T-box(Gly) in Streptococcaceae

Properties
Regulator family: RF00230
Regulation mode:
Biological process: Amino acid metabolism
Effector: Gly-tRNA
Regulog: T-box(Gly) - Streptococcaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Streptococcus pneumoniae TIGR4
SP_1477 null -215 40.4 TATAATAGTCAGCAGGAAAGAAAGTCTTATGGCGTTCTTCAAGCGAGCTTGGGATAGTGGGAGCCAAGTAGGGCAAAATAAAGGGCTGGCGCTTTCTGTAGTATTTTCAAAAACAATGAAGTAATAAATTAGGGTGGAACCGCGTTTCTGACGCCCCTAGG
Streptococcus gallolyticus UCN34
GALLO_0391 glyQ -268 49.9 AATACTCTTTAAAGAGAGAAAGTCTCATGGTGTTTCTTAGCGAGTCCGAGGTGGTGGAAGTCGGATGAAACTGAAGTGAGTCGCTGGCGCTTTCGCTTAGCAAGGCTAAGTTAAAATCAGATAAATGAAGTAATAAAATAGGGTGGAACCGCGTTTTAACGCCCCTTATGA
Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis GGS_124
SDEG_1746 glyQ -341 47.4 CTAAACTAGACTCTAGGAAAAAGGATGCAAGTATCTTATCTAAAGCGAGTTCGGGGTAGTTAGAGCCGAATGGTAGGACTGCAGATTGGCGCTTCCGTTTGGGCAGTGTGATTAAGTATATTTGTCAATATTGCCCAAAAAGATACTATATAAATGAAGTAATAAATTAGGGTGGAACCGCGTTTTGACGCCCCTAGG
Streptococcus suis 05ZYH33
SSU05_1766 null -198 46.8 AATACTAAGCATGAAAGAAGGTTGTTTCAAAAGCCTGTCTAGCGAGCTTGGGAGAGTGAAAGCCAAGCCAGTCTTGAAATAATTGGCGCTTTCCCAGTCGTGACCATGTCCGACTCAATCAGAATCATACAAATGAAGTAATAAATTAGGGTGGAACCGCGTTCTCAACGCCCCTATG
Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403
L101560 glyQ -102 19.9 ATAAAGGTGGAACCGTGCATTTGCACCCTTTG
Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11
LACR_1195 null -109 18.9 ATAAAGGTGGAACCGTGCATGTGCACCCTTTG
Streptococcus uberis 0140J
SUB1436 glyQ -366 53.6 TAAAATGGGTTTCAGAAAGAAGTTCATTTCTCTTTTACAGAAGCGAGTTCAGGATGGTGAAAGCTGAGCGTAGAAATTAATGAATAAGGCACTTTCCTATATATCTTTATGAAATAATAACGAAGTCATAAACTAGGGTGGAACCGCGTCTCTACGCCCCTATA
Streptococcus agalactiae 2603V/R
SAG0268 glyQ -272 45.3 TACTGTCTCAGTAAGAAGAGGTGTTCATCAGCTGTTTTTTTAGCGAGCTCAAGGTAGTGAAAGTTGGGTAGAATAGGATGAATATTGGCACTTTTTAGTGAGTAAAAGTACAATCAAAAATGAAGTAATAAATTAGGGTGGAACCGCGTCTTTGACGCCCCTGTGCT
Streptococcus sanguinis SK36
SSA_1881 null -228 39.5 TATAATCTTTTTTAGAAAGAATTCTCATTGTCTACTTTTTAGCGAGTTCGGGATAGTGTGAGCCGGATAGGGAAGCAGTGCAGATGGCGCTTTCGGTTATAATTTCAAAAGTAATGAAGTAATAAATTAGGGTGGAACCGCGTCTTGACGCCCCTAGG
Streptococcus pyogenes M1 GAS
SPy1689 glyQ -341 47.4 CTAAACTAGACTCTAGGAAAAAGGATGCAAGTATCTTATCTAAAGCGAGTTCGGGGTAGTTAGAGCCGAATGGTAGGACTGCAGATTGGCGCTTCCGTTTGGGCAGTGTGATTAAGTATATTTGTCAATATTGCCCAAAAAGATACTATATAAATGAAGTAATAAATTAGGGTGGAACCGCGTTTTGACGCCCCTAGG
Streptococcus mutans UA159
SMU.445 glyQ -415 60.2 TGTTAAGAAAGAGAGTTTTGTGGCGTTTCTGCAGCGAACCTGAGAGAGTGTAAGTCAGGTGAAACAAAATAAAGGACTGGCACTTTCTCTTGGCTAATAGCCAAGCTAACAATCAGATAAATGAAGTAATAAATTAGGGTGGAACCGCGTTTCAAACGCCCCTATGTC
Streptococcus thermophilus CNRZ1066
str0505 glyQ -233 51.3 TGATAAGAAAGAAGAGCTTATGGCGTTTTTCTAGCGAGCTTGGGATAGTGAAAGCCAAGTAGAACAAAGTAGGCAACGGCGCTTTCTCTCAGCGAAGAGCTGAGTACAAACAGATAAAATGAAGTAATAAATTAGGGTGGAACCGCGTTTCTGACGCCCCTAGGTT
Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1
SGO_0568 glyQ -255 47.5 TAATCTTTTTTAGAAAGAAATCTCTTTGTCTACTTTTTAGCGAGTCTGGGATAGTGTGAGCCAGATAGGGAAGCAGAGCAGATGGCGCTTTTGGTTAACATTTTTAAACGTAATGAAGTAATAAATTAGGGTGGAACCGCGTTTTTGACGCCCCTAGGTC
Streptococcus equi subsp. zooepidemicus MGCS10565
Sez_0486 glyQ -356 60.1 TAAACTAACCAATAGGAAAGAAAATAGCAGGTTTCTGATCTAAAGCGAGCTCGGGGCTGGTGAGAGCCGAGTGATGGTACTGCTGGTTGGCGCTTTCTCTAAAGAGTAGGCTCAGGTGTTTGTAGCTTGCTTGACATCTGTTTATCAACAAGATCAAATGAAGTAATAAATTAGGGTGGAACCGCGTTTTGACGCCCCTATGCC
Streptococcus mitis B6
smi_1397 null -231 42 GTCAGCAGGAAAGAAAGTCTTATGGCGTTCTTCAAGCGAGCTTGGGATAGTGGGAGCCAAGTAGGGCAAAATAAAGAACTGGCGCTTTCTGTAGTATTTTCAAAAGTAATGAAGTAATAAATTAGGGTGGAACCGCGTTTCTGACGCCCCTAGG
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD