Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator T-box(Arg) in Lactobacillaceae

Properties
Regulator family: RF00230
Regulation mode:
Biological process: Amino acid metabolism
Effector: Arg-tRNA
Regulog: T-box(Arg) - Lactobacillaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Lactobacillus reuteri JCM 1112
LAR_1204 argS -228 63.1 ATGAAAATAGGATTTGAGGAGTAGTAGCATTTTGAAATCTACAGCGACCCTTTGTTGATGAGAGTTAGGGGCTTTTCGATTTGTGAAGGCGTGCCTCAGATATTTCAATTAAATCAATGAATGAGTGGAATTCTAATTCAATTAGAGTGGTACCGCGGGTAAATCTCGTCTCTAGT
Lactobacillus helveticus DPC 4571
lhv_1699 argS -215 63.6 CCAGTAAGTTAGAAGTAGTAATTATTTTCTTTTTTAAGCGAGCCTATGTTGGTGGAAGATAGGTATTAAGGAATAACGAAGGCGTGTCTAACTGAATAATAATGATTTTAAATAAGCGGATACTTTGTATCAATTTGAGTGGTACCGCGGGTTAATGCTCGTCTCTTTC
Lactobacillus fermentum IFO 3956
LAF_1333 argS -228 59.8 TAATAAAGGCATTCCGGTCCCTGGAGTAGTAGTAACGGCGAACGTAATTAGCGACCCCTCGTTGGTGAAAGGAGGGGCGTTGCCGTTACGAAGGCGTGTCAGGGACCAGCAGTTAAATCGAAGTTTGAGTGGAATGATACATTCAATTAGAGTGGTACCGCGGGAAATCTCGTCTCTAGT
Lactobacillus salivarius subsp. salivarius UCC118
LSL_0677 argS -215 73.2 ACTATTCTATGATAGAAATTAGTAGTTTATGAAAGTTCTAAGCGAGTCCAAGTTGGTGTGAGTTGGATAATGGAAGTAAATGAATCGCGTTTCTTAGAATAACAATTTAATATTTTTTGAGTGGATTACTAATCAAGTAGAGTGGTACCGCGGGAATTTCTCGTCTCTTGCAT
Lactobacillus acidophilus NCFM
LBA1600 argS -216 58.7 CTAGTAAGTTAAAAGTAGTAGTTATTTTTTGTTTTTAGCGAGTCTATGTTGATGGAAGATAGATATCAGGAAATAATGAAGGCGTGTTTAACTAATTAAAATAATGAGATTTAATAAGCGGATACTTTGTATCAATTTGAGTGGTACCGCGGGTTAGTAACTCGTCTCTTTC
Lactobacillus johnsonii NCC 533
LJ0686 argS -214 76.1 AAAAGGTTAAAAGTAGTAGTATTGCATATGTTTTCAGCGAGTCTATGTTTGGTGGAAGTTAGACAATGGGGCAATATGAAGGCGTGTTTAACTTTAACTTTAAAATCAATTAATAAGCGGATACTTTGTATCAAGTAGAGTGGTACCGCGGGAACTTTCTCGTCTCTTTCTA
Lactobacillus plantarum WCFS1
lp_1391 argS -226 82.7 TACGTCTAATGAGAAAGAATAGTACGATGAACGTTTAGACCAGCGAGTTCGGGATGATGGGAGCCGAATCTAAACATTATTGGAAGCGCGCTTTTGAAGACGACAATTCGATAATAAGTGGATGTCATATCAATTAGAGTGGTACCGCGGGCACGTCTCGTCTCTTACAT
Lactobacillus casei ATCC 334
LSEI_1728 argS -218 44 ATAAGGTTCTGTGAGAAAGAGGAAATAAGGTCAGTTGGCGGTTCTTAGTGAGATCGGATAGTGCAAACGATCACGTCGGACCTGATGGCGCGCTTTTGAGAATCAGTGCTTTGAGTGGACATATTGTCAAGCAGAGTGGTACCGCGGGCTAGGGCTCGTCTCTTCG
Lactobacillus brevis ATCC 367
LVIS_1491 argS -273 75.2 TTCACCATCACTGGAATAGTAATTTAAGTGGTTTCTCCTCAGCAAGTCCGGGTAGCTGTAAGCCGGAAGGGAATCTTTAAATGAACGGGTCAGTGGCGACTAATTTAATTCAATCATTTAAGTGGACTTTAAAGTCAATTAGAGTGGTACCGCGGGTAATCTCGTCTCTTAC
LVIS_0024 oppA -276 101 AAACGACGTTGCCCAGAAGAGTAATGGTGGATCAACTGTTTAGCGAGTCCGGGAATGATGGAAGCCGGGTCAGCAATCGCCATGAAGCGCATCTGGAAGTCGTACGGGTGAAATGAGTAGTCCGTACTGGGTCGTGCCCATTAACGCACGCGGTGTTCTCATGAATACCATAAGAGATAAATCAAGGTGGTACCGCGAATCGTTCGCCCTTGTTGA
Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K
LSA1421 argS -215 66.8 GAACAGTCAAAAGAATAGTGTTAGCAGCGATTAATAGCGAGTCCGGGGTTGGTGGAAGCCGGATAATCAAGCTGATGCGGCGCACTTTTGGTTGAACAATTGCATACTATTGAGTGGATCGATTGATCAATCAGAGTGGTACCGCGGGAATTCTCGTCTCTTTC
Pediococcus pentosaceus ATCC 25745
PEPE_0669 argS -214 71.3 ATTAGTAGGGTAGTAGTAGGCTTTAATCTTATCTAAGCGAGTCTGAGTTGGTGTGAGTCAGATATAAGGTAAAGTTGAAGGCGTGACCTTATGGATGCTAATTTAATAAATAAGTGGATTATTTAATCAATTAGAGTGGTACCGCGGGAAATCTCGTCTCTTACAT
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293
LEUM_1215 argS -300 51.2 GTAAAAGACGAAGATAAGTAAAGATGTTTTGGAACTATGATTAAGCGAGCTTGAGTTGATGGAAGTCAAGCCATAGTCAAAACGGCGCGTACTAAGAGTCCAAAGTTAATAAATTTGAGTGGCGAAAGCTATTAGAGTGGTACCGCGGGCTAGGCTCGTCTCTTTG
Lactobacillus rhamnosus GG
LGG_01786 argS -216 47.5 TATAGATCCGGTGAGAAAGAGGAATTCAGGTTATTTGACGTTTAAAAGTGAGATCGGCTAGTGCAAACGATCACGTCTAACCTGTTGGCGCGCTTTTGAGGATCAGTGTTTTGAGTGGACTCATGTCAAGCAGAGTGGTACCGCGGGTGCAGGCTCGTCTCTTCG
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD