Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator T-box(Asp) in Lactobacillaceae

Properties
Regulator family: RF00230
Regulation mode:
Biological process: Amino acid metabolism
Effector: Asp-tRNA
Regulog: T-box(Asp) - Lactobacillaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Lactobacillus reuteri JCM 1112
LAR_1731 hisS -281 67.8 TATAAAAGCATTGACGTAGAAACAAAGTGCCTGTGTAATTGACAGAGACCCAGTTGAGCTGAGAGCTGGGAGCAGACATGATCCACCTCTACTAGCTGAAAGGATGAATTTTAGTAGTCTGTTCCGGTGATTCCGTTATCATCAGGAGTTAACGCAACTCCATGAGGCAGTGACTGTGAGGTTACTGTAAAATAGAGGTGGAACAGTGATGAATATCGCCCTCTAA
LAR_0695 aspS -233 50.6 AATAGCTGTTGATAAAGAATGCTCGGGTACTTGAAATTATCAGCGATTGGAGAAAGGTGAGAGCTCCAAATATTTCAGCCTCGATTGACCCTTTTGAAGCTGGGCAATATGCTCCGTCGTTTAGACGTTATTTTTGAGTGATACCAAGGTGGTACCGTGCATTTGCACCCTTGTAAT
Lactobacillus helveticus DPC 4571
lhv_1013 hisS -236 37.4 AATTATCGATGACAAAGAATGAAGATTAGCAATGATCTATTGAAAGAGACTGCTTGTGTTGGTGAGAGAGCAGATAGATCGCAGTCTGTGACACCTTTACCAGATAATGGATCGTTTTGCGAGCGTTAATCGTAGTAACCAATAAGGTGGTACCGTGCTAATATAAGCGCCCTTGATTT
Lactobacillus fermentum IFO 3956
LAF_0832 hisS -221 52 GACTGTCAATGAAAAAGAATGATCAACTGGCCCGGGATAGCGAGTGGGTGGTGGTGCAAGACCCACCGGTGCGCTGGTTGAGTGACCCTTTGGAGACTGGGCGTTTGCCCCGCTGAGTATTCGGCGTTACCCACGAGTTGATACCAAGGTGGTACCGTGCATTTTGCACCCTTGTCTT
Lactobacillus salivarius subsp. salivarius UCC118
LSL_0852 hisS -243 76.3 TAAAGCCGAATGAAAGAAGAGTATCTAAACAATCGTTGACAGAGAATGGATGATTGGTGAAAATTCCAGCTATGATTTTTAGAGAAAGACACTTTTTAGGTATATATGTAATGTATATCGTTAGCCGCGTTAACGCTAGAGAGCATAAAATCAAGGTGGTACCGTGCAACTAGCACCCTTGTTGT
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365
LBUL_0812 hisS -230 37.8 AATTATCAATGACAAAGAATGAAGATAGCCCGGCCTTTTTAGAGATTGCCCGTTTGGTGAAAGAGCAGATGGCTGCTAGCTGTGACCCTTTAGCAGATAATGGTTCGTTTCGTCAGCGTTAATGACAGCAAACAAAAGGTGGTACCGTGCTGTTTTCAAGCGCCCTTGATTA
Lactobacillus acidophilus NCFM
LBA0935 hisS -236 37.8 AATTATCGATGACGAAGAATGAAGATTAGCAAGATCTATTTGAAGAGACTGTCAGGTTGGTGAGATGGCAGATAGATCGCGGTCTGTGACACCTTTAGCAGATAATGGTTCGTTTGGCGAGCGTTAATCGCAGCAACCAAAAAGGTGGTACCGTGCTAATGTAAGCGCCCTTGAATT
Lactobacillus johnsonii NCC 533
LJ1392 hisS -222 40.3 GGAATTATCGATGACGAAGAATGTAGATTAGCATGATCTATCTCAGAGACCGCTTGTTTGGTGAGAATAGCGGATAGGTTGCGATCTGTGACACCTTTAGCAGATAATGGATCGTTTCGCGAGCGTTAATCGCAGCAAGCAAAAGGTGGTACCGTGCTAATTTATTGCGCCCTTGAC
LJ0753 glnQ -386 84.7 AAAAAGCGATAAAAAGAAAAGTAGGTAATCTATTTCTTTTAGTGAGTTAACGGTAGTGGAAAAGTTAGCAGACCCTGGATTATTGAAAGACACTTTTATAATGCTGCTGGCCGAAATCTTTTAAGAGAGTAAGTTTAGCCGTAAGCGGTACGTTATCTAGCCGCTGGAGCATGGTTGTGCTCTAGTCAAGTTGGTCTTTAATTAGACAATTTAGGTGGTACCGCGGAAAAAAGCCTTTCGTCCTGAGTAA
Lactobacillus plantarum WCFS1
lp_1981 hisS -238 48 CAATCGACCGCAGAGAAAGTAAGAGCATTGTACGCCACTATAACCAGAGACCGGTAAGTGCTGAGAATTCCGGATAGTGCGCAATGAGGAGACGCTTTTGAGGTGAACGGCAGCGTTCCGCCTGTGATTACAGACGTTATCAATTAGTACTCAAAAAGGTGGTACCGCGCTAATAGCGCCCTTGGT
Lactobacillus casei ATCC 334
LSEI_1527 hisS -361 50.9 ACTAAGACCTGTGACGAAGTAGGATAGATCACTTTAAGCGACCCGGAGATGGTGAAAGCCGGGAACGATCGAAAAGACACTTCTGAGGTGAACAAGTTCCGGAACGCCACCGTTATGGCAAAGAAAAAAACAAGGTGGTACCGTGTCCGCACCCTTCGA
Lactobacillus brevis ATCC 367
LVIS_0735 hisS -238 63.9 GATTGCCAAAGAGAAAGACTAGTAAGGCCTACCCCGCTGACAGAGACGTCAACTTGCTGAAAATGACGAACGGGCGCAACTTGAAGACACTTTTGAGGCTAATGGTGGCAGTAGCGACCATTCGTTTGCAACGTTATCCTGCAGAAAATATAAAAGGTGGTACCGTGCATACCTGCGCCCTTGTCAA
Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K
LSA0863 hisS -227 52.2 GATGACCAGTGATAAAGTATGGTAAACGCACCACTTAACAGAGACGATTTCAAAGCTGAAAGAAATTGACGGTGTCCACCTGACTGCTTTTGAGGTCTGCGTGTCTAACACGCCGTTGGCTAACAACGTTATGCTTAAGCAAAAATTAAGGTGGTACCGTGCATTCAAGCACCCTTGTTCA
Pediococcus pentosaceus ATCC 25745
PEPE_1116 hisS -223 84.8 ATATAAATCGATGAAAAGGACTATTAAATATTGACGACATGGCTAAGAGAGCTCGGTTGCTGGAAAAGAGTGCATGCGTCATATTGAAGACACCTTGGAGATTTGGTCGGCACCCATTATATATGCCGTAGAGTACAAATCTAAGGTGGTACCGCGTCAAGACGCCCTTGTT
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293
LEUM_1310 hisS -363 74.3 ATTAGAACCGATGAATTGGAAAAATTACCGTCTGGACATGAAGAAATTTTGCGGAAGATGCGAGCAAAACAAAGACGTAATTTTGGACACCTTGGAGGTTGCTATTGATCAAGATAGCTCGTGGTTGCGCGTTAAGCAATTAAAGTAACATGAAAATGTTAAAATCTAAGGTGGTACCGTGCATTTGCGCCCTTAAC
Lactobacillus rhamnosus GG
LGG_01562 hisS -438 47.1 ACTAAGACCTGTGACGGAGTAGGATAGATCAATTTTAAGCGACCCGGAGATGGTGAAAGCCGGGACCGATCGAAAAGACACTCCTGAGGTGATCAAGTTCCGGAACGCCACCGTTATGGCAAAGTAAAACACAAGGTGGTACCGTGTCCGCACCCTTCGA
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD