Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator T-box(Asn) in Lactobacillaceae

Properties
Regulator family: RF00230
Regulation mode:
Biological process: Amino acid metabolism
Effector: Asn-tRNA
Regulog: T-box(Asn) - Lactobacillaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Lactobacillus reuteri JCM 1112
LAR_1767 asnA -308 123 GAAAAGCGATGAGAAAGAAGAGTAACTAGTTGTATTCGTTCAGTGAACTGGTGGTAGTGAGAAACCAGTCGACCCTACGCTAGTGAATAACACTTTCGCGAGTGCTGCCAACCCAAATAGGTTTACTTAAAGTAGGCTTGGCCGGATCCGGACCGTTACCTCACCGGCAGAGCATGATGTGCTCTTGAGGAGGCCTAGTTTTATACTAGACAATTTGGGTGGTACCGCGGAAAAAAGCCTTTCGTCCCTTGATT
Lactobacillus helveticus DPC 4571
lhv_0598 glnQ -496 104.9 AAAAGGCTATGAAAAAGACGAGTAAATAATCTATTCTTTATAGTGATGAGCTGATGGCAGTGAAAAATCAGTAGACCCTGGATTATTGAAAAACACTTTTAGCAGCTCACCGAAATAACAATTCTTAAAGTAGGTTGAGACGTCTCCGGCACGTTACCACACCGGTGGGGCATGATTGTGCTCCATAAAGAGGTCTATATAATTAGACAATGTGGGTGGTACCGCGGAAAGAAGCCTTTCGTCCCTGCAAT
lhv_2034 asnA -310 116.3 AAAAAGCTATGAAAAAGACGAGTAAATAATCTATTTCTCTACAGTGAATTAGTGTTAGTGCGAAACTAATAGACCCTGGATTATTGAAAAACACTTTTAGCAGCTCACCGAAATAACAATTCTTAAAGTAGGTTGAGACGTCTCCGGCACGTTACCACACCGGTGGGGCATGATTGTGCTCCATAAAGAGGTCTATATAATTAGACAATATGGGTGGTACCGCGGAAAAAAGCCTTTCGTCCCTGGATT
Lactobacillus fermentum IFO 3956
LAF_0646 asnB -314 110.3 TAAGAGAAAAATGAGAAAGACGAGTAGGTCGTTGATTTGTCCAGTGAGTCAGGGCTAGTGGAAACCTGACCAACCCTCTGCGATTGAATAACACTTTCGAAGATTACTAACCCAAATGCATTGCAAAGTAGGCTTAGTCGTGACCGGAACGTTACCACCGGATGAGTATGTTTGTACTCAATGAAAAGTGGGCTAGTAATACCCTAGCCAACTTGGGTGGTACCGCGGAAATAAGCCTTTCGTCCCTTGT
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365
LBUL_1110 asnA -303 91.7 GTCAAAAGATGAGAAAGACGAGTAGGAAAGCACAATCTTGCAGAGAGTTGCCAGCTGGTGAAAAGGCAACAGACCCTGGCTTTCTGAATAACACTTTTTCCAGATCGCCGGCTGAAGTCACAGTAAGCCGTGCCGCCTGCAGGACGTTACCCTGCTAGAGCATGTTGGTGCTCGAAGTGGTTCGTTTAGAACAAGGTGGGTGGTACCGCGGAAAGATGCCTTTCGTCCCTGTAGT
Lactobacillus acidophilus NCFM
LBA0578 glnQ -478 113.4 AAAAAGCGATGAAAAAGACGAGTAAATGATTCAATCTTTTAGTGAGTTGGCGACAGTGGAAATCCGACAGACCCTGAATCATTGAAAAACACTTTTAGCAGCTCACCGAAATAATAATTCTTAAAGTAGGTTGAGACGTCTCCGGTACGTTACCACGCCGGTGGAGCATGACTGTGCTTCATGAGGAGGTCTATTACTAGACAATTTGGGTGGTACCGCGGAAAACTTTCGTCCCTTGATT
LBA1896 asnA -310 116.8 AAAAAGCTATGAAAAAGACGAGTAAATAATCTAATTCTTTTCAGTGAATTAGTGCTAGTGTGAAACTAATAGACCCTGGATTATTGAAAAACACTTTTAGCAGCTCACCGAAATAATAATTCTTAAAGTAGGTTGAGACGTCTCCGGTACGTTACCACACCGGTGGAGCATGATGGTGCTCCATAAGAGGTCTATTATTAGACAAGTTGGGTGGTACCGCGGAAAAAAGCCTTTCGTCCCTATTTT
Lactobacillus johnsonii NCC 533
LJ0511 asnA -302 98.2 AAAAAGCAATGAAGAGACGAGTAGATAATTTTATTCTTTCAGTGAATTAGCGTTAGTGAGAAGCTAGTAGACCCTGAATTATCGAATAACACTTTTCCGCTGTGCTGCTAGCCTAAATTAAAGTAAGCTACGCCGTCATCGGTACGTTATCAAGCCGAAGAGCATGATTGTGTTCTATTAAGCTGGTCTATTTTTAGACAATTTAGGTGGTACCGCGGAAAAAAGCCTTTCGTCCTGAGAAA
Lactobacillus plantarum WCFS1
lp_0957 asnA -330 91.1 ATAAAAAACGGAGGAAAGAGGAGTACGATTAGTCAACCTGCCAGTGAATCGGGAGTGAGTGGAAACCCGACCAGAACTTGACTAATCCGAAAAACACTTTCTTAGTTGCTAACTGAAATAACCTCGTTAAAGTAGGATTAGCCGTTAACCGGTACGTTACCATCGGTGGTGTATGTTTGTACACTATTTTAAAGCTGGTTTACTGTAAGGTAAACAACTTGGGTGGTACCGCGAAAGAGTCTTTCGTCCCTTGA
Lactobacillus brevis ATCC 367
LVIS_1649 asnA -308 83 AAAAAACGGAGGAAAGACAAGTACGTTTGGTCAACCTGCCAGTGAGTTGGGACTTAGTGTAAACCCAATCAGTGTGGATCTTACGGAATAACCCTTTCTTAGTTGCTACCTGAAATGACCCGGGTCATAGTAGGGCGAGCCGTCACCGATACGTTACCATCGGGGAGTATGTTTGTACTCTGATTGAGTTGGTTTATCGTTGCATAAACAACTTGGGTGGTACCGCGAAAAGTCTTTCGTCCCTAGATA
LVIS_2017 asnS2 -303 70.9 ACAAAAACAAGAGAAATGGTCAATGTCCCATCTGGTCGGATGGCGTAGCGAGCTAAGGATAGTGAGAGCTTAGTGTGTCACCAATTGGGGATAACCCCGTTTCTGTTGCTGGCTGAAATTATTAAAGTAGGCTACGCCGTGACCGACACGTTATCAAACGGAACGTATGCTAGTACGTTATTAAAGTTGGTTTTGAATTTAAAACAATTTGGGTGGTACCGCGGAAAGATCTTTCGTCCCTGTG
Pediococcus pentosaceus ATCC 25745
PEPE_1469 asnA -309 88.1 TGAAGACAAAAAGAGAGACGAGTAGAATTTATCATTCTGTCAGTGAGTTGGGATAAGTGGGAACCCAATCAGACCCTGATACTTTTGAATAACACTTTCTTAGTTTCTAACTGAAATAGCATAGGCTAAAGTAGGCTTAGACGTGACCGGTACGTTACCAATCGGAGGAGTATGTTTGTACTCTTATTGAGGTGGCTTATTAAATATAGGCAACTTGGGTGGTACCGCGGAAAGTCTTTCGTCCCTTGTCA
PEPE_0547 asnS2 -302 103.3 TATCAACCGTAAGAAGAACGAGTATTTAAAGCCCATAACTTAAAGCGAATTGAGGATAGTGCGAGCTCAAAAAGTTATTCTTTTAAGAAAAACATCTTCTTTGTTTCTAAGCTGAAATCACAGTAGGCTTAGACGGGGCCGGCCCGTTACAGCTTGGAAAGCATTTCGATGCTTATTTTAAGATGTTTAATTTAATTAAACGAATTTTGGGTGGTACCGCGAAAGTCCTTCGTCCCTTCTGG
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD