Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator T-box(Ala) in Lactobacillaceae

Properties
Regulator family: RF00230
Regulation mode:
Biological process: Amino acid metabolism
Effector: Ala-tRNA
Regulog: T-box(Ala) - Lactobacillaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Oenococcus oeni PSU-1
OEOE_1167 alaS -195 61.5 GAATAGAAAACGGATATATTTTGAGAACGTTTTTTCAGAGAGGGCCTGGTTGATGTGAGGGCCTAATTCCTAATCAAAAGGCTCCCGTTTATTAATTAATTTAAAAAAGAGACACAAACATTGTGTGAAGCCCGGTGGTACCGCGATTTATCGCCCGGGCA
Lactobacillus reuteri JCM 1112
LAR_0519 alaS -233 43.1 AATATGACACGTCTGGGACATGCTATAGCTAACGGAAAATTCCAGAGACAGTTGGTGAGGTGTGACAACTGATTTCCTAGCTTTAGTGCTCCCCATTCGGATAATTTGATATTTAACCTTGGGTAACCAAGAAGTAAAGAGGTAAACGAATTCCATCGTTGCAAGCAGAGTGGTACCGCGTCAATCCGGCGTCTCTGATTC
Lactobacillus helveticus DPC 4571
lhv_0438 alaS -209 56.2 TTCAGCTTAAGATATGTCTATTAAAGTTGAATTTCAAAGAGAGAGCCAATTGGTGAGAGGGCTTAATTCGCTTTAACAGATGCTCCTTTAAGTTTTATTAATTAAGAATATCAAGAGGTAACAAACACTGTTGCAATCAAGGTGGTACCGCGCGCGGAGCGTCCTTGAATA
Lactobacillus fermentum IFO 3956
LAF_0521 alaS -224 44.8 ACACATCTGGGACATGACCGGTTGGGGGAACTTTTAGAAACGTGCTGGTGGCTGCAAAGCACGACGAACCAAACCAGGTTGCTCCCCAGGGGATAATTTAGTGATCAACCCCCACGGGGGATTAAAAGTGGCAAACGAATCCATCGTTGCAAGCAGAGTGGTACCGCGTCGACCGGCGTCTCTGTCTA
Lactobacillus salivarius subsp. salivarius UCC118
LSL_1111 alaS -242 64.9 TACTTTGACTTGAATTAGGACATACTGCTAAGTACCTCTATTACAGAGAGAGTTCGGTGCTGGAAGGACTTATAGGTTGGCTTAGACAGTGCTACCTAAATGTTTATAACAAAAGAATATTATTTAATGAAGTGGTTAACGATGACATCGTTGCAAGTAAGGTGGTACCGCGTAGTAATTGCGTCCTTACT
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365
LBUL_1486 alaS -213 49.4 AGAGACGCTTAAGATATGTTTTCTGTCCAGGCGATTCAAAGAGAGAACCGGCAGCTGGGAAGGGTTTATCACCAGGCAGGAAATGCTACTTAAAGTGATTAATTTAAGATAATCAAGAGGTAACAAGCATTGTTGCAATCAAGGTGGTACCGCGTCTAGAGCGTCCTTGAA
Lactobacillus acidophilus NCFM
LBA0417 alaS -213 55.3 TTCAGCTTAAGATATGTTTTTTGATTTATTATTTCAAAGAGAGAGCCGAAGGATGAGAAGGCTTAATAATGGTCAAAGAATGCTCCTTTAAGTTTAATAATTAAGAATATTAAGAGGTAACAAACACTGTTGCAATCAAGGTGGTACCGCGCGCGGAGCGTCCTTGAAAA
Lactobacillus johnsonii NCC 533
LJ0474 alaS -211 62.1 GCACGTTTAGGACATATTATTAAAGTATTTTTTTCAAAGAGAGGACTGCTTGGTGAGAAGGTCTAGAAAATATTTAGTAATGCTACCTAAGTTAATTAGAGAAATAAATATTTAAAGAGGTAACAAACACTGTTGCAATCAAGGTGGTACCGCGCTGGGAGCGTCCTTGTTTT
Lactobacillus plantarum WCFS1
lp_2277 alaS -262 60.2 TTTCTATACTTTGCAAAGTAAGGACATATCTATCTCACATATCGGTCAAGAAACACTTTGGTTGCTGGAAAAAGTGCGGTGTGGGGTAGATGCTACCTAGAAGTAATGACTAGCAAACTAGTCCGTGTCTCAGCGTTAATGAGCTTAAGAGGTAAACGAACACATCGTTGCAAGCAGAGTGGTACCGCGTTAACAGCGTCTTTGCT
Lactobacillus casei ATCC 334
LSEI_0784 alaS -377 32.5 GAAAAGCTATAATGAGTTTTCGTTAGGACATGCGTTGAACCCTGCACGAGACAGAAACGACCGCACAGCTGAGAACGGTCGCGTCAGGCTAAGATGTGCTCCCTGATATTAGTTAAACGACAATTAATGAAGTGGTAATGACTCGCATCATTGCAACCAAGGTGGTACCGCGTGCAAGCGCCCTTGGCAG
Lactobacillus brevis ATCC 367
LVIS_1223 alaS -237 54.9 TATTTCAATAATATATGAGCTGAGGATATGCCACGTCAGCGTGATTTTCAGAAACGTTTTGGATGCTGCGAAAAACGAGTCACGATGGCCTTGGTGCTCCCTCACAAACAACGCGACTCAGCGTTATGAGTTTAAGAGGTTAACGATTAAAACATCGTTGCAAGTAAAGTGGTACCGCGCTTCGGCGTCTTTACG
Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K
LSA0387 alaS -190 32.4 TCATTAGAACGACAGGAACAACACCCTTGACTGAGAGGTGCTGACTACGGATTGACGCGCTCCCCAACGCCTAAATAATTGAATAAACTCATAAAGAGGTTAACGACTAACATCGTTGCAATCAAGGTGGTACCGCGCTTTTGCGTCCTTGAATT
Pediococcus pentosaceus ATCC 25745
PEPE_1263 alaS -228 62.8 AAAATCATTTGAGATATGTAGGAGCTAACCCCTTAGTGCAAGAGACATTCTGGCTGGTGTGAAGGGTGAAGGGAAGTTTCTATGCTACTCAAGTTAATGAATCGTTTTCTCAGCGTTAATGAGACTTAAGAGGTATACGATTAAACATCGTTGCAAGTAAAGTGGTACCGCGCAGTCGCGTCTTTATT
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293
LEUM_0556 alaS -249 52 TAATGATTAGGAATTCTGGACATACGAATTAGCCGTCCGTCAGTTAGAAATGTGCTGGGTGATGAAAAGCACACGTTGGCTTTTTTGCGCTACCAGACTTAATTGTGATTGAAAAATCACCGCTGCTCAGCGTTATGAGACATAAAGGTAAAGATTTTATTCAAGATCATTACAAATTGCGGTGGTACCACGGTAGAGCGTCCGCACTTT
Lactobacillus rhamnosus GG
LGG_00766 null -138 36.9 GAAAAGCTATAATTGGGACTCGTTAGGATATGTGTCGACCCCTGAGTGAGACAGAAACAGCCGCATACGTTGAGAGCGGCTGCACCGGGCTAAGATATGCTCCCTAATATCAGGTGAACGAATATTAATGAAGTGGTAATGACTCGCATCATTGCAACCAAGGTGGTACCGCGTGCAAGCGCCCTTGGCAG
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD