Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator TPP in Clostridia-3

Properties
Regulator family: RF00059
Regulation mode:
Biological process: Thiamine biosynthesis
Effector: Thiamine pyrophosphate
Regulog: TPP - Clostridia-3
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Clostridiales bacterium 1_7_47_FAA
Cbac1_010100012906 thiW -179 59.7 CTAAGTAACAGCAGGGAGCTTGTGATGCAGGCTGAGAGGAAGTAATCGAACTTCGACCTATCGTACCTGATTTGGGTAATGCCAACGTAGGGAAATATGAAGCGCTTCATT
Cbac1_010100007113 thiD -255 51.1 TAAATAGACAACGGGGAGCTCACTTAAGTGGGCTGAGAGTAGGCTGTTCATGCCTAGACCCATTACCTGATTTGGATAATGCCAACGTAGGGACCATAGGGATTATATGC
Cbac1_010100002944 thiC -220 60 TACAACTACAACAGGGAGCTTGTGAAGCAGGCTGAGAGGAAGTAATCGAACTTCGACCTATTATACCTGATTTGGATAATGCCAACGTAGGGAAAATATGGAAGTACATC
Cbac1_010100017419 thiS -301 57.3 CCATAAATAGGGGAGCTTATTGATAGGCTGAGAGGAAGTTGTGAACTTCGACCCATGAACCTGATTTGGATAATGCCAACGTAGGGACCCATGAAGCAGCTTAT
Clostridium bolteae ATCC BAA-613
CLOBOL_02869 thiD -253 51.8 TTGTAAATAAACGGGGAGCTCACTTAAGTGGGCTGAGAGTAAGCTGTTCATGCTTAGACCCATTACCTGATTTGGATAATGCCAACGTAGGGACCATAACGGACGATTGCC
CLOBOL_04495 thiW -118 60.6 CTAAATGACAACAGGGAGCTTGTGAAGCAGGCTGAGAGGAAGTAATCGAACTTCGACCTATCGCACCTGATTTGGGTAATGCCAACGTAGGGAAATATGAGACATGTATGT
Eubacterium eligens ATCC 27750
EUBELI_00711 thiC -159 48.8 TATATTTGCAGGGGAGCATAAGGGCTGTGTAAGCAGTGGCTGCTGAGAGGGATTAAGTTCCGACCCATAACCTGATGTGGATAATGCCACCGTAGGGATTCTTTAGAGGGCTTTTAGC
Roseburia intestinalis L1-82
ROSINTL182_02889 thiC -121 59.8 GAAAACAACGCAGAGGGACTGCATGTCCGGGAGAATGCCCGGAGGGATTGCAGTTGAGAAGGTTAAAACCTGACTCTTTGAACCTGTCAGTTAATACTGTCGTAGGGAGCGTATTGGGAAGATGC
ROSINTL182_02417 thiD -250 51.6 AACAAAAAATGGGGTGCTCGCACAGGCGGGCTGAGAGTAAGCGGACGCTTTAACCCGGAACCTGATTTGGATAATGCCAACGTAGGGAGATAATGAATCACAAGT
ROSINTL182_02990 thiT -550 71 ACAAATGCTAGGGGTGCTGTTTATACCATATGGTATTGACAACGTGCTGAGAGATGATTTCATCGACCCTTATTACTTGACCCGGATAATACCGGCGTAAGGAAGCGTTTTCTTTTACTTTA
Ruminococcus gnavus ATCC 29149
RUMGNA_03567 thiC -194 50.3 AGAAACAAAAAAGGGGTGCTTGCAGAAAGCAGGCTGAGAGAAAGCTGGATCGCTTAAAACCCGTAACCTGATTTGGATAATGCCAACGTAGGGATATACAGAGAAAGTGAT
RUMGNA_01198 thiM -201 47.6 AAATAAAAAACAAGGGAGCTTGCGTATCAAGCAGGCTGAGAGGAAGCTGAATCGCTTCGACCTGTGACCTGATTTGGATAATGCCAACGTAGGGATAGAAAAGCTGAG
RUMGNA_01568 thiT -154 61.5 TTGATAACAAGGGGAGCTTGTGTGACAGGCTGAGAGGAAGTTGTGAACTTCGACCTATAACCTGATTTGGATAATGCCAACGTAGGAACTGTAATCTCGTTTATACAA
Dorea longicatena DSM 13814
DORLON_02556 thiM -280 36.4 GAAAAGGGGAGTCCGTAATCTGAGCGGGCTGAGAGTAGACTAAAGATGTCTTGACCCGGGAAACTGATTTGGATCATGCCAACGTAGGGAAAGAAAAGTTGCCGACAGG
DORLON_00841 thiW -445 55.3 TATAAACAGGGGGGAGCTGGAGAAAACCGGCTGAGAGGAAGCGTAATTCCGTTTCGACCCTTTACCTGATTTGGATAATGCCAACGGAGGGATTCATACCATGTATTGATT
DORLON_01209 thiS -327 67.3 TAGATAAAACACGGGGAGCTTGTGTACCAGGCTGAGAGGAAGTTAAGAACTTCGACCCATATACCTGATTTGGATAATGCCAACGTAGGAATGTATAACGTAGATTTT
Blautia hansenii DSM 20583
BLAHAN_02471 thiE -151 67.5 TTAAAGTCAGCAGGGGAGTCCGTGGGCGGGCTGAGAGGAAGTTATCAACTTCGACCCTTTAACCTGATATGGGTAATGCCAGCGTAGGGAGATGAATGTGAAAACCG
BLAHAN_01030 thiC -175 68.7 AAAAACAACCAGGGAGCCTTAGGGCTGAGAGGAAGTCTGACTTCGACCTGTATTACCTGATTTGGATTATGCCAACGTAGGGAGTTTATACCAGCATTTACA
BLAHAN_02691 thiT -141 64.3 AGAATAAGAAGGGGAGCCGAAAGGCTGAGAGGAAGGACCGCTTCGACCCTTGTACCTGATTTGGATTATGCCAACGTAGGAATCTTTTTTTCAAGCTTTCT
Clostridium nexile DSM 1787
CLONEX_00816 thiW -166 66.3 CAAAAACATAGGGGAGCTTGTATTGGCAGGCTGAGAGGAAGTAATCAACTTCGACCCTTTAACCTGATGCGGATAATGCCGCCGTAGGAAATCATAATTGCTGATTTTT
CLONEX_00625 tenA -163 49.7 TGTGTTTGCGAGGGAACTGAACAAGTTGAAAAAGGTAAGACCTGACCTCTGGACCTGTCGGCTAATACCGGCGTAGGGAAGCAATTTCTTACGCTCGTA
CLONEX_00625 tenA -323 70.9 TACTCAAGCAGGGGGACTACCTTGTAGTTGAGAAGGTTAAAACCTGACCCTTTGAACCTGTTGGCTAATACCAACGCAGGGAGCTGAAGAATACAGATTCG
CLONEX_00550 thiT -38 60 CAATTTGCTAGGGGAGCCATGAGCTGAGAATCACACAGATGTGTGTTGACCCTCATTACTTGAACCGGTTAGTACCGGCGGAAGGAAGCAGTACCAAAGTGGTTC
Clostridium scindens ATCC 35704
CLOSCI_03456 thiC -234 57.8 AGGAACAACAGGGGTGCTCGCGTAAGCGGGCTGAGAGTAAGCTGTATCGCTTTAACCCATAACCTGATTTGGATAATGCCAACGTAGGGAGATATAGAAGTAAAGTGTA
CLOSCI_02958 thiT -188 57.1 ATAAGACCCATATGGGGCGCTGATATGGCTGAGATGCGCGAAGACGCGCAGACCCTTGAACTTGATCCGGGTAATGCTGGCGTAAGGAAGGAGAATATAATATGT
CLOSCI_02950 thiS -319 58.8 AAATTGAACAGGGGAGCCTATGGATAGGCTGAGAGGAAGTTGCGAACTTCGACCCATATACCTGATTTGGATAATGCCAACGTAGGGACGGATGTGAATTGTTTGCGG
Eubacterium rectale ATCC 33656
EUBREC_2530 thiM -163 46.8 AAAAACACAACAGGGGAGCTGGTGTTTAGCCGGCTGAGAGTAGACTGGTAGTGTCTTGACCCATAACCTGATTTGGATAATGCCAACGTAGGATAATATCGCACGATTTTT
Ruminococcus lactaris ATCC 29176
RUMLAC_00295 thiW -183 44.4 CGATGAAGAAGGGGAGCTGGCTGAAGCCGGCTGAGAGGAGACTGACTGGTTTCGACCCGCAACCTGATTTGGATAATGCCAACGTAGGGAAATAGCGAAAAAGCAGCAG
Dorea formicigenerans ATCC 27755
DORFOR_01676 thiC -220 58.2 AATTACATACGGGGAGCTGGTGAAAACCGGCTGAGAGGAAGCGTAATTCCGCTTCGACCCATAACCTGATTTGGATAATGCCAACGTAGGGAACATATCTTAACGCGATAAT
DORFOR_02060 thiM -166 48.8 ACAACAGGGGGCTTGCGTATCAAGCAGGCTGAGATTGGGCTGAATGCCCTGACCTGCAACCTGATTTGGATAATGCCAACGTAGGGAAAAAGATGCGTAAATGTTA
DORFOR_02215 thiS -346 57.1 TTGTAAATAAAAGGGGAGCTTGTGATAGCAGGCTGAGAGGAAGTCTTCAACTTCGACCCAGAACCTGATTTGGATAATGCCAACGTAGGAACGTATAAGATAATGTTA
Bryantella formatexigens DSM 14469
BRYFOR_01350 thiC -258 72.3 AACATAGATACAGGGGAGCTTGTGAAGCGGGCTGAGAGGAAGTAATCAAACTTCGACCCTTTAACCTGATTTGGATAATGCCAACGTAGGAAGTAGCAGAGATTGTATT
BRYFOR_01324 thiT -140 67.7 ATTTTTATGCTAGGGGAGCCTTTGGCTGAGAAAGCACTGCGGTGCTGACCCTCACTACTTGAACCGGGTAATACCGGCGTAAGGAAGCAGACTACCGAAGAA
Bacteroides pectinophilus ATCC 43243
BACPEC_01112 thiC -226 65.8 TATACAGAATTTGGGGAGCTTGTATTACAGGCTGAGAGGAAGATGTGAGCTTCGACCCACGAACCTGATACGGATAATGCCGATGTAGGAAAATTTTAAGACATATCG
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD