Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator TPP in Moraxellaceae

Properties
Regulator family: RF00059
Regulation mode:
Biological process: Thiamine biosynthesis
Effector: Thiamine pyrophosphate
Regulog: TPP - Moraxellaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Acinetobacter sp. ADP1
ACIAD0276 thiC -215 69.1 TGCATGCTTGACGGAGCGCGAGTAACAACTCGCTGAGATTGGGTAAATCTGTTTTTTGAACTGATTTGATCCCAAGTACCGTTGAACCTGATCAGGTTAATACCTGCGTAGGAATCAAGTCATCAAAAAAC
Acinetobacter baumannii AB0057
AB57_0340 thiC -225 62.4 AAATCGCTTGACGGAGCGCGAGTAATAGCTCGCTGAGATTGTGTAAATTTCGTGTTATCGCAACACCAGTTTGATCACAAGTACCGTTGAACCTGATCAGGTTAAGACCTGCGTAGGAATCAAGCCATCTGAAAAC
Psychrobacter arcticum 273-4
Psyc_0086 thiC -364 61.2 ACTGACAGACTCGGGGTGCGATATATATTGACTGCTTAACATGCAGTTAACATATGGTCGCTGAGAAACCACCCGCCGAACCTGATGCGGTTAGTACCGACGCAGGGAAGTCTTAAGCTTATGTT
Psychrobacter sp. PRwf-1
PsycPRwf_2272 thiC -426 61.5 ATTAAGACTCGGGGTGCAGACCTTGCGTTATCTGATAGCCGCTGAAATGCGATTATAGATAACCACGCGTTTGCTGAGACATCACCCGTTGAACCTGATGCGGTTAATACCGCCGTAGGAAAGTCATTGCAACTCCCCTA
PsycPRwf_0830 thiM -191 69.1 TAAGTTATCACAGGGGCGCCCTTGGGCTGAGATGCACCCTTTGAACCTGATCCAGATTATACTGGCGTAGGGAGTGTATAGCGATAACGG
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD