Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator Fnr in Enterobacteriales

Properties
Regulator family: CRP
Regulation mode: activator (repressor)
Biological process: Energy metabolism; Anaerobic metabolism
Effector: Oxygen
Regulog: Fnr - Enterobacteriales
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Citrobacter koseri ATCC BAA-895
CKO_03814 nrfA -146 4.7 TTGATTAAAGACAA
CKO_00498 ackA -92 4.1 ATGATGTTAATCAT
CKO_00285 yfgF -142 5.4 TTGATATATATCAA
CKO_01699 ydhY -162 4.7 TTGATAACGATCAA
CKO_00235 hmp -40 4.4 TTGACATACATCAT
CKO_02729 cyoA -267 3.7 TTGTTGATAATTAA
CKO_02410 cydA -347 5.6 TTGATTTAAATCAA
CKO_02410 cydA -250 4.1 TTGATCAATGTCGA
CKO_02537 dcuC -106 4.7 TTGATTTTAATCAG
CKO_01581 null -114 3.7 TTGACATGGATTAA
CKO_01582 null -32 4.3
CKO_02177 dmsA -117 3.6 CTGATTTTTCTCAT
CKO_02438 sdhC 25 3.6 ATGTGAAAAAACAA
CKO_04518 tdcA -183 4.2 TTGACAAAAATCAT
CKO_04064 norV -90 4.2 TTATTTAAAATCAA
CKO_04789 nirB -72 5.4 TTGATTTACATCAA
CKO_04838 malP -73 3.7 ATGAGGAAGGTCAA
CKO_04494 uxaC -43 3.8 TTGATCCAACTCAC
CKO_00756 gnd -337 4 TTGATTACTATCTA
CKO_02541 citC -184 4.1 GTGAAATAAATCAA
CKO_02167 focA -116 4.9 ATGATCTATATCAA
CKO_02206 hcp -76 4.4 TTGCGCTAAATCAA
CKO_00065 pstS -243 4.4 CTGTTTTTAATCAA
CKO_00172 ysgA -133 4.1 GTGATTTACATCAC
CKO_03343 null -218 3.7 TTGTTTTACATTGA
CKO_00205 yfiD -123 5.6
CKO_00205 yfiD -176 5.1
CKO_01299 narK -229 5.5 TTGATTTATATCAA
CKO_04957 yhjA -73 4.7 TTGATACTTATCAA
CKO_02540 citA -216 4.1 TTGATTTATTTCAC
CKO_02557 ybdN -295 3.8 TTAATATTGATCAG
CKO_02345 moaA -253 4.7 CTGATGTATATCAA
CKO_01333 ompW -117 4.1 TTAATCTGGATCAA
CKO_03260 pdhR -116 4.7 CTGATTTCAATCAA
CKO_03259 aceE -133 4.6 ATGTTGTAAATCAA
CKO_03697 dcuA -25 4.4 TTGTTAAACAACAA
CKO_03745 dcuS -199 3.3 GTGATCCCCATCAG
CKO_03085 pfkA -132 4 CTGACCTGAATCAA
CKO_02286 ybiY -70 4.1 TTGACCTGCGTCAA
CKO_01301 narG -105 4.7 TTGATCGTTATCAA
CKO_03697 dcuA -25 4.4 TTGTTAAACAACAA
CKO_00204 ung -209 5.6 TTGATTTAAATCAA
CKO_00204 ung -156 5.1 TTGTTTTACATCAA
CKO_04830 feoA -204 4.1 TTGAGCCATGTCAA
CKO_02439 gltA -67 3.8 TTGATTTATGTAAC
CKO_03906 aceB -162 4.2 TTTATTGTTATCAA
CKO_01946 ndh -163 5.2 TTGATGTACATCAA
CKO_00536 glpA -30 3.8 ATGATAAAAAACGA
CKO_00293 upp -103 4.6 TTGATCCATGTCAA
CKO_00079 atpI -122 4.2 TTGTTTGAAATCAC
CKO_04485 aer -101 4.2 GCGATCTAAATCAA
CKO_03580 nrdD -235 4.2 TTGATGCAAATCAC
CKO_01318 adhE -238 4.1 TTGATCTGGATCAC
CKO_03828 soxS -83 3.8 TCGCTTTACCTCAA
CKO_00581 ccmF -19 3.3 TTTATAAGGATAAA
CKO_00577 ccmC -136 3.6 TTGACTGGCGACAA
CKO_00568 null -35 3.4 TTGCCCGACATCAG
CKO_02173 ycaC -145 4.7 TTGACCTAAAACAA
CKO_01043 yecR -288 3.7 CTGTTTTCCATCAT
CKO_01926 pepT -42 3.3 TTGCTTATTAATAA
CKO_04926 nikA -228 3.8 TTGATCCAGAACAC
CKO_03827 soxR -17 3.4 TTGAGGTAAAGCGA
CKO_01409 fnr -83 3.8 TTGATGTAAAGTAA
CKO_03387 arcA -291 5.1 TTGATATATGTCAA
CKO_02124 ssuE -43 3.7 TTAATGAAAATCGA
CKO_01448 aldA -3 4.1 CCGATGTATATCAA
CKO_00508 nuoA -198 4 TCGATGTAAATTAA
CKO_00537 glpT -257 3.7 TCGTTTTTTATCAT
CKO_03678 frdA -151 4 TTAATCAGAATCAA
Edwardsiella tarda EIB202
ETAE_1087 upp -97 4.5 TTGATTGAGATCAT
ETAE_2179 ansB 0 3.7 ATGAAGTTAGTCAA
ETAE_1715 yhjA -117 4.3 TTGACACTTATCAA
ETAE_2461 ccmA -396 4.3 TTGCTATATATCAG
ETAE_2461 ccmA 5 3.5 GCGATTAAAATCAG
ETAE_2459 ccmC -114 3.5 TTATTGTATATAAA
ETAE_3116 glpT -301 3.8 GTGATCAAAATCAC
ETAE_2862 ydeJ -5 3.4 TCGCTATGGAACAA
ETAE_0893 tdcA -131 3.8 TTGCTCTTTATAAA
ETAE_2348 ybhK -92 3.9 TTGATACATGTCAC
ETAE_1528 ompW -157 4.9 TTGATGTCTATCAA
ETAE_0658 pdhR -165 4.5 TTGATTGTTAACAA
ETAE_1379 nikA -80 3.4 TTGATCCATCACAC
ETAE_3306 glgC -153 4.8 TTCATTTATATCAA
ETAE_0311 aspA 19 3.5 TTGAAGAAGATCTA
ETAE_1362 iadA 22 3.4 CCGACGTCTATCAA
ETAE_2050 icdA -73 3.9 TTTTATTAAATCAA
ETAE_0451 ybiY -71 5.2 TTGATCAAAATCAA
ETAE_1086 purM -186 4.7 ATGATCTCAATCAA
ETAE_2734 ung -227 4.7 ATGTTTTACATCAA
ETAE_2734 ung -280 5.4 TTGATCTAAATCAA
ETAE_2734 ung -396 4.1 TTGAGATAGAGCAA
ETAE_3450 pfkA -223 4 CTGACCTGAATCAA
ETAE_2070 ndh -162 5.1 TTGATTTGAATCAA
ETAE_2397 ackA -93 4.1 ATGATGTTAATCAT
ETAE_2580 cydA -368 4 TTGCGTCAGATCAA
ETAE_2181 focA -117 4.2 ATGATCCATGTCAA
ETAE_3115 glpA -78 4.1 TTGCTCCTTATCAA
ETAE_2385 nuoA -292 3.7 TTGATGTAAACGAA
ETAE_2664 caiT -230 3.6 TTCATTATAATCAC
ETAE_0423 nrdD -196 4.7 TTGATTCAGGTCAA
ETAE_2347 moaA -380 3.9 GTGACATGTATCAA
ETAE_2732 yfiD -27 4.3 TTGCTCTATCTCAA
ETAE_0658 pdhR -139 5 ATGATTTACATCAA
ETAE_0561 arcA -300 5.1 TTGATATATGTCAA
ETAE_1153 moeA -335 3.8 ATGATACAGATCAC
ETAE_2843 null -271 3.4 TTATTTTTTATTAA
ETAE_1192 dcuC -147 4.1 TTGACCAATATCAG
ETAE_2672 caiF -358 3.6 ATGATCACCATCAC
ETAE_1744 fnr -133 3.4 GTGCTATACATCAC
ETAE_1744 fnr -33 4.6 TTGACCGATATCAA
ETAE_2588 sdhC 10 4
ETAE_3538 pstS -93 3.8 TTTACTGTCATCAA
ETAE_2215 hcp -113 4.4 TTGCGTTATATCAA
Enterobacter sp. 638
Ent638_2804 glpT -197 4.2 TTGATTTCGAACAT
Ent638_4125 null -292 3.7 TTGATTAATATGAC
Ent638_2317 narX -251 5.5 TTGATATAAATCAA
Ent638_1230 cydA -352 5.6 TTGATTTAAATCAA
Ent638_1925 ynfI -107 3.7 TTGATGGGGATTAA
Ent638_0218 aceB -111 4 TTGATTTTAGAAAA
Ent638_1272 ybhK -90 4.5 TTGATATACGTCAT
Ent638_1152 dcuC -102 4.4 TTGATTTTAGTCAT
Ent638_2840 ackA -92 4.1 ATGATGTTAATCAT
Ent638_3065 ung 34 4.2 CTGATGAAAAACAA
Ent638_2304 adhE -249 4.5 TTGATTCAGATCAT
Ent638_1418 dmsA -3 3.8 TCTATGAAAATCAA
Ent638_3565 tdcA -184 4.5 TTGATCAATATCAG
Ent638_3793 nirB -72 5 TTGATTTGCATCAA
Ent638_0325 dcuA -25 3.8 TTGTTAATAAGCAA
Ent638_3830 malP -340 3.7 CTGATACGCGTCAA
Ent638_2642 gnd -112 3.7 GTGACATAGATCAG
Ent638_0659 pdhR -116 4.7 CTGATTTCAATCAA
Ent638_3376 ycgM 19 4.1 TTTATAAAGGTCAA
Ent638_0562 arcA -291 5.1 TTGATATATGTCAA
Ent638_4063 sodA -132 3.6 ATGATACAAAAAAA
Ent638_2992 yfgF -147 5.2 TTGATTTAAGTCAA
Ent638_3821 feoA -133 4.2 TTGAGCAAGGTCAA
Ent638_3064 yfiD -172 5.2
Ent638_3064 yfiD -120 5.1
Ent638_0343 frdA -31 3.6 TTGCGGAATAACAA
Ent638_2479 dcuB -93 3.6 TTGAATTTATACAA
Ent638_1624 ndh -149 5.1 TTGATTCATATCAA
Ent638_3065 ung -194 5 TTGACCTAAATCAA
Ent638_3065 ung -142 5.1 TTGTTTTATATCAA
Ent638_2338 hemA -82 4.3 TTGTCTTAAATCAT
Ent638_1273 moaA -236 4.4 ATGACGTATATCAA
Ent638_4056 pfkA -174 4 CTGACCTGAATCAA
Ent638_1318 ybiY -68 4.4 TTGACGCACATCAA
Ent638_1834 nikA -85 3.5 TTGATCCAGCACAG
Ent638_2555 dcuS -122 3.7 TTTATATAGGTCAC
Ent638_2805 glpA -69 4.3 ATGTTCGAAATCAA
Ent638_2192 acnA -135 4.6 TTGTTTTATCTCAA
Ent638_1456 ssuE -181 3.5 TTGACCTGAGGCAA
Ent638_3655 yhcC -65 3.7 TTTATTCAAATGAA
Ent638_3655 yhcC -32 4 TTGATCCAGGTCAT
Ent638_2315 narG -100 4.7 TTGATCGTTATCAA
Ent638_3132 ydeJ -81 4.1 TTCAGTAAAATCAA
Ent638_1221 gltA -147 3.6 TCGCGCTAGATCAA
Ent638_0326 aspA -184 3.6 TTAATAATTATCAT
Ent638_3840 glgB -241 3.7 TTGTTAAATCTCAG
Ent638_1424 focA -74 4.9 ATGATCTATATCAA
Ent638_0325 dcuA -25 3.8 TTGTTAATAAGCAA
Ent638_0437 nrdD -244 4.7 TTGTTCTGAATCAA
Ent638_0437 nrdD -213 4.2 TTGATGCAAATCAC
Ent638_2986 upp -97 4.4 TTGATCACCGTCAA
Ent638_1390 hcp -110 4.4 TTGCGCTAAATCAA
Ent638_2283 ompW -117 4.1 TTAATCTGGATCAA
Ent638_1853 fnr -33 4.6 TTGACCAATATCAA
Ent638_1321 moeA -155 3.3 TCTATAAATATCAT
Ent638_0266 soxS -217 3.8 ATGCTTTTAATCAG
Ent638_1230 cydA -300 3.8 TTGTCCCCGATCAA
Ent638_3182 norV -147 4.1 TTGACAGTAAACAA
Ent638_2055 fdnG -77 3.9 TTGATTTGACGCAA
Ent638_3546 uxaC -105 4.2 TTGATCTAACTCAC
Erwinia amylovora ATCC 49946
EAM_1217 ybhK -88 4 TTGATATATAGCGA
EAM_2301 ackA -119 3.9 TTGCTTTCGGACAA
EAM_0416 aspA -194 4 TTGATATAACACGA
EAM_0199 ysgA -199 3.6 TTAATCAAAATGAA
EAM_1473 ndh -146 4.2 TTGACCAGCATCAA
EAM_0103 pfkA -31 4 ATTATTTGCATCAA
EAM_1218 moaA -212 4.2 TCGCTATATATCAA
EAM_1364 ssuA 9 3.7 TTGTCTAAAGTCAT
EAM_1542 dcuS -115 3.4 TTGCTTAAGATCGT
EAM_0260 ubiC -194 3.8 CTGATATTAGTCAT
EAM_1866 acnA 37 4.4 TGGATGTAAATCAA
EAM_3481 atpI -124 3.9 TCGATTGAAATCAC
EAM_1167 gltA -171 3.7 ATGATACTCATCAG
EAM_3059 nrdD -106 4.2 TTGCTTCAGGTCAA
EAM_0985 cyoA -207 3.7 GTTATTTAAATCAG
EAM_2526 ung -177 4.9 TTGATGCAAATCAA
EAM_2150 gnd -264 3.8 TTCTCTTAAGTCAA
EAM_0640 arcA -399 4.5 TTGATGCAGGTCAA
EAM_1284 moeA -244 3.5 CTGTGATAAATCAG
EAM_2150 gnd -169 4 TTTTTTTTAAACAA
EAM_1884 ompW -160 5.4 TTGATCTAAATCAA
Erwinia carotovora subsp. atroseptica SCRI1043
ECA1365 cydA -398 5.1 TTGTTTTAGATCAA
ECA1255 upp -169 4.3 TTGATCTGGATCAG
ECA2818 ybhK -117 3.7 ATGAGCTTACTCAA
ECA4307 pfkA -140 4 CTGACCTGAATCAA
ECA1882 ccmA -106 4.4 TTGATCTCAATAAA
ECA1408 fdnG -81 3.9 TTGATTTTGCGCAA
ECA2817 moaA -321 3.5 ATGACCTGAGACAA
ECA2326 adhE -311 3.6 TCGATGTTGATCAC
ECA2326 adhE -305 3.8 TTGATCACAAAAAA
ECA0645 uxaC -225 3.9 TTGAGTGATATCAC
ECA1533 dcuB -279 3.7 TTTATTTTCATGAA
ECA4121 gltA -185 4.8 TTTATCTAAATCAA
ECA2575 ycgM -93 3.8 TTGAGCCAAATAAA
ECA0092 sodA -143 3.5 ATGAAGTAAAGCAA
ECA4519 atpI -191 3.7 ATGATTGTTAGCAA
ECA0184 ysgA -155 3.8 GTGACTTAAATCAC
ECA3790 pdhR -116 4.2 GTGATTTAGCTCAA
ECA4165 glpA -84 4.5 TTGCTCTTTATCAA
ECA2662 hcp -114 4.4 TTGCGCTAAATCAA
ECA1815 ndh -149 5.4 TTGATATATATCAA
ECA3288 yfiD -55 3.7 TTTAACTACGTCAA
ECA4151 glgB -38 4.2 TTTATTTAATTCAA
ECA0621 aspA -288 4 TTGTTCTAAAATAA
ECA1247 hyfA -91 3.5 TTGAATTAAAGAAA
ECA2439 icdA -158 3.7 GTGATTTTTAACAG
ECA2998 cydA -387 3.8 GTTATATTTATCAA
ECA1941 acnA -98 3.7 ATGAGCTTACTCAA
ECA3289 ung -228 5.1 TTGACTTAAATCAA
ECA0313 yhcC -70 3.7 TTGATCGCGGTCAT
ECA4136 malP -251 4 TTGATTACCATGAA
ECA3289 ung -175 5.1 TTGTTTTATATCAA
ECA0051 gdhA -232 4.7 TTGTTATATAACAA
ECA2189 hemA -134 4.8
ECA3039 ackA -91 4.1 ATGATGTTAATCAT
ECA2596 focA -228 4 ATGATTTTTATTAA
ECA2596 focA -75 4.5 ATGATCCACATCAA
ECA2031 narG -141 4.7 TTGATCGTTATCAA
ECA1254 purM -198 4.3 CTGATCCAGATCAA
ECA2029 narX -268 4.9 TTGATGCAAATCAA
ECA4166 glpT -249 4.3 TTGATAAAGAGCAA
ECA1875 nrfA -135 4.8 TTGATCAAAAACAA
ECA3893 arcA -339 5.1 TTGATATATGTCAA
ECA4410 ssuA -102 3.6 TTGAGATTTAAAAA
ECA0048 pitA -140 4 TTGATTTATATTGA
ECA0375 nrdD -182 4.8 TTGCTCTACATCAA
ECA1236 hyfR -98 4.1 TTGTGTCAGATCAA
ECA1444 gnd -228 3.3 TTGAGTGGTAACAT
ECA3288 yfiD -195 5.2 TTGATTTAAGTCAA
ECA3288 yfiD -248 5.2 TTGATATAAAACAA
ECA4079 nirB -71 5.3 TTGATATACATCAA
ECA1533 dcuB -243 4.5 TAGATTTAGATCAA
ECA2303 ompW -160 4.8 TTGATCTGGATCAA
ECA2836 moeA -383 3.7 ATGATGTAAAGCAG
ECA2207 fnr -34 4.6 TTGACCAATATCAA
ECA0626 ubiC -230 3.3 GTGACTAGGGTCAA
ECA2030 narK -82 5 TTGATTTGCATCAA
ECA4477 pstS -52 3.6 CTGATTGATAACGA
Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655
b2503 yfgF -141 5.4 TTGATATATATCAA
b3211 yhcC -75 4 TTGATCCAGGTCAT
b3739 atpI -123 4.2 TTGTTTGAAATCAC
b1222 narX -279 5.4 TTGATGTAAATCAA
b4070 nrfA -141 4.7 TTGATTAAAGACAA
b3518 yhjA -121 4.7 TTGATTCCTATCAA
b0733 cydA -296 4.6 TTGTTCTCGATCAA
b0432 cyoA -241 3.7 TTGTTTTATTTCAC
b3408 feoA -203 4.4 TTGAGCCACATCAA
b1587 ynfE -113 4.1 TTGATATGGATTAA
b0894 dmsA -184 4.3 TTGATACCGAACAA
b0721 sdhC 10 3.6 ATGTGAAAAAACAA
b3118 tdcA -183 4.2 TTGACAAAAATCAG
b3493 pitA -116 3.8 TTGAGTGAAATCCA
b3365 nirB -72 5.4 TTGATTTACATCAA
b3092 uxaC -106 4.2 TTGATCTAACTCAC
b4138 dcuA -25 4.5 TTGTTAAAAAACAA
b0781 moaA -263 4.9 ATGATGTATATCAA
b1537 ydeJ -195 3.5 TTGTTATAAGGCAT
b1537 ydeJ 7 3.5 TTAATAGAGATAAA
b4125 dcuS -311 3.6 TTGAGATTAAATAA
b0904 focA -74 4.9 ATGATCTATATCAA
b1415 aldA -59 4.3 TTGATGTTAATTAA
b3728 pstS -138 3.8 CTTATTTAAATCAG
b3212 gltB -156 3.9 TTGACCTGTATCAG
b0621 dcuC -103 4.7 TTGATTTTAATCAG
b4039 ubiC -70 3.4 TTGCTTTACATCTC
b2552 hmp -40 4.8 TTGAGATACATCAA
b3942 katG -126 3.8 TTGATCTACATCTC
b1904 yecR -179 3.7 GTGATACAAATCAC
b1222 narX -241 4.6 TTGATATTTATCAT
b1223 narK -111 4.7 ATGATAAATATCAA
b1223 narK -73 5.4 TTGATTTACATCAA
b4123 dcuB -283 4 CCGATAAATATCAA
b0040 caiT -203 3.7 TTAATCAAAATTAA
b0602 ybdN -359 3.7 TTGCTGACAATCAT
b0602 ybdN -150 4.2 TTGATATATAACTA
b1256 ompW -117 4.1 TTAATCCAGATCAA
b1136 icdA -89 3.6 TTGCTCTAAAGCAT
b1674 ydhY -214 4.7 TTGATAACGATCAA
b4330 yjiH -5 3.9 TTGTTATGACACAA
b0619 citA -213 4.1 TTGATTTATTTCAC
b4138 dcuA -25 4.5 TTGTTAAAAAACAA
b1297 puuA -101 3.3 TTAACATTTGACAA
b0114 aceE -131 4.6 ATGTTGTAAATCAA
b1276 acnA -133 3.7 TTGCTTTGCCACAA
b3417 malP -75 3.7 ATGAGGAAGGTCAA
b2163 yeiL -100 3.8 TTGAATCTTAACAA
b3942 katG -141 4.4 TTAATTAAGATCAA
b2580 ung -197 5.6 TTGATTTAAATCAA
b2580 ung -144 5.1 TTGTTTTACATCAA
b1256 ompW -162 4.8 TTGATTTAAATCAC
b3072 aer -100 4.2 GCGATCTAAATCAA
b0824 ybiY -67 4.4 TTGACGCACATCAA
b0618 citC -179 4.1 GTGAAATAAATCAA
b2498 upp -95 4.6 TTGACTAAAGTCAA
b1224 narG -105 4.7 TTGATCGTTATCAA
b2241 glpA -71 3.6 ATGCGCGAAATCAA
b1160 elbA -164 3.9 TTGTTTAACATCCA
b0113 pdhR -115 4.8 ATGATTTCAATCAA
b4238 nrdD -249 4.8 TTGAGCTACATCAA
b0780 ybhK -147 4.8 TTGATATACATCAT
b3417 malP -340 4 ATGATCTTAATAAA
b4062 soxS -82 3.8 TCGCTTTACCTCAA
b0034 caiF -53 3.7 TTGCTTCAAAACGA
b1182 hlyE -125 3.7 TTAATAGAAATAAA
b2208 napF -46 3.2 TTGGTCGCTCTCAA
b2029 gnd -375 3.4 ATGGCTTCGATCAA
b1127 pepT -121 3.7 TTTATATTCATTAA
b0897 ycaC -146 3.9 TTGAACTAACACAA
b0897 ycaC 22 3.8 TTGATAAAAATGAT
b3476 nikA -86 4 TTGATCCAGAACAG
b1182 hlyE -140 4.6 TTGATATTTATCAT
b2579 yfiD -174 5.1 TTGATGTAAAACAA
b2579 yfiD -121 5.6 TTGATTTAAATCAA
b0733 cydA -348 5.1 TTGATATTTATCAA
b0873 hcp -110 4.4 TTGCGCTAAATCAA
b2481 hyfA -29 3.8 ATGTTTCATATCAT
b1241 adhE -237 4.3 TTGATTTGGATCAC
b1674 ydhY -60 3.7 ATGCTTAATATCAG
b4401 arcA -291 5.1 TTGATATATGTCAA
b4326 yjiD -216 4.8 ATGATTTTTATCAA
b4063 soxR -17 3.4 TTGAGGTAAAGCGA
b1334 fnr -33 4.7 TTGACAAATATCAA
b4326 yjiD -25 3.7 TTGCTAAACGTCAG
b0827 moeA 18 3.7 TTGATGTCGCTCGA
b0937 ssuE -278 3.6 GCCATTTAAATCAA
b2499 purM -243 4.6 TTGACTTTAGTCAA
b1109 ndh -150 5.2 TTGATTAACATCAA
b2957 ansB -71 4.5 TTGTTTAACGTCAA
b1474 fdnG -133 4.4 TTGAGGTAGGTCAA
b1761 gdhA -397 3.9 TTGATCCTGATAAA
b0720 gltA -173 3.6 TTATTCGTCATCAA
b3916 pfkA -125 4 CTGACCTGAATCAA
b2296 ackA -92 4.1 ATGATGTTAATCAT
b2288 nuoA -433 3.7 ATGATGTTAAAAAA
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae MGH 78578
KPN_00973 ssuE -182 3.8 TTGACCTGCGACAA
KPN_02646 glpT -214 3.8 TTGATTTCGAGCAT
KPN_02216 narX -251 5.5 TTGATATAAATCAA
KPN_00736 cydA -345 5.5 TTGATTTATATCAA
KPN_00736 cydA -293 4.1 TTGTCTCAAGTCAA
KPN_00809 ybhK -91 4 TTGATGTCGGTCAG
KPN_02687 ackA -91 4.1 ATGATGTTAATCAT
KPN_04856 arcA -291 5.1 TTGATATATGTCAA
KPN_00932 focA -117 4.9 ATGATCTATATCAA
KPN_00907 hcp -76 4.4 TTGCGCTAAATCAA
KPN_00728 sdhC -104 3.6 ATGTGAAAAAACAA
KPN_03752 nirB -72 5 TTGATTTGCATCAA
KPN_02678 nuoA -392 3.6 TTGATTTACGACGG
KPN_03520 uxaC -125 4.2 TTGATCTAACTCAC
KPN_00239 nqrA 0 4.2 ATGATTAAAATCAC
KPN_01021 puuA -103 3.3 TTAACATTTGACAA
KPN_03032 ydeJ -26 3.5 TTTATCCAGAGCAA
KPN_00647 ybdN -221 3.5 ACGATCTACATTAA
KPN_02499 gnd -322 3.7 TTTTTATAGTTCAA
KPN_04528 dcuA -25 4.5 TTGTTAAAAAACAA
KPN_00117 pdhR -114 4.7 CTGATTTCAATCAA
KPN_02902 yfiD -173 5.1 TTGATGTAAAACAA
KPN_00810 moaA -257 4 CTGACCGACATCAA
KPN_00034 citC -125 3.6 TTAATTAACAACAT
KPN_01248 ompW -247 4.2 TTGATTTCACTCAT
KPN_04223 pfkA -123 4 CTGACCTGAATCAA
KPN_02647 glpA -71 4.1 ATGCTCGAAATCAA
KPN_00858 ybiY -69 4.7 TTGATTTGCGTCAA
KPN_03849 ECA0068 -6 4 TTGATTATGCACAA
KPN_04529 aspA 0 3.5 ATGTTAAACAACAT
KPN_04528 dcuA -25 4.5 TTGTTAAAAAACAA
KPN_02902 yfiD -120 5.5 TTGATTTATATCAA
KPN_03623 yhcC -75 4 TTGATCCAGGTCAT
KPN_02214 narG -106 4.6 TTGATCGCTATCAA
KPN_00489 gltA 28 3.6 TTGCCGGACAACAA
KPN_02828 yfgF -144 5.5 TTGATTTATATCAA
KPN_02235 hemA -143 4.4 TTGTCTGAAATCAA
KPN_01106 ndh -148 4.8 TTGATGCACATCAA
KPN_04217 sodA -146 4.2 TTGTTCTACATCAC
KPN_02199 adhE -233 4.7 TTGATCTAAATCAC
KPN_04395 aceB -154 4.1 TTCATTGTTATCAA
KPN_03787 malP -370 3.6 TTGTTTTTATTAAA
KPN_00413 glnK -59 4
KPN_04367 dcuB -210 3.4 TCTACTCATATCAA
KPN_04646 nrdD -248 4.2 TTGTTCTGGGTCAA
KPN_04646 nrdD -217 4.2 TTGATGCAAATCAC
KPN_02821 upp -96 5 TTGATATACGTCAA
KPN_01819 katG -248 4.1 TTGTCATATCTCAA
KPN_01248 ompW -80 4.1 TTAATCTGGATCAA
KPN_03778 feoA -198 3.8 TTGCGGCATATCAA
KPN_03624 gltB -114 3.9 ATGTTGTACGACAA
KPN_00394 cyoA -49 3.7 TTGAGGTCGTTCAA
KPN_01133 pepT -347 3.5 TTGTTGATGGTCAG
KPN_02903 ung -153 5.1 TTGTTTTACATCAA
KPN_02903 ung -206 5.5 TTGATATAAATCAA
KPN_00654 dcuC -104 4.5 TTGATTTGCATCAG
KPN_04144 atpI -122 4.2 TTGTTTGAAATCAC
KPN_02084 null -326 3.4 GTGATACAAGTCAC
KPN_01530 fnr -327 4.6 TTGACCAATATCAA
KPN_01530 fnr -185 3.5 ATGAGCTTGATCAG
KPN_04462 soxS -95 3.4 TTCTTTTCCATAAA
KPN_03045 norV -53 3.7 TTGATATAAGCCAG
Photorhabdus luminescens subsp. laumondii TTO1
plu2759 upp -103 5.1 TTGATGAAAATCAA
plu0122 gdhA -272 4 ATGATGAATGACAA
plu1616 ansB -55 3.7 TTTATTGTTATCAT
plu2821 ndh -150 4.2 TTGATGTTGTTCAA
plu4138 dcuA -136 3.7 TTGAATATAATAAA
plu4124 frdA -239 4.1
plu3089 nuoA -207 3.8 TTGTTATTTGTAAA
plu0075 sodA -346 3.6 TTATGTCAAATCAA
plu1196 nqrA -205 4.1 TTGAACTAAATCAC
plu4119 glpT -306 4.2 TTGATAAAGAACAG
plu0209 feoA -206 3.5 TGGATGCAAATCAT
plu0214 pstS -33 3.9 TTGTTGATTCTCAA
plu4137 aspA -362 4.2 TTGATTTGGATGAA
plu0470 malP -359 3.8 ATGATTTATTTCAT
plu3138 gltA -56 3.8 CCTATTTAAATCAA
plu1425 gltA -110 3.6 TTGATGACAAAGAA
plu2801 icdA -249 4.8 TTGTTAAATATCAA
plu2496 adhE -134 4.5 GTGATTAAGATCAA
plu2760 purM -137 5.2 TTGATTTTCATCAA
plu2432 acnA 7 4.6 TTGATTTAAAAAAA
plu4774 pfkA -203 4.1 TTGATCTCAAAAAA
plu3095 ackA -117 4.1 ATGATGTTAATCAT
plu1614 focA -267 4.1 TTTATTTGCAACAA
plu1614 focA -159 4.7 TTTATTAAAATCAA
plu1614 focA -84 4.9 ATGATCTATATCAA
plu2478 ompW -160 5 TTGATTTGGATCAA
plu4009 gltB -362 4.1 GTGATATAAATCAC
plu4009 gltB -334 4.1 CTGATCTATATCAC
plu0047 atpI -225 3.9 ATTATTAAAAACAA
plu4499 nrdD -160 4.7 TTGTTTCAGATCAA
plu1499 moaA -155 3.7 TCGTTTTACATTAA
plu4396 aceB -61 4
plu1540 moeA -244 3.9 TTGACAGTGGTCAA
plu3875 cyoA -336 3.8 TTGTGAGCTATCAA
plu4378 ubiC -253 3.8 TTATTTTTGGTCAA
plu0562 arcA -282 4.9 TTGATGTACGTCAA
plu2810 pepT -156 3.8 TTGATGAAAAGCAT
plu4137 aspA -198 3.8 ATCACATATATCAA
plu2179 fnr -35 3.4 TTGAAGGATATGAA
plu3371 ung -233 4.1 TTGATTCAGAACAG
plu1426 sdhC -127 4 TTGTGAAAAAACAA
Proteus mirabilis HI4320
PMI0352 nqrA -205 4.2 TTGAGCTAAATCAC
PMI0573 cydA -312 4.5 TTGATGTGGGTCAA
PMI0070 ydhY -92 3.7 TTTATATACAACGA
PMI3008 gdhA -176 3.6 TTTAGTGAGGTCAA
PMI3719 arcA -282 4.6 TTGATATGTGTCAA
PMI2547 dcuA -26 3.7 TTTAATTATCTCAA
PMI0126 glnK 0 3.8 ATGAAATATATCAT
PMI1771 ackA -165 3.7 TTGATGATTGGCAA
PMI1899 ung -168 5.2 TTGTTTTAAATCAA
PMI1898 yfiD -180 5.2 TTGATTTAAAACAA
PMI2764 aceB -64 4.2
PMI1479 nirB -72 5.1 TTGATATTCATCAA
PMI3591 glpT -45 4.9 TTGTTTAATATCAA
PMI3057 atpI -130 4
PMI0706 focA -85 4.5 ATGATCCATATCAA
PMI0652 dcuC -127 4.5 TTGATATATGTCAT
PMI2813 aer -37 3.8 TTGAGATATCTCAT
PMI0875 ndh -153 5.5 TTGATATAAATCAA
PMI2654 caiT -118 4.2 TTGATTATGATAAA
PMI0706 focA -159 4.1 TTATTATTAATCAA
PMI3591 glpT -287 4 TTGATAATGAGCAA
PMI2893 pstS -46 4 TTGATAGATGTCGA
PMI0565 sdhC -2 4 TTGTGAAAAAACAA
PMI1575 purM -148 5 TTGATATTGATCAA
PMI3203 pfkA -194 3.7 TTAATGCGCATCAA
PMI0389 dcuB -78 3.4 TTGTTTTTTTGCAA
PMI2528 hyfA -114 4.9 TTGATTTTTAACAA
PMI3580 hyfR -64 3.9 TTGATATAAATTTA
PMI1574 upp -97 5.1 TTGATCAATATCAA
PMI2920 feoA -190 5.2 TTGATGTACATCAA
PMI3588 frdA -208 4
PMI1898 yfiD -127 5.1 TTGATATTTATCAA
PMI1350 ompW -164 4.8 TTGATGTGGATCAA
PMI2047 pdhR -134 4.2 ATGATTTCGCTCAA
PMI2047 pdhR -245 4 ATGTGTTTAATCAA
PMI3570 narK -73 4.3
PMI3569 narX -235 4.5 ATGATCTGCATCAA
PMI3592 glpA -107 4.2 TTGCTCATTATCAA
PMI3677 gltB -252 4.1 TTTTTATTTATCAA
PMI3451 nrdD -184 4.9 TTGATTTAGATCAG
PMI3677 gltB -353 3.7 TTATCTAACATCAA
PMI0374 ydeJ -19 3.5 TCGAGGTGAAACAA
PMI3036 sodA -85 4 ATGATTTTCATTAA
PMI0655 gnd -7 3.7 TTATTTCATGTCAA
PMI3036 sodA -164 3.8 TTTATTTAAAATAA
PMI0108 cyoA 9 3.6 ATGAAATACATAAA
PMI0882 pepT -92 3.7 TTGATTTAATTAAT
PMI2660 caiF -313 4 TTGTTGTTTATAAA
PMI2546 aspA -202 3.7 ATGAGATAGATCAC
PMI1486 adhE -242 3.8 GTGATGTAGATCAC
PMI0637 moeA -182 3.7 TTAAAATACAACAA
PMI2753 ubiC -163 4.3 TTGTTTTTTCTCAA
PMI1203 fnr -40 4.5 TTGACACATATCAA
PMI2705 soxR -69 3.4 TTGTATTGGGACAA
PMI2705 soxR 16 3.7 TAGATTTTAATCGA
PMI3719 arcA -343 4 ATTACATAAATCAA
PMI0708 ansB -139 4.2 TTGATTTTAAATAA
PMI1899 ung -221 5.1 TTGATAAATATCAA
PMI2112 hcp -131 4.4 TTGCGTTAGATCAA
Salmonella typhimurium LT2
STM1766 narX -281 5.5 TTGATATAAATCAA
STM2499.S purM -309 4.4 TTGACCTGGATCAA
STM0740 cydA -349 5.3 TTGATTTTAATCAA
STM0740 cydA -297 3.9 TTGTCCGTGATCAA
STM0058 citC -227 4.2 TTGATGGGTAACAA
STM0624 citC -182 4.1 GTGAAATAAATCAA
STM2840 norV -89 3.7 TCAATACAAATCAA
STM4277 nrfA -143 4.7 TTGATTAAAGACAA
STM2337 ackA -92 4.1 ATGATGTTAATCAT
STM0627 dcuC -138 3.6 TTCATCTTTAGCAA
STM2556 hmp -40 4.8 TTGATATACATCAT
STM0443 cyoA -268 3.4 TTTATTGATAATAA
STM0937 hcp -110 4.4 TTGCGCTAAATCAA
STM1499 null -116 3.7 TTGACATGGATTAA
STM0964 dmsA -96 4.2
STM1712 acnA -301 3.9 TTGATTAAACACAG
STM3474 nirB -72 5.4 TTGATTTACATCAA
STM3514 malP 16 3.7 TCAATAAAGATCAA
STM1514 ydeJ -238 3.6 GTCATATGCATCAA
STM2830 ydeJ -347 3.3 TTGACCGCCGTCAT
STM0974 focA -74 4.9 ATGATCTATATCAA
STM4514.S yjiH -283 4.4 TTGACTAACGTCAA
STM0151 pdhR -116 4.7 CTGATTTCAATCAA
STM4598 arcA -291 5.1 TTGATATATGTCAA
STM2503 yfgF -143 5.1 TTGACTTAAATCAA
STM4106 katG -126 3.8 TTGATCTACATCTC
STM3967 ysgA -169 4.2 ATGACGTAAAACAA
STM2646 yfiD -124 5.6
STM2646 yfiD -177 5.1
STM2498 upp -103 4.6 TTGATCCAGGTCAA
STM0732 sdhC 10 3.6 ATGTGAAAAAACAA
STM0625 citA -216 4.1 TTGATTTATTTCAC
STM2328 nuoA -199 4.6 TTGATGTAAATTAA
STM3245 tdcA -184 4.7 TTGATTGAAATCAG
STM2284 glpA -30 3.8 ATGATAAAAAACGA
STM4304 dcuS -177 3.9 CTGATGAAAATAAA
STM4304 dcuS -274 4.8 TTGATTGTGATCAA
STM4325 dcuA -25 4.4 TTGTTAAACAACAA
STM0844 ybiY -69 4.4 TTGACGCACATCAA
STM3329 yhcC -75 4 TTGATCCAGGTCAT
STM1764 narG -105 4.7 TTGATCGTTATCAA
STM2647 ung -208 5.6 TTGATTTAAATCAA
STM0730 gltA -213 3.9 TCGAAATTAATCAA
STM1211 ndh -150 4.8 TTGATGCACATCAA
STM3538 glgB -199 4 TTCATTTTTATCAG
STM3820 yhjA -110 4.7 TTGATACCAATCAA
STM2283 glpT -256 3.7 TCGTTTTTTATCAT
STM3872 atpI -122 4.2 TTGTTTGAAATCAC
STM1749 adhE -238 4.7 TTGATTTAGATCAC
STM4301 dcuB -72 3.5 TTCACAAAAATCAG
STM4452 nrdD -249 5 TTGTTCTACATCAA
STM4452 nrdD -218 4.2 TTGATGCAAATCAC
STM0802 moaA -264 5 ATGATATATATCAA
STM0801 ybhK -146 4.8 TTGATATATATCAT
STM3505 feoA -204 4.4 TTGAGCCATATCAA
STM0627 dcuC -101 4.1 GTGATTTTAATCAG
STM1299 gdhA -51 3.4 CTGATAAAACGCAA
STM2261 napF -90 3.3 CTTATTTACAAAAA
STM3820 null -110 4.7 TTGATACCAATCAA
STM1934 yecR -97 3.6 TTACCTTTAATCAA
STM1227 pepT -375 4.1 TTGTTAATGGTCAA
STM1777 hemA -131 4.3 TTGTCTTAAATCAT
STM1765 narK -73 5.5 TTGATTTATATCAA
STM4343 frdA -191 4.4 TTAATCAAAATCAA
STM4266 soxR -17 3.4 TTGAGGTAAAGCGA
STM1660.S fnr -33 4.7 TTGACAAATATCAA
STM4265 soxS -83 3.8 TCGCTTTACCTCAA
STM1570 fdnG -126 3.9 TTGATTTGACGCAA
STM3589 pitA -116 4.2 GTGATATCAAACAA
STM4325 dcuA -25 4.4 TTGTTAAACAACAA
STM4062 pfkA -126 4 CTGACCTGAATCAA
STM1732 ompW -117 4.1 TTAATCTGGATCAA
STM2855 hypB -88 3.7 TTGATGAAACTGAA
STM2647 ung -155 5.1 TTGTTTTACATCAA
Serratia proteamaculans 568
Spro_0199 glpT -305 4.3 TTGATAAGGAACAA
Spro_4628 null -284 3.8 CTGATTTAACTCAC
Spro_3316 ackA -121 4.1 ATGATGTTAATCAT
Spro_1263 sdhC -249 4.1 GTGATCTAAATCAC
Spro_0953 nqrA 0 4.3 ATGATTAAAATCAG
Spro_4344 gltB -330 3.6 ATATTAAATATCAA
Spro_2704 adhE -274 4.4 ATGATTTAAATCAC
Spro_4595 nirB -72 5 TTGATTTGCATCAA
Spro_2068 puuA 31 3.7 TTGTTCAGCATCAT
Spro_1926 ndh -149 5.2 TTGATGTACATCAA
Spro_0243 ysgA -174 3.8 TTAATGCAGGTCAA
Spro_4636 malP -359 3.8 TTGCTATTGATCAC
Spro_0525 nrdD -217 4.7 TTGTTCTACGTCAA
Spro_3308 nuoA -280 3.8 TTTCTACACATCAA
Spro_4807 pfkA -145 4.1 GTGACTTGAATCAA
Spro_2025 icdA -3 4.3 TTGATGGAAAGCAA
Spro_2641 ybiY -76 5.1 TTGATCGAAATCAA
Spro_1739 ssuE -256 4.6 TTGATTAAAAGCAA
Spro_3863 dcuB -189 3.8 CAGATTAAAATCAA
Spro_4464 ubiC -223 3.6 TTGCTGGAGATCAC
Spro_1320 moaA -312 3.7 GTGATTCCGGTCAA
Spro_4343 yhcC -74 4.2 TTGATCTCTGTCAT
Spro_3682 yfiD -189 4.2 TTGACATAAAACAT
Spro_1687 null -164 4.2 TTGATAGCAGACAA
Spro_1687 null -40 4.2 ATGACGTTTATCAA
Spro_2899 narX -301 5.4 TTGATGTAAATCAA
Spro_3543 yfgF -137 4.4 TTGATCGCAGTCAA
Spro_1271 cydA -360 4.7 TTGTTTCAGATCAA
Spro_2883 narG -140 4.7 TTGATCGCAATCAA
Spro_2898 narK -75 5.4
Spro_1968 yhjA -89 4.6 TTGATTATCGTCAA
Spro_1703 focA -143 3.9 ATAATTTAACTCAA
Spro_1703 focA -81 4.6 ATGATCCAAATCAA
Spro_3682 yfiD -136 4.9 TTGACTTTAATCAA
Spro_3192 katG -139 3.7 TTATTTAAAATCAG
Spro_2674 ompW -131 5 TTGATTCAGATCAA
Spro_4012 pdhR -117 4.6 CTGATTTCGATCAA
Spro_1666 hcp -66 4.4 TTGCGCTAAATCAA
Spro_1090 cyoA -293 3.6 TTCTTTTACATTAA
Spro_2009 pepT -96 3.6 ATGATTTCCGTTAA
Spro_1959 dcuS -188 3.3 TTAATGGCTATCAT
Spro_0681 arcA -299 5.1 TTGATATATGTCAA
Spro_1608 gnd -384 3.3 ATTATTTGAATTAA
Spro_2582 fnr -34 4.4 TTGACGCATATCAA
Spro_0200 glpA -74 4.3 TTGTTCCTTATCAA
Spro_0419 frdA -63 3.7 TTTATAAATATTAA
Spro_4321 uxaC -227 3.9 TTGAGTGATATCAC
Spro_3683 ung -222 5 TTGATTAAAGTCAA
Spro_3683 ung -169 4.4 ATGTTTTATGTCAA
Spro_1579 dcuC -107 4 TTGACGGATATCAT
Yersinia pestis KIM
y1630 nuoA -465 3.6 TTTTATTAAAACAA
y3063 cydA -314 5.1 TTGTTCTAAATCAA
y3063 cydA -263 4.4 TTGTCGTAGATCAA
y2787 ansB 0 3.6 ATGAAATATATAAA
y0864 dmsA -199 4.2 TTGATTCCAGACAA
y0951 nqrA 18 4.2 ATGATTAAAATAAA
y3945 nirB -71 5.4 TTGATTTACATCAA
y0901 dcuB -239 3.4 TTAATTTAAAGCAC
y3600 uxaC -225 3.8 TTGAGTGACATCAC
y1408 upp -98 4.4 TTGATCTGAATCAG
y0404 glpA -91 4.4 TTGTTTCTTATCAA
y3886 glgB -25 4.2 ATGCTATTAATCAA
y3912 feoA -93 4 ATTATTTAAATCAT
y0733 nrdD -192 4.6 TTGTTCTAGGTCAA
y3024 ybhK -190 4.2 TTGTTTAAAATCAC
y2044 ompW -171 3.6 ATGATAAATGGCAA
y2789 focA -80 4.5 ATGATCCATATCAA
y0766 pdhR -135 4.4 ATGATTTCGGTCAA
y3021 moaC -222 3.7 GTGATGATCAACAA
y2044 ompW -147 4.4 ATGATCCAGATCAA
y3023 moaA -310 4.3 GTGATTTTAAACAA
y1567 ccmA -302 4 TGGATTTTTAACAA
y1575 null 12 3.6 CTGATAGTCATCAT
y1802 icdA -106 3.7 GTGATTTTTAACAG
y0880 ydeJ -297 3.7 TTGATCGCAGTTAA
y0568 ubiC -253 3.3 CTGATATTTATAAT
y1407 purM -312 4.5 CTGATTCAGATCAA
y2063 acnA -37 3.9 TTGAATTAAAACAC
y1622 ackA -163 4.1 ATGATGTTAATCAT
y0127 yhcC -133 4.2 TTGATCTCTGTCAT
y0848 yhjA -152 4.7 TTGATAAAGGTCAA
y0243 ssuC 0 3.8 ATGATGACAATCAG
y0059 pfkA -148 4.2 CTGACTTGAATCAA
y0246 ssuE -252 3.7 GTGATCTGGCTCAA
y1281 ung -160 4.7 ATGTTTTATATCAA
y1407 purM -274 3.7 ATGCTAAAAATCAG
y1282 yfiD -180 4.6 TTGATATAAAACAT
y1282 yfiD -127 5.1 TTGATTTGAATCAA
y3858 gdhA -231 3.6 TTGAGTAACGTTAA
y1021 cyoA -223 3.5 TTGTTTTTCCTTAA
y1791 pepT -23 4 TTGATCATGATCAC
y0443 ysgA -296 4.2 GTGATTTAAATCAC
y0128 gltB -72 3.8 CTGTCTGATATCAA
y3721 arcA -298 5.1 TTGATATATGTCAA
y2673 moeA -202 3.8 TTGATATATATATA
y2132 fnr -32 4.4 TTGACGCATATCAA
y0404 glpA -145 4.3 TTGATCACAATCAT
y3862 pitA -201 4.1 TTGAATAAAATCAT
y1281 ung -213 5.2 TTGATTCAAATCAA
y3071 sdhC -224 3.8 ATGTTATCAATCAG
y2819 hcp -115 4.1 TTGCGTCAAATCAA
y1777 ndh -148 5.4 TTGATATATATCAA
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD