Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator yybP-ykoY in Clostridiaceae

Properties
Regulator family: RF00080
Regulation mode:
Biological process:
Effector:
Regulog: yybP-ykoY - Clostridiaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Clostridium kluyveri DSM 555
CKL_3423 COG2119 -230 61 TTCAGATGTTAAAGGGGAGTAACTACCCTATGGTGGAGATAAAGTCAACATACTGACCTTTATTTTTGGTCTGGCTTTATCATGGCTGATATCAGTCAAGTGAGACTTTTAACACAATG
CKL_2793 ykoY -204 47.1 AATCAGTTGAAGGGGAGTAATTTTAAGTTACAAAGTCAACATTTCGATCCAAATTTAAGGATCTGGTTTTGTAAGCCCTATGGGGTAATAAGACTTTTAACATAGTTCA
Clostridium sp. SS2/1
CLOSS21_00097 COG0530 -184 28.7 TCAATATTCCATGAGGGAGTAGTTCGCGTCATACAAAGACGTGATTTGTCAACAGACTCGGTAATGACTCGCAGATATCAAGCAAGTCAGCCTGGCAAATATTAAAGAATGAGACTCATGTATGTTCT
CLOSS21_00786 COG1971 -197 63.2 AGATATTTCCGTGAGGGAGTAGTTAGCAGAGAATCTGTGACAGTATCAACATAATGATGAACGACATCTGGTGCTGTCTTAATTAACGAGACTCACAGACGATAA
Clostridium cellulolyticum H10
Ccel_1647 ykoY -164 58 TAAACTTGTTAAAAGGGAGTAGTTTTTAATAACTAAGTCAACATCATGATGCACCCGCATCTGGCTTTGTTTCCTTAATGGTTAACGAGACTTTTAACATAATC
Ccel_2297 ykoY -214 46.8 CTTTTTATGAAAAGGGGAGTAGCTTGTAAGCGATAAAGTCAACAACCGGCTTTAAAAAAGAGCCTGGCTTTATTCTCCATATGGGAAGCAAGACCTTGAATGTAGT
Clostridium phytofermentans ISDg
null atcL -437 27.1 ATCCAGTATAGTGGGGGAGTAATTCACGTAAACATTTGTTTACGCGGCAATTTCCAACATCATGGCTTCGTGCCTGGCTTGCCTTAGAGAATGAGACTCATGTATAACTT
null atcL -321 45.7 TAAAATACTCGTGAGGGAGTAGTTTGCGTAGATTTCTACGTGCCAAGTCAACATACTGACTGTAAAAAGTCTGGCTTGTCTTAATAAACGAGACTCATGTATAGCTT
null COG1971 -199 43.6 ATATCTACTGGTAAGGGAGTAGTTAGCAAGATGTGTAGTATAGTCAACACAATGATAGATTCTATCTGGTTATACTTTGAATAACGAGACTTATTTGTGGCAA
Clostridium tetani E88
CTC00664 atcL -368 58.8 TACTATATAAAGGGGAGTAGCAAATTAATTTAACTATTCGTCATTACGGCAATTAAAGCCCGGATAGTTACTCCAAAGAGAGATTGCAAGACCTTTGTTCTACAGCA
Clostridium botulinum A str. ATCC 3502
CBO1290 COG1971 -183 39.2 TAATGAGTATGAGGGAGTAATTGGCACAATATTTTAATATTGTGTGGCAAAGTCAACATATTGACTTGTAAAAGTCTGGCTTGTCTTGAATAATGAGACTCATGTATAGTTTTT
CBO1545 atcL -412 46.4 ATGTGTTATTAAAAGGGAGTAGTATAAAATATAACATCAACATGCCGGTTAGTTTTCTAATCTGGTGTTATATACCAAAGTTTGGTTGCAAGACTTTTAATATAATT
CBO0532 atcL -240 69.3 TCATGAAGACAAGGGGGAGTAGCAAAAGTTAAGTACTTTAAACTATTCGTCATTACGGATTTAAATCCCGGATAGTTTGCTCTTTAAGAGATTGCAAGACCTTTGTCCTATAT
Clostridium perfringens ATCC 13124
CPF_0516 COG1971 -166 54.1 GTTTCCATATGAGGGAGTAGTTAGCTCAAGTTGAATGAGTGATTAAGTCAACAAATTGACCAAAGAGCTTTGGTCTGGCTTAATCTTAAATAGCGAGACTTATATGCAGTTTTT
CPF_0317 atcL -245 42.6 CTATTGTGTTAAGAGGGAGTAGTTGCAAGCTATAATATCAACATCGCGGTTAACGAAAAGTTACCTGGTATTATACACCAATTTGGTTACAAGACTTTTAATATAATC
Clostridium difficile 630
CD2503 atcL -238 66.9 ATAACTACTCGAAGGGGAGTAGCTTACACGAAAGTGGTAATTAATCGTCAAGACAGTAGAAATACTCGGTTAATTAGCAAGGGATTCCTTGATAGCAAGACCTTCAAAATAAGC
Clostridium beijerincki NCIMB 8052
Cbei_2212 ykoY -373 17.3 CACTAAGCATTTTTTGCTTTCAAAGCCGGGATCTCTCCGTAATGACGACTTTGAATCCTGTTATAATTAACAGGCAGT
Cbei_0306 atcL -347 48.5 TCACTACATTAAAAGGGAGTAGTTATAAATATAACATCAACAATCGCGACTATATTGTTAGTCTGGTGTTATATACCCTAACAGGTAACGAGACTTTTAATATAACT
Cbei_3038 Cbei_1147 -182 47.1 TTCATATAACTTAGGGGAGTAGCTTATAAGCTATAGAGCCAACAACCGGCAATTAAAAATGCCTGGTTCTATACTCCAAATGGAAAGCAAGACCTTTGATACGATT
Cbei_2213 htpX -211 64.8 CTCATTTATAGGGGGAGTAACTGCCTGTTAATTATAACAGGATTCAAAGTCGTCATTACGGAGAGATCCCGGCTTTGAAAGCAAAAAATGCTTAGTGAGACTCTATAGTTAGAACG
Clostridium sp. L2-50
CLOL250_02694 COG0530 -242 41.7 AATATTCCATGAGGGAGTAGTTAGCGCGAAAGTGTGATTTGTCAACATTCTGATTATAATAAGAGAGTATAATCTGGCAAATCTTAAATAATGAGACTCATGTATATCGATT
CLOL250_02208 atcL -121 63.3 ATCATTCAAAAAGGGAGTAGTTTCATGCTGTGCATGTGCCGATTCTCGTCAGTACGCCTTAAAAGGCCGGGGATCGGATAACCGATATATACGTTAAAACGAGACTTTTTGTGCATATTT
Clostridium scindens ATCC 35704
CLOSCI_02991 atcL -178 51.5 GTAATAATAAAAGGGAGTAACTGGCGCTTAGGTCTAATAGTCCGGCGTTTGCGATGTCGTCAGTACGATGAGCAATCATCCGTATCGTAATGAAATGGTGAGACTTTTATTGCATAGTG
CLOSCI_01438 CPF_0680 -216 37.8 TTATGCAGATAAAAGGGAGTAGCCTAACACTTACATGTGTATTTGAAAGCGTCACCCGATACCGAGAGGTATCCGTATCAAATGAGATGTGCAAGACTTTTATCGTGGCG
Clostridium nexile DSM 1787
CLONEX_03625 atcL -203 55.6 TTTTATAGATAAAAGGGAGTAACTAGCGTTACTAAACGTTTACGATGTCGTCAATACGATGAATTTCATCCGTATCGTAATGAAATAGTGAGACTTTTATTGCATAA
CLONEX_00436 COG1971 -140 52.3 TTCAGAGACGATAAGGGAGTAGTTAGCGTAATTACGTAGTATTGTCAACATACTGGCAGTTTGACTGTCTGGCATTACTTTAAATAATGAGACTTATCCGTAGATA
Clostridium hiranonis DSM 13275
CLOHIR_01890 COG1971 -196 35.8 ATTTTTAGCAATAAGGGAGTAGTTGGCAATCTTTTAAGATTGTAATTTAGTCAACATACTGGCAGTTTGACTGTCTGGCTTTATTTTGAATGACGAGACTTATCTGCAGCT
CLOHIR_02014 atcL -218 56.3 TACTTCTCGAAGGGGAGTAGCTTACACAGATAAGTGCAGTTGGTCGTCAATACAGCATATACGCTCGGTCAACTGGCGAGGATAGAATGTTAACCTTGATAGCGAGACCTTCAAAATAGACAA
Clostridium butyricum 5521
CBY_2688 atcL -207 46.4 AAACATGTTCCTGGGGGAGTAGTTTGCATATATAATATGTGATTAGGTCAACAATCATGATACGTCATTAGAATGTATCTGGTCTAATCTTAAAAAGCGAGACTCATGTACAGCAT
CBY_1177 atcL -203 39 TGGATTTGTTAAAGGGGAGTAGTCAAAAATATAGCATCAACAGCCGCGGCTTGTTTAGCCTGGTGTTATATACCTAAATGGTGATGAGACTTTTAATATAACT
Clostridium bolteae ATCC BAA-613
CLOBOL_01900 null -214 43.1 CAGTTCCAATAAAAGGGAGTAGCGAACCACCAGAAGGTGGATTTTAAATCGTCATCTCGGTGCCGGAGGCACCCGTATAAAATGAAATGTGCAAGACTTTTATTGTGGCA
CLOBOL_04443 atcL -268 33.8 GGAACAGCTCGAAAGGGAGTAGTTTAGATATATTGTCAACAACCTCGGTTCCAACGGAACCTGGCAATATATGCCTTTATGGTTACAAGACTTTTATGCGTGGT
CLOBOL_03265 COG1971 -186 49.7 AGCAAGTGATAAGGGAGTAATTGGCATGCCCCGCCCTGCCGGGCATGTAATAAGGTCAACATACTGATAGTTTCTATCTGGCTTTATTTGAAACAATGAGACTTATCTACAGCATTC
Clostridium bartlettii DSM 16795
CLOBAR_01351 COG1971 -93 66.2 AATAACTCCTATGAGGGAGTAGTTTGCGGCTAAGCCGTTGTAATGTCGACATAATGATTGCAAAATCCGGTATTACATTAAAAAACGAGACTCGTGGATAATAA
CLOBAR_01021 atcL -171 70.5 TTTCCCTCGAAGGGGAGTAGCTTTCACTCTGTGATAGTCAATCGTCATTTCGGATTTTATCCCGGTTGACTAGCGAGTATTTAAACTTGTTAGCAAGACCTTCAAAGTAGACAA
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD