Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator ykoK in Clostridiaceae

Properties
Regulator family: RF00380
Regulation mode:
Biological process: Magnesium homeostasis
Effector: Magnesium ion, (Mg2+)
Regulog: ykoK - Clostridiaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Clostridium kluyveri DSM 555
CKL_3588 mgtE -386 148.7 ATTTTTGTTATGTTAGGTGAGGCTCCTATATAGATATATGCTACTGCCCGGAAACATCGAGAGATGCCAATGGGTCAACAGGTATTACCGAATTAAGGTTTTACTTAATGTAGCTGGACAAAATTTAGTCTAAAGCTATATAGTGCTAAAACTCAGACGATTTAAAAGTTT
Clostridium cellulolyticum H10
Ccel_2001 corA -388 154.3 ACTAAATATTCGTTAGGTGAGGTTCCTATACAGATAAATGCTGCTGCCCGGAAACATCGAGAGATGCCAATGGGTCAACAGGTATTACCGAAATAAGGTTTTACTTAATGTAGCTGGAGATAAAGTGGTCCAAAGCTGTATAGTGCTAAAACTCAACGAGTGAAGGGTTTT
Clostridium acetobutylicum ATCC 824
CAC0683 rimM -450 137.4 AAAGTTTTAGTTAGGTGAGGCTCCTATATAGATATACGCTACTGCCCAGAAACATCGAGAGATGCCAAATTGGGTCAGCAGATATTACCGAATCAAGGTTCTATCTAATGTAGCTGGATTTATAGTTTTAATCTAAGCTATATAGTGCTAAAGCTCTACTGTCTAATTTCGTATT
CAC3329 mntH -356 156.3 AATAATGTATTGTTAGGTGAGGCTCCTATATAGATATATGCTACTGCCCAAAAATATCGAAAGATGCCAATGGGTTAACAGGTACTACCGAATTAAGGTTTTACTTAATGTAGCTGGGATTACCCAAAGCTATATAGTGCTAAAGCTCAACGAAAGATAGTGTAT
Clostridium botulinum A str. ATCC 3502
CBO0203 mgtE -368 149.1 AATAATGTACGTTAGGTGAGGCTCCTATATAGATATACGCTACTGCCCGGAAACATCGAGAGATGCCAATGGGTCACCAGGTATTACCGAAGTAAGGTTTTACTTAATGTAGCTGGCTGTGGTCCAAAGCTATATAGTGCTAAAACTCAACGATTGATGTTAAAGTT
CBO2870 null -231 92.5 AAATAAACCTCGGTAGGTGAGGTTACTACAAGGATACGGGTTGTTGCCGTAAAAGAATGGAAACATTCTTAACTGGTTAGCAGGTTTTGCCGAACAAAGAAGGCATAATCTAATACAGCTTCATTGCCTTGCAGAGCCAAAACTTGAACGAGAAAGTGTTGTT
Clostridium perfringens ATCC 13124
CPF_1153 mgtB -484 75 ATATTAATCGGTAGGTGAGGTTACCACCGGGATACGGATTGCTGCCGCAAAATAGTGGAGACACTATGAGAAGGTTAGCAGGCTATGTCGAGAAACAAGGCATAATCTAATGCAATTTCATTGCCCAGTGAAGCTAAAACTTGAACGATATTATACTTAA
Clostridium beijerincki NCIMB 8052
Cbei_3363 mgtE -406 153.9 AAAAACTTTGTTAGGTGAGGCTCCTATATAGATACATGCTGCTGCCCGGAAACGTCGAGAGACGCCAATGGGTCAACAGGTATTGCCGGATTAAGGTTCTACTTAATGTAGCCGAAAACCATATGGTTTTCTATGCTCTATAGTGCTAAAACTCAACGAGTGAAGGTTAATAC
Clostridium nexile DSM 1787
CLONEX_03217 mgtE -354 76.8 ATAAGATTCGGTAGGTGAGGCTACCACAGGGATTTGGATTTTCCTAAGATTGCTGCCGCAACAACGTGGAGACACGATTCGCTGGTTAGCAGGATATGTCGCAGATAAGGCATATCTTAATGCAATTTATATGCCCTGTGATGCTAAAGCTTGAACGATGTTGTCACGGAAT
Clostridium butyricum 5521
CBY_0446 null -422 121.7 AAAATAAATTTGTTAGGTGAGGCTCCTATAAAGATATATGCCGCTACCCAGAAAAATCGAGAGATTCCAACGGGTTAACAGAAATTATCGCAAAGGTAATTTTTAATGTGGCTGACTAGAAAGTCAAAGCTCTATAGTGCTAAAGCTCTACAACTAAGTAATTAT
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD