Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator ydaO-yuaA in Clostridiaceae

Properties
Regulator family: RF00379
Regulation mode:
Biological process: Cell wall metabolism; Osmotic stress response
Effector:
Regulog: ydaO-yuaA - Clostridiaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Clostridium kluyveri DSM 555
CKL_0312 COG3773 -136 85.2 ACAATATCATTAGCCTAAGTTTTATAAAAAACACGGGGAAACCAGTACTATTTTGGGGTGAATCGTAATTTATTACGTAGGTTATGCCTTTTCCGAACCCGTCAGCTAACCCCGTCGGTAATAAGGAGGATATAT
CKL_0667 lysM/COG3773 -147 88.3 ACTATAAAACAAGCCTAAACTTCCAAAACTGGAATCAAGTGCGGGGGATAACAATATTTGAGGTGAATCTTTTTATTAAAAAGTAGGACAATCCCTCTCCGAACCTGTCAACTAACCTCGTAGGCTAATTAGGGAGGATAT
Clostridium cellulolyticum H10
Ccel_0519 dapB -281 99.6 ATAATTTATCGCTGAATTATGGCAGTTTGACTGCTATAAGCGGGGGAACCATTCAAATGGGGTGAATCCTGTGTTATCAGGTAGGGTTAGTCTCTTACAACCCGAATCCGGCAGCTAACTTCGTAAGCGTTGGGGAGAAAGTGAAT
Ccel_0747 SH3/COG0791 -140 90.3 TACAAAATATGCTGAATCCTTGTGATTTATGACGAGGTACGGAGGAACCAAGAAAAGGGGGTTAATCCATTTTATATGGTAGGGTGATCCTATTACCCGAACCCGGCAGCTAACTTCGGAAGCACAGTATAGGAGGAATAAT
Ccel_1956 SH3/COG0791 -148 83.2 CGAAATTAAAAAGCTGAATCCTCGAAAGAGGTACGGAGGAACCAAGATTTGGGGTTAATCCATTCTTTATTCTTTTATTGAATGGTAGGGAGGTCCTATTGCCCGAGCCCGTCAGCTAACTTCGGAAGCGCTACTATAGGAGGG
Ccel_2128 SH3/COG0791 -171 77.1 CTTATAAAAGGCTGAATCCTCATTAAATGAGGTACGGAGGAACCAATTTTGGGGTTAATCAAAAAGACAACTAATAAATGTACATATAATAAACTTCTTTGTCTTTTTCGTAGGGCGTCCTATTACCCGAACCCGACAGCTAACTTCGGAAGCCATAAATAGGAGGCTAAA
Clostridium phytofermentans ISDg
null nhaP -273 75.1 ATGAAACAAATCCGAATATCTTTATGGTAGTGGGGGAACCAATTTCAGGGGTGAATCTTAGTATTTTAAGAGGGGCAGCTTGGGAGCCCTAATCCGTCAGCTAATCCCATAGGAGAATACCAAGCGAATGACG
Clostridium tetani E88
CTC02551 COG3773 -103 87.8 AATAACATAAGCCTAAGTTTAAAACGCGGGGGAACCATTAATTGGGGTGAATCACATTTATTTTGTGTAGGTTAGCCTTTACCGAACCCGTCAGCTAACCCCGTTGGTAAAAGGAGTGAATAACT
CTC02078 COG0791 -131 78.5 AATACGTACTATGCTGAATCCTATTTAAAAAAATAGGTACGGAGGAACCAAGAAATAGGGGTTAATCTTTAAATGTTTAAAGAAGGGAAAACCTTGACCTAACCCGTCAGCTAACTTCGGAAGCAAGAAAGGTGGAAAAA
Clostridium acetobutylicum ATCC 824
CAC3081 COG3773 -124 76.9 ATCATTAGCCTAAATTTTAAAAACGGGGAAACCAATTTTTGGGGTGAATCGCATAATATATGCGTAGGTTTGTGCCTTTACCGAATCCGTCAGCTAACCTCGTAGAATAAAAGGAGGAAGATT
CAC1232 lysM/COG3773 -172 83.6 CCTTAAGAGTGCCGAATCTTAATAATATTTAAGTACGGGGGAACACATTGTGGGTGAATCTTACGACTATTCGTAAGTAGGGTGCCTTCAACCCGAATCCGTAAGCTAACCTCGGAGGCAAAATTGATAAAGGAAAT
Clostridium botulinum A str. ATCC 3502
CBO1324 lysM/COG3773 -129 79.4 TAAACAAATCATGCCGAATCTTCTTTATGAAGTACCGGGGATACTCTTGGGGTGAATCTCTTAGGAATAGGGTACCTCTAACCCGAACCCGTCAACTAACCTGGGAGGCAATATGGAGGGATTTA
CBO3432 COG3773 -124 94.7 ACTATTATTAGCCTAAGTTTTTTAAAACACGGGGAAACCAAATTTTGGGGTGAATCGTAAAATTACGTAGGTTATACCTTTTCCGAACCCGTCAGCTAACCCCGTAGGCAAAAGGAGTGAGAAAATGA
Clostridium novyi NT
NT01CX_1494 lysM/COG3773 -135 88.3 CATCTGAACAATGCCGAATCTCCATTTGGAGTACGGGGGATATATTTTGGGGTGAAACTTATTTTTATATAAGTAGGGTTCCTCAATCCTAACCCGTCAACTAACCTCGGAGGCAAAACGAGGAGGAAAT
Clostridium beijerincki NCIMB 8052
Cbei_1453 COG1246 -337 97 GATATATGTAACGCTTAATCACTTTGAACGGGAGAACCATTTTTTGGGGTGAATCTTATTACACGATAATAAGTAGGGTTAATTTTCTTCAATCCGAATCCGTCAGCTAATCTCGTAAGCGTAGAAGAGAAGTTTT
Cbei_2934 dapB -249 98.8 TAATTATAACGCTGAATCTTTTTGAACGGGAGAACCATTTTTTGGGGTGAATCTTATTTTAGGATAAGTAGGGTTATTTTCTTCAATCCGAATCCGTCAGCTAATCTCGTAAGCGTTGAAGAGAAGTTTTTT
Clostridium sp. OhILAs
Clos_0046 null -286 110.6 TATATACATAGCGCTGAATTCTTTTAAGAAGCGGGGGAACCATTATTTTGGGGTGAATCTCATATCTATGAGACGGGTCAACTCTTTCGATCCGAATCCGTCAGCTAACCTCGTAAGCGTTGAAAGGGGAGACT
Clostridium bolteae ATCC BAA-613
CLOBOL_01252 COG0591 -327 79.8 TCACCAAGTCGCTTAATGCTGCTATGCAGCAGTGGGAGAACCGATTTTTAGGGGTGTATTCATCCGTCTGAGCCTGTCGCGGCTCCCGGATGATAGGGAACCTTTCTTTCCCGAACCCGGCAGCTAATCTCATAGGCGGAAGAGGGACAGGGACA
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD