Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator T-box(Met) in Streptococcaceae

Properties
Regulator family: RF00230
Regulation mode:
Biological process: Amino acid metabolism
Effector: Met-tRNA
Regulog: T-box(Met) - Streptococcaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403
L117444 metQ -410 75.6 TAAAAGCGGTCGAGTAAGTAATTGTGAAGGTCAGCACAGAGAGCTTGTAGCGGTGAGAGCAAGCCTGAGTGAAGCAATGAAAATGGCTTGATAAGCGTAGCAAGAGTGAGGTTTAACTAAGCTCTTGACGGAATGGTTCTCGTTATTGAACTTGAAAGTTGCCTTTGGGATCTGAAAATTTTCAGTGAACTAAAAAGTGCTTAAATCAAGAATGGTACCACGATATATCTCGTTTCTTTATA
Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11
LACR_0360 metQ -372 73.7 TAAAAGCGGTCGAGTAAGTAATTGTGAAAGTCAGTACAGAGAGCTTGTAGCGGTGAGAGCAAGCCTGAATGAAGCAATGAAAATGGCTTGATAAGCGTAGCAAAAGTGAGGTTTTACCAAGCTTTTGACGGCATGGTTCTCGTTATTGAACTTAAAAGTTTGCTTTTGTAAAGTTTATCTGAAAATTTTCAGTGAGCTACAAAGTGCTTAAATCAAGAATGGTACCACGATATAGCTCGTTTCTTTTTA
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD