Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator T-box(Asp) in Clostridiaceae

Properties
Regulator family: RF00230
Regulation mode:
Biological process: Amino acid metabolism
Effector: Asp-tRNA
Regulog: T-box(Asp) - Clostridiaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Clostridium cellulolyticum H10
Ccel_1947 hisS -346 78.7 GGAAGTAGCCTTAAAAGGGAAGAGTAATTAGTACTGCTATCAAGGAAAAAGCTGTCATGGACTGAGAGCAGCTTATAGTAAGACTATTGAAAGACACCCTTTAGAGCATAGCTCCGGGCTGATGAGAAAGACTCATCCGTTTTCTGCGTTAAGGATCTAAGTAGGTTCTATTTTGGAATCATTAGGGTGGTACCACGGGAAGTTCCTCTCGTCCCTTGT
Clostridium acetobutylicum ATCC 824
CAC3564 aspS3 -331 107.1 TATAGATGCGAAGAAGAGAAAAGTAAATTTGATAAGTTTTATAAGCGAATTGGGAAATGGTGTGAGCCCAAGTAAAATATCAAGCTGAAAGACATCTCGGAGCATATTATCTGAAATTATTAGGATAATACGGTTTCTACCGTTAAAATGATAAAGAGAGTCAATTTATTTGATTTTAAATAAAGGATGGCACCGTGAAAAGCCTTCACTCCTTAC
Clostridium botulinum A str. ATCC 3502
CBO1019 aspS3 -387 110.3 ATTAAAATCTTTGATGGGAAGAGTAGATATTATTAAGTATCCGCAGCGAGTAGGGTTGGTGTAAGCCTATGAGAAAAATAATATTGAAAGACATCCCGGAGATGCTTATTTGAATAGAAATATTAAGTAGAATAAGCCGGTTTTCCTCCGTTAAAGGGACTAGAGATAACAAAGTATTAATACGTTGTTAAATTAAGATGGTACCGTGAATGTAAGATTTCACTCCTATA
Clostridium sp. OhILAs
Clos_1710 hisS -283 123.7 ATGGAATGCGATGATTAGGAGAAGTATTTAAATCTCATGGTTTAGCGAGTCGAGGATGGTGGAAGCTCGATACAGCAGAATTTAAAGAAGACACCTAGGAGTAGATTTTCTGAAGGTTGTAGGAAAATCCGTGAATCTGCGTTAAAGATAAAGTGGGATATAATCCAACTAGGGTGGTACCGCGGGAAATGAACCTCTCGTCCCTTAA
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD