Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator T-box(Gly) in Lactobacillaceae

Properties
Regulator family: RF00230
Regulation mode:
Biological process: Amino acid metabolism
Effector: Gly-tRNA
Regulog: T-box(Gly) - Lactobacillaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Oenococcus oeni PSU-1
OEOE_0992 glyQ -157 31.5 TTATAAAGTGTCGCAAATTATTAAATGATTTGCGGAAATCAGGTGGAACCGCGTGTAAAGCGTCCTGAT
Lactobacillus reuteri JCM 1112
LAR_0711 glyQ -216 50.1 TATTGGCAATGACAGAGATTATGGATAAACCAAATCAGCGAGCAGGGGATAGTGCAAGCCTTGTAATTTATTTATCCTTGGCACTCTAACAGCCGCTTAAACTAAGCTGTTTTACAGAGATGTAAAAAAGTAGGGTGGAACCGCGATTAACTTCGTCCCTACAGT
Lactobacillus helveticus DPC 4571
lhv_1299 glyQ -213 51.3 GTATTTGACAATGATGAGGATTTTAAAAAGTACTAATTTAGCGAGTGTCGGTAGGTGAAAGGACATATTAGGAAAAGGCACCTCTAGTCATATTCATTAAGTGCAGGAAGAATACTTCCCTGAATTAGGGTGGAACCGCGATAATATTTCGTCCCTATG
Lactobacillus fermentum IFO 3956
LAF_0842 glyQ -221 44.8 CTGCAACGATGACGGAAAAGATGGTTCAGCCGTCCATGAAGCGACCGGGGGAGGGTGCAAGCCCCGGGGGACGTGAACCTGGTGGCACTCCCGAGTTGCCTTAACGAAGCTGTCCCACCTCCCTGGGAAAGCAGGGTGGAACCGCGAAGTTATTCGTCCCTGCAAT
Lactobacillus salivarius subsp. salivarius UCC118
LSL_0912 glyQ -259 55.5 AAAGTAAACATTGATGAAAAAGGGACTATTCATAAGGATAGGTACAGCGAGTCTGGATAGTGTAAGCAGATGCTATCCTGAATAGTTTGGCGTTTTCGGAGTTTATACGAATTAAGTTGCTAGTTTAACTAGAAGTAGGGTGGAACCGCGATGATGAAAGATCGTCCCTATG
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365
LBUL_1167 glyQ -214 54.7 TATATTGGTAATGATGAGGAAATATAAAAGTACCGCGGCAGCGAGTATCGGTTGGTGGAAGGATACAGCGGGAAAAGGCCCCTCTAGCCAAGCTAATTAAGAGCAGGAGGTAAATAGGCTTCCTGAATTAGGGTGGAACCGCGAATACTTTTTCGTCCCTATG
Lactobacillus acidophilus NCFM
LBA1199 glyQ -210 65.7 GTATTTGACAATAATGAGGATTAGAAAAGTACTAGTTCAGCGAATGTCGTTTGGTGAGAGGACATCTAGGAAAAGGCCCCTCTAGTCATACTCAATTAAGTGCAGGAAGAAGACTTCCTGAATTAGGGTGGAACCGCGAGATATTTCGTCCCTATG
Lactobacillus johnsonii NCC 533
LJ1320 glyQ -209 64.5 TTTGACAACTATAAAGGAATAGAAAAGTACCAATACAGCGAGTGCAGAATGGTGGAAGTGCATTTGGGAAAAGGCACCTTTTAGTCAAAGTTGTTAATTAAGGGCAGGAAGAATATTTTCCTGAATTAGGGTGGAACCGCGAAGTAAATCGTCCCTATG
Lactobacillus plantarum WCFS1
lp_1965 glyQ -283 65.8 TAGTTAAGTGTTGATGAGAGAAGGTTAACGGATTCGACTTACAGTGAGACCGTGATGGTGAAAAACGGTCAGTCAAAGTCGTTAATTGGCGCTTTCGGAGCTTTAATACCGTGTAATTAAGCTGCTGAGGTTACTCAGAAGTAGGGTGGAACCGCGAAACCAATCGTCCCTATG
Lactobacillus casei ATCC 334
LSEI_1504 glyQ -241 50.9 TGAATCGGTGATGAGAAAAAGGGTCGCAACGAAACCTATTGAAGCGAGTCGGGGAAAGTGTAAGCCTGATAACGGTTGTTGTGATTGGCGTTTTCGAACCAAATGATGAAGCCGCAGGTAGTTTTTTCTATCTGAAGTAGGGTGGAACCGCGCATAAGCGTCCCTACG
Lactobacillus brevis ATCC 367
LVIS_0753 glyQ -245 58.4 AGTCGATTATGATGAATGAGAAACATAGTGTTGATTCTTAGCGAGTTCGGGAGAGTGGGAGCCGAATAATTGGTGCTGTGGGTTGGCACATTCGGAGTCGTTTCCAAGTAAGCTGCTAATCGGTGATCGATTAGAAGTAGGGTGGAACCGCGAAATTAAAACTTCGTCCCTACGTG
Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K
LSA0880 glyQ -222 52.7 AATAGACGTTGAAGAAAAGGGTCCCTTGAAACGGTCAGACAGTGATTCTAGGTGAGTGAGAACTAGAACAAGTTTTAAGTGGATTGGCATTTCGGAGTCATACCAATGAAGCAGCAGCTCGCTTTGAGCTGAAGTAGGGTGGAACCGCGAGAAATCGTCCCTATGTG
Pediococcus pentosaceus ATCC 25745
PEPE_1102 glyQ -228 55.7 ATAGAGGACAGTGAAGAACGAAGTAGGCCTTATAAGTTTTCAAAGCGAGATCAGAATGGTGGGAGCTGATTAAAACAAGTCTACAGGGCATTTGGAGTCCGTGTAAAACTAAGTTGCCAGCGATTGCTGGAAGTAGGGTGGAACCGCGACTCTTGTCGTCCCTACG
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293
LEUM_1194 glyQ -322 34.8 AATTTAATTGTTAAAACATTGTCAGAAAGTTTTCGAGCAACTTAATGTAGAAATTTTTACTTGACGATTTGTCGTAGAGAGTGCATAATATCATTATTGAGTTTTGTACGTGATGAAGCCAAGTGGCGTTGGTGGAACGGACAAACAGTCGAGTGTCGGGTTTTATAACTCGGAAGTCAGGTGGAACCGCGCGTAAGCGTCCTGATG
Lactobacillus rhamnosus GG
LGG_01514 glyQ -255 53.7 TGAATCGGTGATGAGAAAAAGGGTCGCATTTGTACCAAACCCAAGCGAGTCAGGGATAGTGTAAGCCTGATGGTGGTGAATGTGATTGGCGTTTTCGAACCAAATGACAAAGCTGCAGGTAGATTCGGTCTATCTGAAGTAGGGTGGAACCGCGCAGAAGCGTCCCTACG
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD