Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator T-box(Asn) in Streptococcaceae

Properties
Regulator family: RF00230
Regulation mode:
Biological process: Amino acid metabolism
Effector: Asn-tRNA
Regulog: T-box(Asn) - Streptococcaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Streptococcus sanguinis SK36
SSA_0568 aspS2 -314 79.2 TAAAAGTAAAAGAGAAGCAGAGTAGGCTTGCTGACTTGCACAGAGAGTGCTGATGGCTGAGAGCAGCACCAAGAAAGCAAAAGCCGAAGAACATGTTTCGTAATCTTTTGTGTGATTAAGCACAAACGTCGCTCACGTTACGAGTTCAGAGGCTGCCTTTTAGGGCGGCGAATAACAGTGGTACCACGGCTTTCGTCTGTTTTAG
Streptococcus mutans UA159
SMU.1822 aspS2 -244 75.7 ATTAAATATGAAGAGAAGTAGAGTAAGCCTTGCGACTTGTCCAGAGAGCATCCGCTGCTGAGAGTGATGTCTAGTCAAAAGAGCCTGAAGAACATGCTTTAATCTCCTATCTTAAATATAGGCGTTTTATTCACGTTACGAATCAAGAGGTTATCAATTTATTGATGACAAATAACAGTGGCACCACGGTCTTCGTCTGTTTA
Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1
SGO_0434 aspS2 -402 83.5 TAAAAGTAAAAGAGAAGCAGAGTAGGTTTGCTAACTTGCACAGAGAGCGCTGGAAGCTGAGAGCAGCGCCAAGAAGGCAAAATCCGAAGAACATGTTTCATAATCTTTTGCGTGATAAAGCGCAAACGTTGCTCACGTTACGAGCTTAGAGGCTACCTTCTTAGGTGGCAAATAACAGTGGTACCACGGTTTTCGTCTGTTTTAC
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD