Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator ykoK in Streptococcaceae

Properties
Regulator family: RF00380
Regulation mode:
Biological process: Magnesium homeostasis
Effector: Magnesium ion, (Mg2+)
Regulog: ykoK - Streptococcaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Lactococcus lactis subsp. lactis Il1403
L85514 mgtB -420 90.9 GCATAGCCGTCGGTAGGTGAGGCTACCGCAGGGATACGGGTTGCTGCCGCAGAGTCGTGGAGACACGATGAGAGGGCCAACAGTTCACGTCGAAAAACAAGGCGTGAAATAGTGCAACAACATCGCCCTGCGGAGCTAAAGCTTGAACGATAGCTTGTAACT
Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11
LACR_1370 mgtB -413 93.7 GCATAGCCATCGGTAGGTGAGGCTACCGCAGGGATACGGGTTGCTGCCGCAGAGTCGTGGAGACACGATGAGAGGGCCAACAGTTCATGTCGAAAAAGAAGGCGTGAAATAGTGCAACAACATTGCCCTGCGGAGCTAAAGCTTGAACGATAGCTTGTAACT
Streptococcus sanguinis SK36
SSA_1735 null -307 66.1 AGTGAAAAATCGGTAGGTGAGGCTACCATAAGGATACGGATGACTACCGCAAAGCAGTGGAGACACTACTCGTTGGTCAACAGTCCTGATCGCCAAGGTCAAGACTAAGCTCATTTCATCGCCTTATGGAGTTAAAGCTTGAACGGTAAATGCTTGCT
Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1
SGO_1634 mgtB -430 65.4 AATGGAAAATCGGTAGGTGAGGCTACCATAAGGATACGGGTGACTACCGCAAAGCAGTGGAGACACTACTCGTTGGTCAACAGTCCTGATCGCCAAGGTCAAGACTAAGCTCATTTCATTGCCTTATGGAGTTAAAGCTTGAACGGTAAATACTTGCT
Streptococcus mitis B6
smi_1923 mgtB -346 64.4 GAAAACGGTAGGTGAGGCTACCATAGGGATACGGATGACTACCGCAAAGCAGTGGAGACACTACTCGTTGGTCAACAGTCCTGGTCGCGAAGGCCAAGACTAAGCTCATTACATTGCCCTATGGAGTTAAAGCTTGAACGAAAAACAGATAA
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD