Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator ykoK in Lactobacillaceae

Properties
Regulator family: RF00380
Regulation mode:
Biological process: Magnesium homeostasis
Effector: Magnesium ion, (Mg2+)
Regulog: ykoK - Lactobacillaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Lactobacillus helveticus DPC 4571
lhv_0228 mgtB -247 123.3 AGTAAAACTGTTAGGTGAGACTCCTACGTGAACACACGCTATCGCCCAGAAACATCTAGAGATGCCAACGGGTTAAATAGGTGTCGTCGACTTAAGGCGAGATCCAGATAGCTAGCATTGCTTACGTCACGTAGTGTTAAAACTGAACGACGAGTATGACAAAA
lhv_0360 mgtB -207 125.6 AAATGAACTGTTAGGTGAGACTCCTACGTAAATATATGCTGACGCCCAGCAACTTCCAGAGATGCCGATGGGTTAAACAGGAACTGTCGAATTAAGGCTTTGCCCAGTCAGCTAGTTGAACAGACTTCACGTTACGTAGTGTTAAAACTGAACGACGAGTAGAAATCGC
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC BAA-365
LBUL_0296 mgtB -252 128.7 AAATGAACTGTTAGGTGAGACTCCTACGTGAACACACGCTATCGCCCAGAAACATCCAGAGATGCCAACGGGTTAAATAGAAATTGTCGAAATAAGGCACTTTCCAGGTAGCTAGCATGTGCTTACGTCACGTAGTGTTAAAGCTGAGCGATTAGTCAATAGCGC
Lactobacillus acidophilus NCFM
LBA0212 mgtB -245 123.8 ATAAAAACTGTTAGGTGAGACTCCTACGTGAACACACGCTATCGCCCAGAAACATCCAGAGATGCCAACGGGTTAAATAGGTGTCGTCGACTTAAGGCGAGATCCAGATAGCTAGCATGTGCTTACGTCACGTAGTGTTAAAACTGAACGACGAGTATAACGGAA
Lactobacillus johnsonii NCC 533
LJ1155 mgtB -183 134.1 AAATAAACTGTTAGGTGAGACTCCTACGTAAATATATGCTGATGCCCAGGAACATCCAGAGATGCCAACGGGTCAAACAGGAACTGTCGAGTTAAGTCTTTTCCCAGTCAGCTAGTTGAAAAAACTTTACGTTACGTAGTGTTAAAACTGAACGACGAGTATTAAATCG
LJ0201 mgtB -241 127.3 AAATAAACTGTTAGGTGAGACTCCTACGTGAACACATGCTGTCGCCCAGCAACATCCAGAGATGCCAACGGGTCAAACAGGGATCGTCGATATAAGGCCCTCCCCAGCCAGCTAGTTATATTTTTATAACCTTACGTCACGTAGTGTTAAAACTGAACGACGAGTATAAAAATC
Lactobacillus plantarum WCFS1
lp_2077 lp_2077 -265 125.5 AATCAGTTGCAATTAGGTGAGGTTACTTTAAGAATATAGGTTATCGCCCAGAAATGTCGAGAGACAGGAATGAGTAAAGCAGAATTTGCCGAATTAAGGCTCTTTCAAGATAACTAGACTAGTTCTTACGTCTTAAAGTGCTAAAACTCAATGAATGCGTCGATG
Lactobacillus brevis ATCC 367
LVIS_2157 lp_2077 -376 132.3 AATAAATTGCAATTAGGTGAGGTTACTTTAAGAACATAGGTTGTTGCCCAGAAATGTCGAGAGACAGGAATGAGTAAAGCAGAAACTGCCGAATTAAGGCTTTTTCAAAACAACTAGACTAGTTCTTACGTCTTAAAGTGCTAAAACTCAATGAATGCGTCGATA
Lactobacillus sakei subsp. sakei 23K
LSA1086 COG0474 -390 133.2 ATCGCTTTTCCGTTAGGTGAGGCTCCTATATGAACATACGCTGCTACTCAGAAACATCGAGAGATGCCAATTGAGTCAACAAAAACTGCCAATGAAGGCTTTTTCTAACGTAGCTGAACATGGTTTCTACGTCATATAGTGCTAAAACTGAACGATTGGGAACGCCA
Lactobacillus rhamnosus GG
LGG_01319 COG0474 -376 126.1 GTGCTTTCCGTTAGGTGAGGCTCCTATACGAACAATGCTGCTGCTCAGAAACATCGAGAGATGCCAATTGAGTCAACTGCGTCTGCCCATTAAGGCTTACGCTAATGCAGCTGAAGCTCGCTTCTAGGCGTATAGTGCTAAAACTAAACGATTGGGATGCTTTTT
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD