Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator T-box(Val) in Bacillales

Properties
Regulator family: RF00230
Regulation mode:
Biological process: Amino acid metabolism
Effector: Val-tRNA
Regulog: T-box(Val) - Bacillales
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168
BSU28090 valS -283 126.1 TACACCTGCTTAGAACGGGAAGAGTACAAAAAAGGCGCATGCAGAGAGAGAAGCCGTTTGCTGAAAGGCTTCTTATGTTGTCTGATTGGAAGGTCGCCCGGGAGCATAATTTCTTGAAAGAAGAGTAGAGAAATTCGGGAAACACCCGTTATCCGTTATAAGTGCATGAACTGATTGAGTTCATGAAAAAAGGTGGTACCGCGAAAGAGCTTTTCGTCCTTTTA
Bacillus amyloliquefaciens FZB42
RBAM_025140 valS -281 117.6 TACACCTGCTTTGAACGGGAAGAGTACAAGAAAGACGCATGAAGAGAGAGAAGCTACTGTGCTGAAAGGCTTCTTATGCCGTCTCATTGGAAGGTCGCCCGGGAGCATAATTTCTTGAACATACAGTAGAGAAATTCGGGCCGCACCCGTTATCCGTTTAAGTGCATGAACAAATCTGTTCATGAAAAAAGGTGGTACCGCGAAAGAGCTTTTCGTCCTTTAT
Bacillus pumilus SAFR-032
BPUM_2449 valS -290 112.2 ATCATAAGCGTGGATCAGGAAGAGTACGAGCAAGACCCTAAAGAGAGGGAGACCATGTGCTGAAAGGTTTCCTAGGATGTACTTGTTTGGAAGGTCGCCTGTGAGCTTAATTTCTTGAATGAACAAGTAGAGAAATTCGGGAGAACCCCGTTATCCTTTAGAGTGTATGGGACACGTGTATGTGTCTCGTGAAAAAAGGTGGTACCGCGAAAAAGCTTTTTCGTCCTTTTA
Bacillus licheniformis DSM 13
BLi02938 valS -295 123.5 ATCACCCGCTTTGAATGGGAAGAGTACAAAAACAGACGCTTGCAGAGAGGGAAGCCGGTTCGCTGAAAGGCTCCCAGTCAGTCTTTTTTGGAAGGTCGCCCAGGAGCGCAATTTCTCGAACAAAAAAGTAGAGAAATTCGGGAAAGTCCCGTTATCCCATTTAAGTGCGTGAATGCGTTTTTTTTGCATTCATGAAAAAAGGTGGTACCGCGAGAGAGTTCTCTTCGTCCTTTTA
Anoxybacillus flavithermus WK1
Aflv_0614 valS -258 129.2 AAAAAGCGAAGATAGGGAAGAGTACGGCGCAACCCGCCTTGCAGAGAGGGAGATCAGTAGCTGCGAGATTTCCTAGGTTTGTGGTCGTCGGAAGGTCGCCCTGGAGCTGCTTCTTCGAACGAAAGTAGAAGAAGCCGGTGCATCGCCGTTATCGATTTGAGTGCTTAAGCATTGCTTAAGAAAAAAGGTGGTACCGCGAAAGAGTCTCCTTTCGTCCTTTTCGG
Geobacillus kaustophilus HTA426
GK2638 valS -337 116.8 GACAAAAGCGAAGACGGGGAAGAGTACAGCGGTCCGCGCCTGCAGAGAGGGAAATCAGAAGCTGCGAGATTTCCTAGGATGACGGCTGCTGGAAGGTCGCCCTTGAGCTGCTTCTTTGAAAGGCGTTGCTGCCGAGTAGAGGAAGCCGGCATCATGCCGTTATGCCAATGAAGCGCTTAAGCCTTTGGGCTTAAGAAAAAAGGTGGTACCGCGAAAGCAGCTCCTTTCGTCCTTTTT
Bacillus cereus ATCC 14579
BC4465 valS -270 135.5 TATAAATGCCTTGAAGGGGAAGAGTATAACATGAAACGTCTTCAGAGAGGAGAATCATTAGCTGGGAGATTCTCTAGATAGTTATGTTAGAAGGTAGCCCTGGAGCATCTTTTCTGAACGGAATAGTTCTTATTAGGAAAAGACGGATTTGTCCGTTATCAAATTAAGAGTATAAGCAAATTATGAATTTGTTTGTAAATAAAGGTGGTACCGCGATGTCCCTCGTCCTTTTT
Bacillus halodurans C-125
BH3038 valS -287 121.2 GTTAAATGCACAGATAGGGAAGAGTAGCTTCCGAACCCTTTTCAGAGAGAGGAATCCATTGGCTGGGAGGTTCCTTAGGATGTACGAGGTGAAGGTCGCCCTGGAGCAGCTTTACTGAACACAAGTAAGTAAGGTCGGCGAAAAGCCGTTATCATGTCGAGTGTGCCAATGGTGATGATTCCATAGGCAAACAAAGGTGGTACCGCGAGTAAACTCTCTTCGTCCTTTGA
Bacillus clausii KSM-K16
ABC2621 valS -265 128.1 ATAAAAAGCGATGAGCAGGAAGAGTAGAATGGCTGTGCCTCAAAGAGAGGGAAACCAAGGCTGGAAGTTTCCTAGGCTACAAGCGTTTGAAGGTCGCCTGTGAGCTGTTCCGCTGAACGAGTTAGTAAGCGGAATCGGTTTTTGACCGTTACAAAAAAGTCGAGCTGCACGGTTACAAGTATGCCGTGAACAAAGGTGGCACCGCGAACACTCCCTTCGTCCTTTGA
Oceanobacillus iheyensis HTE831
OB2061 valS -277 115.8 AATAAATGCGAAGATAGGAAGTAGTAAAGAATTAACACTTTTAGAGAGGGAAATCTTGAGCTGGAAATTTCCTAAGTATGTTAATCTTGAAGTCGTCCTTGATGCAGTTTCTCTGAATAATTAGTAAGAGAGATCGGTGTATTGACCGTTATCCAAACATGAGTGTACAAACAATTCTTTGTTTGTAAACAAAGGTGGTACCACGGAAATTATACCCTTTTCGTCCTTTTT
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD