Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator T-box(Trp) in Staphylococcaceae

Properties
Regulator family: RF00230
Regulation mode:
Biological process: Amino acid metabolism
Effector: Trp-tRNA
Regulog: T-box(Trp) - Staphylococcaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Staphylococcus aureus subsp. aureus N315
SA1199 trpE -432 70.6 AGAATTTTCTAAAGAAATAGTAGCAGATATGAAACGTAGCAAATAGAAAGCTAATGGGTGATGGGAATTAGCACGCCATATCTTGTGAATTGGACTTTGGAAAACAATTGAATGAGTTTTGAAAGTGAACATGAATTATGTTAACTAAGGTGGCACCACGGTAACGCGTCCTTACAGG
SA1199 trpE -228 66.6 TTTAGACAAAATGTAGTAGTTAATTAAAGGTAGCAACAGAAAGTTAGTGGATGATGTGAACTAACACCGAGATTAATGAAATTGGGTTTTGTCTGCAACAGAAAAATTATATATAGTAAAGAGTGAACTATGAATATTTTGAATATTCGGTTAATTTAGGTGGTACCACGCGTCAGCGTCCTTTATAT
Staphylococcus capitis SK14
STACA0001_1613 trpE -419 63.5 TAATTTGAATGAATAAGTAGTTACTGCATGTTGTAGCACTAAGAAAGCTAATGGTTGATGTAAATTAGCACAATGCAATAAACGAATTGGGCTTTCAAATTACAATTAAATAATTTAAAAGTGAACAAATAAAATTGTTAACTAAGGTGGCACCACGGTAACGCGTCCTTATTGC
STACA0001_1613 trpE -220 62.6 TTTAAGCAAAATGTAGTATTTAAAGAATAGGTAGTAACAGAAAGTTAGTGGTTGATGTAAACTAACACCTACTTTGAAGAAATTGGGTTTTGTGAAATAAAAAAATAAATACAAAGAGTGAGTTTTGAATATTACGAATATTCGGCTAATTAAGGTGGTACCACGCGTCAGCGTCCTTTTTCA
Staphylococcus epidermidis ATCC 12228
SE1048 trpE -412 62.2 TAATTTGATTGATAGAGTAATCATTATATTTTGTAGCAAGCAGAAAGCTAATGGTAGATGTAAATTAGCACATGATAATAGATGAAATGGGCTTTCAAATTTTAACTTAATCATTAAAGTGAACATATATGTTAACTAAGGTGGCACCACGGTAACGCGTCCTTATAGA
SE1048 trpE -220 66.1 TTGAAGCAAAGTGAAGTAACTAAAGTTGAGGTAGCACCAGAAAGTTAGTGGTAGATGAGAACTAACACCGTCTTTAGTGAAATTGGGTTTTGTGGAACAACTTAACATAAATTGAACAAGTGAGCTATGAATATATTATATTCTGCTAATAAAGGTGGTACCGCGCGTCAGCGTCCTTATAAC
Staphylococcus carnosus subsp. carnosus TM300
Sca_1012 trpE -227 74.7 ATGAGATAAAATGAAGTAGATCAGCAGATAAGAGAATTCAGAAAGTTAGTGGTGGATGCGAACTAACCTCTCTGCTGAACGAATTGGGTTTTATTGGAAGCTGCAAATTAAATCGGGAAATGAGTGAGCAGTTATGACTAACTGCTAACAAAGGTGGTACCGCGCAGAAAGCGTCCTTGTTTA
Staphylococcus haemolyticus JCSC1435
SH1542 trpE -233 63.7 TAAATAGGCATAAATGAAGTAGTGGTGAGTAAGGTAGTGACAGAAAGTTGATGGTAGATGCAAATCAACACCCCTTATCATGAATTTGGGTTTATGTTGAAAGACAAATCAATAAGAATGAGTGAACGCTTAATATTTTGATTATTCGGAATATTTCGTTAATTAAGGTGGTACCGCGCGTCAGCGTCCTTTAC
SH1542 trpE -446 63 AAACAATTCTATGAATGAAGTAGATAATATGATTTGTAGCAAATAGAAAGCCAATGGGTGATGTAAATTGGCACTACATATTAATCGAATTGGGTCTAGAATTTTAAACTTTAATAAAGTAAGAGTGAACAAAGTATTGTTAACTAAGGTGGCACCACGGTAACGCGTCCTTATA
Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305
SSP1379 trpE -233 70.6 TTAGAAAACAAAATGAAGTAAGTTATGGCAGGGTAGTTACAGAAAGTTAGTGGTTGATGCAAACTAACACCCACATATACTGAAATTGGGTTTTGTTGGATTAAAACGAATAAAACAAAGAGCGAGTAGATGATTTTAAATTAATTGTTTATCTACTAATTTTAGGTGGTACCGCGCGTCAGCGTCCTTAAC
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD