Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator T-box(Met) in Bacillales

Properties
Regulator family: RF00230
Regulation mode:
Biological process: Amino acid metabolism
Effector: Met-tRNA
Regulog: T-box(Met) - Bacillales
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Bacillus pumilus SAFR-032
BPUM_3680 null -382 110.2 TAAACAGGCAATGACGAGAGAAAGTACAATCATCAATTTTTCCACAGAGAGCTTCGGTAGCTGAAAAGAAGCAAAAATAATGATTCGAAAAATGGTCTCTGAGCCTCGTACTGAACATATCTATGATATTAGTAGGATACGACGAGAGTTGGTACTCGTTATCAAAACCACAGTATATGAGCCAGATTGGAGCTTTGTACTTGTAGAGGCTGTTTAGCGCGAGCAAACAGTAAATAAAGGTGGTACCACGAGACAAATACCTCGTCCTTATG
Bacillus cereus ATCC 14579
BC5031 metS -322 111.6 CGTAAAAGCGTTGAAAAGGAAAAGTAGGATGAACACATTCTTTCCAGAGAGCTTCGGTAGCTGAGAAGAAGCAAGAATATTCATTTGAACAATGGCCTTTGAGCTTCGTCCTGAACTTATCAAATGATAATAGTAGGCGGCGACGAGAGTTGGTACTCGTTATCAAAACCACAGTATAAGAGCATAGAGCTCCGTACTTGTTAAGGCTAATTATGTGAGTAATTGGCGAAATAAGGTGGTACCGCGACTGTTTATACAGCCCCGCCCTTATC
Bacillus halodurans C-125
BH0053 metS -346 73.4 GAGTCCTGATGAAGGGATGAGTACAGCTGATTGACCTATTTGCGTCATGCTAAGCAGAGAGCCGGGGGAGCTGGGAACCGGTATAGGGGGCAGCTGGAAGATGGTCCTGGGAGGGTTTTCTTTCGAGTGTTGCTTTTAAACATGAGGGAGGAACGTAGCTGGCGTTAACAGAGAAGTCAACGTGACTTCATGAGCCAATCATTGTGAAGTGATTGGAAAACATGGGTGGTACCGCGTGAGCACTAGGCTCTCGTCCCAATGGG
Bacillus clausii KSM-K16
ABC0061 metS -265 68.4 GAATGTCTATGAACGGATGAGTACAAAGAGAGCGCTTGTGATAGAGAGCCGGGTTAGGTGAAAGCCGGACTGGTGCGCTTTGGAAGATGGTCCTGGAGATACATGCCTTCGAGCCGAGTGTAAGGGGGCGGCGTGTGCCAACGTTACTGGCTTTGAGCCTTGTCCCATGATGAGGAAAATTTGGGTGGTACCACGTGAGCAAACCTTTCGTCCCGATGCG
Paenibacillus sp. JDR-2
Pjdr2_2273 metS -331 75.4 CATATTCGATGAACGGATAAGTAAGATGAAGATACCATAACAGAGAGCCGGGCAAGACGCTGGAAGCCGGTATGGATAAGCATCCGAAGATGGTCCCGGAGAATCTGTTTCCGAGCCTCAATGCGAGGTAAGGGAATGGCGTTAAGCTGGCGTTAACGGCTCTGCCGCCCCTAGAATGGCGGCACACGAAGCTGCTGTGCTGTGGTTGTTCATTAAAGCGCAGCGGGAATTTGGGTGGTACCGCGTGAGTGAACTTGAACTCTCGTCCCATGTTG
Pjdr2_3139 metS -314 95.5 TAATGGCAACGAAGAGAAGAGTACCATCGTGATGTCTTGTACAGAGAGCCCCGGTTTGCTGAGAAGGGGTAAAGAATAAGGATGGGAACATGGCCTCTGAGCTGCGCACCGAACCCCAAGTGGTTGTAGACTGCGCCGGAACCCGCACCCGTTATCGTGCTAGAGTATAAACGCGGCTGCGTCGTACTTGAAGAGGTTAATGCCGCGAGGCATTAATAAAATTGGGTGGTAACACGTGAGGATAACTCTCGTCCCTTCGGG
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD