Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator T-box(Met) in Staphylococcaceae

Properties
Regulator family: RF00230
Regulation mode:
Biological process: Amino acid metabolism
Effector: Met-tRNA
Regulog: T-box(Met) - Staphylococcaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Staphylococcus aureus subsp. aureus N315
SA0347 metI -229 35.7 GTTAATAAGTATGGGATAGCACATTACTATATCCTTACTTACTGACTTTAATTGTGATAATTGTTCAGTAAGCATATTTACTTTTAATGCGTACTGAATAAGGTTATTTCAGCGATGGAATAACAAATAAAGGTGGTACCGCGAAACATAAGCTTTCGTCCTTTTT
SA0347 metI -434 74.8 CGTAAACACAATAAAGAGGAAAGTAAAACACACCCTGCTTATACAGAGAGTCTTTAGTAGCTGAGAGAAGATTTTGAAAGCGTGTTTGAAAATGGCCTTGGAGTGTTGATGCCAATATGAGGTGTCTACGGGTTCGCCCGTTATAGCGATACAGTATTAACATTGATGTTAAATGGCGTACTGGATTCTTTACGCACGATTT
Staphylococcus capitis SK14
STACA0001_1416 metI -134 38.3 TAGAGGTTACTTTAGTAATAAAGTGACAAACAAAGGTGGTACCGCGAAACTTAAGCTTTCGTCCTT
Staphylococcus epidermidis ATCC 12228
SE2379 metI -131 36.5 AGGTTACTTTAGTAATAAAGTAGCAAACAAAGGTGGTACCGCGAAGTTTAAGCTTTCGTCCTTTA
Staphylococcus carnosus subsp. carnosus TM300
Sca_0014 metC -247 39.8 GATTATTATAATAGCGGGCCTTTATTTCAGTATTGGAGCCATAGACAGATTTAGCGTACTGGAAGAGGTTGCTTTAGCAATAAAGCAGCGAATTAAGGTGGTACCGCGAAGCACAAGCTTTCGTCCTTTAC
Sca_0069 metE2 -309 105.9 AAAAGATAAAGATGAGTAAAGTATATATTTAAAAATCTGCAGAGAGCTTTTGTATGGTGTGAAAAAGTGATTTGAGAATATAGAAAATGGACTCTGAATCTGTTAGCTGAATGATTAAGCTGACACGTAGTGGCGTACGTTATGACCGCCGGAAGTACTTGATTATGAGTGCTTTTTTGAGATGTGCTTCAACATGCACAAATTCGGGTGGTACCGCGTGGATAGATTCTTCGCCCCTATAGA
Staphylococcus haemolyticus JCSC1435
SH2635 metI -135 33.7 AGGTTACTTTAGCAATAAAGTAATAAATAAAGGTGGTACCGCGAAACAGGCTTTCGTCCTTTA
Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305
SSP2413 metI -431 72.6 GAAACACAGTAACAAGGAAAGTAGAACTTACACTGCTGACACAGAGAGTCTTCGTAACGCTGAAAGAAGATACAGAAAGAAAGTTTGAAAATGGCCTTTGAGTGTTGATGCCAATATGAGGTATCAACGGGCGCGCCCGTTATAGCGCTACAGTATTAACATTTTGTTAAATGGCGTACTGGATTATTCCACACGTTATC
Macrococcus caseolyticus JCSC5402
MCCL_0261 metE2 -380 92.5 ACAAAGCGATAAAAAGGAAAAGTAGATATCGGAATTTACACAGAGAGCTTCAGTTTGGTGAAATGAAGTTAAAGGAAAGTATTGAAAAATGGCCTTTTTTGCTACATGCTGAACGATAATTCTAGTAGGTTCTGTCGAGAGTAGGCACTCGTTATCATTGCTTGAGTATTACACATAATAATGATTCTTTTATAAATGTGCGTACTTGCTGAGGTATAGTTAGCGATAGCTATACGAATAAAGGTGGTACCGTGGGAGACCCCTCACCCTTTACTA
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD