Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator T-box(Cys) in Staphylococcaceae

Properties
Regulator family: RF00230
Regulation mode:
Biological process: Amino acid metabolism
Effector: Cys-tRNA
Regulog: T-box(Cys) - Staphylococcaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Staphylococcus aureus subsp. aureus N315
SA0487 cysE -323 68.3 TAAAACGAAGGATTAGTAATTAAATTTATACGATGCAGAGAGTGTACGGTTGCTGTGAGTACAACGTAGAAATTAATGAATGCACCTTCGTAAAATGAATTAAATATATAATGAGAGTGATGAGCATTAAGTTGACTTAGTTTCCTTGATAATTTGGAAGCGCCCGCAATATTATTAATGTTATTCGCTAAATTCAGAGTGGAACCGTGCGGAAGCGCCTCTAACAA
Staphylococcus capitis SK14
STACA0001_0506 cysE -306 86.6 AATGAATCAAAGGATTAGTAATTAATTATTACATGACTCAGAGAGTGTGCGGTCGCTGTGAGCACATCATTAATATTAATGAATGCACCTTTGTTGAACTAAGATGAATAATACAAATGAGAGTAACGCTAACATTTTAAAGTTTCGTTACTAAATGAAGAGTGGAACCGTGCTAAGAGCGCCTCTAAC
Staphylococcus epidermidis ATCC 12228
SE0291 cysE -300 65.3 TGATTCAAAGGATTAGTAGTTAAATGTTTATGTGTCAGAGAGTGTGCGGTAGCTGTGAGCACATCATAAATATTAATGAATGCACCTTTGTTAATAAAAATAAATAATTGAGATGAGAATAGTAATAAATCAAATATGAGTATTGCTATTAAATGAAGAGTGGAACCGTGCGAGAGCGCCTCTAGCAA
Staphylococcus carnosus subsp. carnosus TM300
Sca_0185 cysE -240 67.6 TGATTACTAAGGATTAGTAGATGATATTTTATGTCCAGAGAGTGTGCGGGGGCTGTGAGCACATCATAAATATGATTGAATGCACCTTGGTGTACTTAAATAGTAAATACGGGATTATTGAGAGTATGTGCAAGACGATTAATTGTCATTGGAACATGCTGAAGAAGAGTGGAACCGTGCGATGGCACCTCTGACAT
Staphylococcus haemolyticus JCSC1435
SH2480 cysE -325 62.9 TTTAAAGGCGAAGGATTAGTAAATATTGGACTATGATATCAGAGAGTGTACGGATGCTGTGAGTACGCCATAGACGATATTGAATGCACCTTTGTATAATCAACTAAATATAGTAAATGAGTATGATAAAGTGAATCTAGTAACCTATAGTTATACAGACATACTAGCTTGCATTTATCTAGAATACAGAGTGGAACCGTGCAGTAGCGCCTCTAGC
Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305
SSP2227 cysE -258 71.1 GAAATCAACAAAGGATTAGTATGTGATGGACGGTGTCAAGAGAGTGTGCGGTAGCTGTGAGCACATCACTTAAATTACAGAATGCACCTTTGTGCAAATAAAGTGAATAACTTAAATGAGAATTATAAGGAATAGACTTGATATCAATCAGTACAAAGTTTGATTTAGGCAATTGCTTATATAAAATGAGAGTGGAACCGTGCAAAAGCACCTCTAAC
Macrococcus caseolyticus JCSC5402
MCCL_1879 cysE -153 73.6 TCAAGGTATGAGACTAAGTAAGTCTTCAATTTATCTTTTAGAGAGTATTCGGCTGGTGGAAGAATACGATAAATAGATGACTGAATGCACCTCATGCATGAAATTGAATATAATATGAGTGAATAGATGCTATCTATTAATAAGAGTGGAACCGTGCTGAAGCACCTCTGTA
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD