Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator CodY in Bacillales

Properties
Regulator family: CodY
Regulation mode:
Biological process: Amino acid metabolism
Effector: Guanosine triphosphate; Branched-chain amino acids
Regulog: CodY - Bacillales
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168
BSU32090 yuiA -36 4.9 TATTATCAGAAAATT
BSU14620 slp -95 4.4 AATTATATAACAATT
BSU14520 adeC -118 4.5 TATTATCAGAATATA
BSU14240 rok -134 4.6 CATTTTCAGAAAATA
BSU10460 yhjC -159 4.5 TAATTTCAGACAATT
BSU32980 yusZ -83 4.4 TATTGTATAAAAATT
BSU13190 ispA -147 4.5 AATATTTTGAAGATT
BSU34530 cotR -218 4.7 ATTTTTCAAACAATT
BSU31020 yuaF -96 4.6 ATTTGTCTTAAAATT
BSU31030 yuaE -86 4.6 AATTTTAAGACAAAT
BSU02370 gamR -115 4.8 TAATTTCTGAAAATT
BSU32610 frlB -100 4.8 AAATTTCAGAAAATA
BSU03300 nasD -121 4.8 ATTTTTCATAAAATT
BSU10070 yhaA -57 4.4 AATATTCAGACTTTT
BSU12400 yjnA -84 4.7 AAAATTCAAAAAATT
BSU11900 yjcL -29 4.7 AATTTTCTAACAATA
BSU03010 amhX -116 4.3 ATTATTCTGAATAGT
BSU36660 ureA -890 4.9 AATTTTTTAAATATT
BSU09430 citR -68 4.6 AATATTTAAAAAATA
BSU38950 metE2 -225 4.7 AATATTAAGATAATT
BSU29600 braB -44 4.6 AATTGACAGAATATT
BSU29600 braB -59 4.7 TATTATCTGACAATT
BSU15340 ylmA -52 4.7 AGTTTTATGAAAATT
BSU09460 yhdG -181 4.7 ATTTTTCTAACAATT
BSU40350 rocR -34 4.7 AATATTAAGAAAATA
BSU30640 ytkC -82 4.9 ATTTTTCTGAAAAAT
BSU02390 ybgE -38 4.6 AATATTTAAACAATT
BSU02390 ybgE -118 4.9 AATATTCTGAAATTT
BSU31540 nupN -102 4.9 TATTATCAGAAAATT
BSU19340 yocR -141 5 AATTTTCTGAATAAT
BSU19350 yocS -92 5 ATTATTCAGAAAATT
BSU09590 yhdT -200 4.4 AAAAGTCTAAAAATT
BSU27430 glnQ -60 5 AATTTTCAGAAAAGT
BSU09560 cueR -139 4.4 AAAAATTTGAAAATT
BSU13530 kinE -90 5.1 AATTTTCTGAAATTT
BSU31470 kapD -90 4.4 TATTTTTAGAAAATG
BSU09990 hpr -90 4.4 ATTTATTAAAAAATT
BSU32260 hom -183 4.5 AATAATTAGAAAATA
BSU33730 opuBA -65 4.9 AATTGTCTGAAAAAT
BSU33830 opuCA -42 5 ACTTTTCAGAAAATT
BSU13950 mcpC -62 4.5 TATTTTTTGATTATT
BSU13950 mcpC -98 4.8 AATTTTCAGTAAATA
BSU06670 gatC -172 5 AATATTCAGAAAAAT
BSU10420 comK -225 4.5 AATTTTTAGACAACT
BSU17990 sspO -170 4.7 AATTTTCTCACAATT
BSU09440 citA -55 4.6 TATTTTTTAAATATT
BSU01700 murQ -48 4.6 AATATACTGAATATT
BSU01700 murQ -95 4.4 AAATTTCAAAAATTT
BSU31480 yuxJ -135 4.4 CATTTTCTAAAAATA
BSU12920 dppA -43 4.5 ATTTGTTAGAATATT
BSU00490 spoVG -98 4.4 TTTTTTCAAAAAATA
BSU06660 opuE -256 5 ATTTTTCTGAATATT
BSU11860 ycjH -73 4.6 AAATTTCTAATAATT
BSU21770 ilvA -68 4.8 TATTTTTTGAATATT
BSU36550 spoIIQ -44 4.8 TATTTTCAGAAAAGT
BSU21870 ilvD -64 4.5 AATAAACTGAAAATT
BSU23070 serA -44 4.5 AATTATCAGATATTT
BSU29690 acuA -97 4.6 AATTTTTAAAATATA
BSU09410 phoB -156 4.9 ATTTTTCTGAAAAAT
BSU37740 bacA -36 4.7 AATTTACTTAAAATT
BSU16980 spoVS -186 4.4 TATTTTATAAAAATA
BSU19579 yoyD -80 4.4 TTTTTTCTAATAATT
BSU18000 citB -72 4.7 AATTGTGAGAAAATT
BSU29680 acsA -78 4.6 TATATTTTAAAAATT
BSU28310 ilvB -633 4.1 ATTAATAAAAAAATT
BSU02060 ybxG -257 4.8 AATATTCAAATAATT
BSU29590 iscS -165 4.6 AATATTCTGTCAATT
BSU29590 iscS -150 4.7 AATTGTCAGATAATA
BSU06310 gabP -48 4.7 AATTATCATAATATT
BSU28310 ilvB -544 4.7 AATTGTCTAATAATT
BSU29470 ackA -182 4 atgTgTCtGAaAata
BSU03200 putB -106 4.1 AATAATCAGAATCTT
BSU03200 putB -89 4.5 TATTTTGAGAATATT
BSU39340 hutP -25 4.1 AGTTATCAGAATTTT
BSU03480 srfAA -440 4.4 ATTTTTCTGTAAATA
BSU29140 citZ -224 4.3 AAATGTCTGATTATT
BSU11430 oppA -116 4.3 AATAATCAGAAAAGA
BSU40340 rocD -221 4.7 TATTTTCTTAATATT
BSU11870 metI -214 4.3 AACAATCAGAAAATT
BSU11870 metI -297 4.6 AATTATTAGAAATTT
BSU22260 yppF -76 4.3 AATTTTTTAAAAACA
Bacillus amyloliquefaciens FZB42
RBAM_011430 oppA -115 4.3 AATAATCAGAAAAGA
RBAM_014460 slp -115 4.4 AATTATATAACAATT
RBAM_002460 ybxG -268 4.4 TATTATCTTAATATT
RBAM_038050 null -39 4.5 ACTATTCTGAAAAAT
RBAM_014000 rok -133 4.6 CATTTTCAGAAAATA
RBAM_010680 yhjC -85 4.6 AAATTTCAGACTATT
RBAM_005540 cotR -185 4.5 TATTTTTAAATAATT
RBAM_028120 yuaF -84 4.7 ACTTATCAGAAAATT
RBAM_028130 yuaE -77 4.7 AATTTTCTGATAAGT
RBAM_010260 serC -75 4.4 AAAAATCAAAAAATT
RBAM_029670 frlB -103 4.8 AAATTTCAGAAAATA
RBAM_003510 nasD -109 4.4 AATTTTTAGATTTTT
RBAM_017250 glnR -100 4.7 AATTTTCAAAGAATT
RBAM_012430 yjnA -84 5 AATTTTCCGAAAATT
RBAM_003260 ycgA -182 4.6 TATTTTCTGAATAGT
RBAM_003250 amhX -104 4.6 ACTATTCAGAAAATA
RBAM_033830 ureA -251 4.6 AATATTCTATAAATT
RBAM_020410 yppF -76 4.3 AATTTTTTAAAAACA
RBAM_009690 citR -67 4.6 AATATTTAAAAAATA
RBAM_036120 metE2 -188 4.4 TTTATTCTGAAAAAT
RBAM_026530 braB -41 4.6 AATTGACAGAATATT
RBAM_026530 braB -56 4.7 TATTATCTGACAATT
RBAM_002680 gldA -55 4.5 TATTTTCTGACAAGT
RBAM_015170 ylmA -42 4.8 AGTTTTTAGAAAATT
RBAM_009720 yhdG -165 4.8 AATTTTCAAAAAAGT
RBAM_002750 gltP -229 4.4 AATTATCAAAATTTT
RBAM_027650 ytkC -70 4.9 ATTTTTCTGAAAAAT
RBAM_025530 yslB -213 4.5 AATTTATTGACAATT
RBAM_025520 sdhC -98 4.5 AATTGTCAATAAATT
RBAM_002760 ybgE -152 4.4 AAAATTTTGATAATT
RBAM_028640 nupN -243 4.5 ATTTTTTAAAAAATA
RBAM_028640 nupN -244 4.5 TATTTTTTAAAAAAT
RBAM_019090 yocR -49 4.4 TATATTCTTACAATT
RBAM_019100 yocS -169 4.4 AATTGTAAGAATATA
RBAM_024530 glnQ -96 4.6 AATATTCATAAAAAT
RBAM_024530 glnQ -126 4.5 AATTATCAGAAATTA
RBAM_013310 kinE -90 4.6 AATTTTCTGAAATGT
RBAM_028570 kapD -93 4.4 TATTTTTAGAAAATG
RBAM_029920 fadN -132 4.5 AAATTTAAAAAAATT
RBAM_029370 hom -185 4.8 AATATTTAGAAAATA
RBAM_031050 opuBA -66 4.8 AATTGTCTGAAAAGT
RBAM_031100 opuCA -41 4.7 ACTTTTCAGAAAAAT
RBAM_007070 gatC -163 4.5 AATTTTCTGACATAT
RBAM_010600 comK -88 4.2 TATATTCAAAAAAAA
RBAM_017790 sspO -169 4.7 AATTTTCTCACAATT
RBAM_028580 yuxJ -178 4.4 CATTTTCTAAAAATA
RBAM_012770 dppA -58 4.5 ATTTGTTAGAATATT
RBAM_007060 opuE -273 4.5 ATATGTCAGAAAATT
RBAM_011920 ycjH -70 4.6 AAATTTCTAATAATT
RBAM_019920 ilvA -67 4.5 TATTATTTGAATATT
RBAM_019920 ilvA -75 4.4 AATTGTCTTATTATT
RBAM_033730 spoIIQ -44 4.8 TATTTTCAGAAAAGT
RBAM_020010 ilvD -56 4.5 AATAAACTGAAAATT
RBAM_021220 serA -44 4.5 AATTATCAGATATTT
RBAM_026810 acuA -100 4.6 AATTTTTAAAATATA
RBAM_009700 citA -51 4.6 TATTTTTTAAATATT
RBAM_034930 bacA -26 4.4 TATTTACTTAAAATT
RBAM_034930 bacA -67 4.5 TATTTTCAAATAATA
RBAM_019340 yodF -280 4.6 TTTTTTCTGAAAAAT
RBAM_016820 spoVS -186 4.4 TATTTTATAAAAATA
RBAM_017800 citB -77 4.7 AATTGTGAGAAAATT
RBAM_026400 ackA -172 4.6 ATTTATCAGAAAATA
RBAM_026800 acsA -73 4.6 TATATTTTAAAAATT
RBAM_016830 tdh -137 4.5 AATATTCAAAAAAAA
RBAM_026520 iscS -152 4.7 AATTGTCAGATAATA
RBAM_026520 iscS -167 4.6 AATATTCTGTCAATT
RBAM_026180 citZ -224 4.2 ATTAATCAGATTATT
RBAM_025370 ilvB -464 4.7 AATTGTCTAATAATT
RBAM_003440 putB -23 4.8 TATTTTTAGAATATT
RBAM_036400 hutP -36 4.5 AGTTATCAGAATATT
RBAM_003650 srfAA -398 4.4 AATATTTTTAAAAAT
RBAM_029140 yuiA -34 4.9 TATTATCAGAAAATT
RBAM_011930 metI -314 4.6 AATTATTAGAAATTT
RBAM_006710 gabP -160 4.3 AAATAACAGAAAATT
RBAM_006710 gabP -45 4 ACTTGTCGGAATATT
RBAM_010310 yhaA -57 4.2 AATCTTCTGACATTT
RBAM_035750 ybgE -48 4.3 TATTTTCAAATAAGT
Bacillus pumilus SAFR-032
BPUM_0965 gltT -140 4.4 TTTTTTCAAACAATT
BPUM_1119 metI -297 4.4 AAAATACAGAAAATT
BPUM_1603 tdh -136 4.4 TTTTTTTAGAAAAAT
BPUM_0343 yclF -187 4.5 AATTTTAAATAAATT
BPUM_0697 yfmB -80 4.7 AATTTTCTGAAATAT
BPUM_1860 yocS -62 4.9 TTTTTTCAGAAAATT
BPUM_0276 ycgA -52 5 ATTATTCTGAAAATT
BPUM_0275 amhX -116 5 AATTTTCAGAATAAT
BPUM_3562 metE2 -227 4.4 TTTATTAAGAAAATT
BPUM_2605 braB -44 4.5 AATTAACAGAATATT
BPUM_0501 gltP -44 4.5 AAAATTCTTAAAATT
BPUM_2504 yslB -134 4.5 AATTTTCCGAAATTT
BPUM_2504 yslB -201 4.5 AATTTATTGACAATT
BPUM_2503 sdhC -94 4.5 AATTGTCAATAAATT
BPUM_2503 sdhC -161 4.5 AAATTTCGGAAAATT
BPUM_3500 ybgE -226 4.4 AATTGTCAGATTAAT
BPUM_2823 nupN -233 4.5 ATTTTTTTAAAAATA
BPUM_0906 yhdT -196 5 AATTTTCAGATTATT
BPUM_0905 cueR -153 5 AATAATCTGAAAATT
BPUM_0503 yaaC -36 5 AATTTTTAGAAAATA
BPUM_0543 gabP -231 4.5 AAATTTCAGAATAAT
BPUM_2888 hom -185 4.8 AATATTTTGAAAATA
BPUM_3043 opuCA -43 5 AATTTTCTGAATATA
BPUM_0644 gatC -182 4.9 AATTTTCTGATAAAT
BPUM_0978 comK -222 5 AATTTTTAGACAATT
BPUM_2473 dat -54 4.6 AAGTGTCTGAAAATT
BPUM_2473 dat -166 4.7 AATTGTCTAATAATT
BPUM_1698 sspO -152 4.7 AATTTTCTCACAATT
BPUM_1698 sspO -183 4.6 AATTCTCAGAAAAAT
BPUM_0158 murQ -131 4.5 TATTTTCTAACTATT
BPUM_2154 spo0A -111 4.4 ATTATTCGGAAAATT
BPUM_0543 gabP -33 4.3 AATATTCTAAAAACA
BPUM_1184 dppA -55 5 ATTTTTTAGAAAATT
BPUM_0643 opuE -231 4.9 ATTTATCAGAAAATT
BPUM_1071 oppB -38 4.4 AATATACAGAAAAGT
BPUM_1118 ycjH -140 4.4 AATTTTCTGTATTTT
BPUM_1911 ilvA -64 4.8 TATTTTTTGAATATT
BPUM_1672 lutA -103 4.6 AAATTTCAGAAATTT
BPUM_3062 lutR -109 4.6 GATTTTTTGAAAATT
BPUM_3302 spoIIQ -43 4.6 TATTTTTTGAAAAGT
BPUM_1922 ilvD -83 4.5 AATAAACAGAAAATT
BPUM_2039 serA -45 4.5 AATTATCAGATATTT
BPUM_2617 acuA -93 4.6 AATTTTTAAAAAACT
BPUM_1699 citB -52 4.6 ATTTTTCTGAGAATT
BPUM_1877 yoyD -27 4.4 AAATTACAAAAAATT
BPUM_2579 ackA -206 4.7 ATTATTCAGAAAATA
BPUM_1699 citB -83 4.7 AATTGTGAGAAAATT
BPUM_2616 acsA -77 4.6 AGTTTTTTAAAAATT
BPUM_0421 gltO -252 5 AATTTTCTAAAAATA
BPUM_0421 gltO -230 4.4 AATAGTATGAAAATA
BPUM_0965 gltT -273 4.6 TTTTTTCTGAAAAAT
BPUM_2600 ytcI -158 4.6 AATAGTTTGAATATT
BPUM_2556 citZ -210 4.3 AAATGTCTGATTATT
BPUM_0319 srfAA -366 4 TATTTTCGGTAAATA
BPUM_1119 metI -287 4.1 AAATTTCAATTAATT
BPUM_0954 yhaA -58 4.2 AAGATTCTAACAATT
Bacillus licheniformis DSM 13
BLi01289 metI -164 4 AACAATCAGAATATT
BLi03391 yuiA -35 4.9 TATTATCAGAAAATT
BLi00401 srfAA -418 4.2 ATTTTTTTGTCAATT
BLi00220 ybxG -241 4.4 TATTATAAGAATATT
BLi00175 pdaB -193 4.5 ACTTTTCTCAAAATT
BLi03198 gltZ -98 4.5 TATTATTTGAAAATA
BLi00817 glyP -52 4.6 AACTTTCAGAATATT
BLi03479 yusZ -111 4.6 AATTTTTATAAAAAT
BLi01423 ispA -114 4.7 ACTTTTCATAAAATT
BLi00656 amyS -57 4.7 AAAATTCTGAATATT
BLi04156 glpQ -91 4.7 AAATTTATGAAAATT
BLi00778 yfmB -83 4.6 AATTTTCAGACAAAA
BLi03321 alaR -44 4.8 AATATTCAGAAGATT
BLi04129 pelB -151 4.7 ATTATTCAGACAATT
BLi01088 yhaA -50 4.9 AATTGTCATAAAATT
BLi01291 yjcL -47 4.9 AATTATCAGATAATT
BLi01176 glnB -103 5 ATTTTTTTGAAAATT
BLi01009 citR -65 4.6 AATATTTAAAAAATA
BLi01752 ylmA -39 4.7 ATTTATCAGAATATT
BLi00421 rocR -49 4.8 AATTTTCAGAACATT
BLi02408 ndk -74 4.7 AATTGTTTGAAAAAT
BLi03206 ytkC -88 4.7 AATTGTCAAACAATT
BLi02995 yslB -132 4.5 ATATTTTTGAAAATT
BLi02995 yslB -151 4.9 AATTTTCTAAAATTT
BLi02994 sdhC -165 4.9 AAATTTTAGAAAATT
BLi02994 sdhC -184 4.5 AATTTTCAAAAATAT
BLi04226 null -29 4.9 TATTTTCTGAAAAAT
BLi02256 yocR -163 4.8 AATATTCTGAATAAT
BLi02258 yocS -66 4.8 ATTATTCAGAATATT
BLi01028 yhdT -217 4.5 ATTTATCTAAATATT
BLi01027 cueR -112 4.5 AATATTTAGATAAAT
BLi00013 yaaC -36 5 AATTTTTAGAAAATA
BLi03329 kapD -165 4.6 CATTTTCAGAAAATA
BLi03466 fadN -132 4.4 AAAATTCAGAAATTT
BLi01078 hpr -93 4.7 ATTTTTTAAAAAATT
BLi00730 gatC -167 5.1 AATATTCTGAATATT
BLi01119 comK -205 5.3 AATTTTTAGAAAATT
BLi02962 dat -192 4.7 AATTGTCTAATAATT
BLi02046 sspO -171 4.7 AATTTTCTCACAATT
BLi01010 citA -60 4.6 TATTTTTTAAATATT
BLi00191 murQ -53 4.8 AATATACTGAAAATT
BLi03330 yuxJ -68 4.6 TATTTTCTGAAAATG
BLi01392 dppA -61 4.5 ATTTGTTAGAATATT
BLi03425 null -56 5 AATTATTAGAAAATT
BLi00728 opuE -289 5.1 AATATTCAGAATATT
BLi02315 ilvA -97 4.6 AATATTCTGTAAATA
BLi03892 spoIIQ -43 4.8 TATTTTCTGAAAAGT
BLi02324 ilvD -51 4.8 AATATTCAGAATATA
BLi02446 serA -43 4.5 AATTATCAGATATTT
BLi03120 acuA -96 4.8 AATTTTTAAAAAATA
BLi02047 citB -78 4.7 AATTGTGAGAAAATT
BLi03086 ackA -194 4.8 TATATTCAGAAAATA
BLi02277 yoyD -81 4.4 TTTTTTCTAATAATT
BLi03119 acsA -74 4.8 TATTTTTTAAAAATT
BLi01100 gltT -124 4.6 AATTTTCAATATATT
BLi03101 iscS -165 4.8 AATTTTCTGTCAATT
BLi03062 citZ -225 4.5 AAATGTCTGATAATT
BLi00373 putB -155 4.3 AAGTTTCTGAAAAAA
BLi00375 putP -85 4.5 ATTAGTCTAAAAATT
BLi00422 rocD -114 4.8 AATGTTCTGAAAATT
BLi01233 oppB -30 4.3 AATAGACTGAATATT
Anoxybacillus flavithermus WK1
Aflv_0145 pdaB -92 4.4 ATTTTTTAAAAAAAT
Aflv_0257 adeC -122 4.6 AATTTTCAAAAAACA
Aflv_0983 yqjP -108 4.4 AATTTTTTAATAAAT
Aflv_0983 yqjP -117 4.6 TATTTTCTGAATTTT
Aflv_2391 alaR -32 4.7 AATTGTGTGAAAATT
Aflv_2293 serC -90 4.7 ATTTTTTAAAAAATT
Aflv_2293 serC -91 4.5 TATTTTTTAAAAAAT
Aflv_2401 yuiA -35 5.2 AATTATCTGAAAATT
Aflv_2792 glnH -122 4.7 TATTTTTATAAAATT
Aflv_0356 appD -26 4.5 TATTTTTTTAATATT
Aflv_0356 appD -48 4.7 AATTTTTTGAATTTT
Aflv_2051 azlC -29 4.9 AATTTTATGAAAATA
Aflv_1508 glnR -100 4.9 AATTTTCAGAAAAAA
Aflv_2134 null -142 4.6 AATTTTCTAACATTT
Aflv_1403 glnA2 -102 4.4 AAAATACAGAAAATT
Aflv_0564 lcfA -56 4.8 AAATTTCAGAAAATA
Aflv_1883 ykzI -39 4.9 AATTTTCAGAAAAAA
Aflv_2006 kinE -83 4.8 AATTTTCGGAATATT
Aflv_1464 metA -51 5.3 AATTTTCTAAAAATT
Aflv_2290 hpr -87 4.4 ATTTATTAAAAAATT
Aflv_2414 hom -88 4.7 TTTTTTTAGAAAATT
Aflv_0590 dat -79 4.7 AATTTTCAAATAAAT
Aflv_0590 dat -136 4.8 AATAATCAAAAAATT
Aflv_1279 liuR -25 4.9 AAAATTCAGAAAATT
Aflv_0953 spo0A -120 4.6 TATTTTATGAAAAAT
Aflv_1525 null -113 5 ATTTTTCAAAAAATT
Aflv_2428 null -166 4.5 ATTTTTTAAAATATT
Aflv_2133 oppA -102 4.6 AAATGTTAGAAAATT
Aflv_2073 yjcG -35 4.7 TATTTTCCGAAAATT
Aflv_1453 ilvA -99 5 ATTTTTTAGAAAATT
Aflv_2011 lutP -121 4.4 AAATTTTTAAATATT
Aflv_2010 lutR -60 4.4 AATATTTAAAAATTT
Aflv_1055 serA -47 4.8 AATTATCAGAAATTT
Aflv_0461 acuA -101 5.1 AATTTTTAAAAAATT
Aflv_1527 spoVS -116 4.6 ATTTTTCTGAAAAAA
Aflv_0217 bacD -238 4.7 AATTTTCATATTATT
Aflv_0462 acsA -77 5.1 AATTTTTTAAAAATT
Aflv_1459 gltO -140 4.9 ATTTTTCTGACAATT
Aflv_0504 citZ -209 4.3 AAAAGTCTGATAATT
Aflv_2607 ushA -50 4.3 AATTTTGTTATAATT
Aflv_2067 metI -200 4.6 AAAAATCAGAAAATT
Aflv_1145 yppF -68 4.4 AATTTTTTGAATTTA
Aflv_2067 metI -228 4.4 ATTTTTCGGAAAATA
Geobacillus kaustophilus HTA426
GK0866 metI -341 4.5 AAATTTAAAAAAATT
GK2020 yclF -68 4.4 ATTTTTTTGACAATA
GK2020 yclF -118 4.4 TTTTTTCTTAATATT
GK0929 ywcB -130 4.5 ATTTTTCAGATAAAT
GK3453 glnH -264 4.8 AATATTCTGTAAATT
GK0673 azlC -51 4.7 AATTTTTAGACAATA
GK1490 liuR -36 4.7 AAAATTCAGAATATT
GK2387 spo0A -96 4.7 TATTTTTTGAAAAAT
GK0042 spoVG -96 4.6 AATTTATAAAAAATT
GK0865 ycjH -172 4.5 AATTTTTTTAAATTT
GK2247 serA -86 4.8 AATTATCAGAAATTT
GK2807 acuA -87 4.4 ACTTTTTTGAAATTT
GK2807 acuA -112 4.9 AATTTTTAAAATATT
GK2806 acsA -102 4.4 AAATTTCAAAAAAGT
GK2806 acsA -77 4.9 AATATTTTAAAAATT
GK2736 citZ -201 4.3 AAAAGTCTGATAATT
GK3452 putP -158 4.8 AATTTACAGAATATT
GK1367 hutU -102 4.3 AAAATTCAAAAAAAT
GK2951 yuiA -54 4.4 TTTTTACAGAAAATT
Bacillus cereus ATCC 14579
BC0344 putC -102 4.6 AATTTTTAAAATATA
BC1252 odhA -231 4.4 ATTTTTCTGTAAAAT
BC2923 null -32 4.5 AATATTATGTAAATT
BC4133 yqjP -90 4.3 TTTTATCTGAAAATA
BC3482 amyS -60 4.5 AATATTATAATAATT
BC1608 ywcB -71 4.8 AATATTTATAAAATT
BC1608 ywcB -80 4.7 AAGTTTCTGAATATT
BC5387 pta -124 4.9 AATTTTATGAAAATA
BC1178 null -83 5.3 AATTTTCAAAAAATT
BC4526 lcfA -277 4.4 AAAAGTCAGAATATT
BC0473 rocR -60 4.8 AATTTTAATAAAATT
BC3959 ykzI -74 4.6 AAAAATCAGAAAATT
BC0012 yaaC -30 4.7 AATTTTTAGACAATA
BC4910 kapD -142 4.5 ATTTTTTAAAATATT
BC5004 fadN -141 4.5 TTATTTCAGAAAATT
BC1396 dat -88 5.3 AATTTTCTAAAAATT
BC1396 dat -167 4.4 AATTTTTTGACTTTT
BC4170 spo0A -84 4.7 AATTTTCACACAATT
BC3774 null -214 4.5 AAAATTCAGAAAAAT
BC4071 null -70 4.5 AATTTATTGATAATT
BC0053 spoVG -87 5.1 AATTTTTAAAAAATT
BC3644 opuE -214 5.3 AATTTTCTGAATATT
BC1180 oppB -65 4.4 TATTTTAAAAAAATA
BC1303 lutA -149 4.6 AATTTTCTGATAAAA
BC1303 lutA -165 4.5 AATCTTTTAAAAATT
BC4660 acuA -110 4.8 AATTTTCAGTATATT
BC4343 phoB -238 4.6 TATTTTCATAAAAAT
BC3776 spoVS -113 4.6 ATTTTTTAGAAAAAT
BC4630 argG -108 4.4 AATTGTTTGAAAAAA
BC4659 acsA -69 4.8 AATATACTGAAAATT
BC1389 gltO -88 4.6 AAAATTCAGAAAATA
BC3724 gabP -218 4.5 TAATATCTGAAAATT
BC0374 amhX -95 4.6 TTTTTTCTTAAAATT
BC4645 ytcI -58 4.7 AATTAACTGAAAATT
BC3653 hutP -36 4.8 AATATTCAAATAATT
BC0344 putC -121 4.6 TATATTTTAAAAATT
BC1231 putP -106 4.6 ACATTTCTGAAAATT
BC1231 putP -76 4.6 ATTTTTCAGAATAAT
BC4253 metI -344 4.4 AATTTTTTAATAAAT
BC1558 yppF -79 5.1 AATTTTTAAAAAATT
Bacillus halodurans C-125
BH3406 yuiA -47 4.3 AAAATTCTGATAATA
BH2206 odhA -232 4.3 TATTTTCAGAATTTA
BH4033 glyP -51 4.5 TATTATTTGAATATT
BH1728 gltA -94 4.5 AAATGTCAGAAAAAT
BH0031 oppA2 -295 4.5 AATATTTTGACAAAT
BH3819 pelB -174 4.8 AATATTTATAAAATT
BH3819 pelB -183 4.5 TATATTCATAATATT
BH3823 pta -114 4.6 AATTTTATAAAAAAT
BH0916 chi -125 4.5 TATTTTCTAAAGATT
BH0030 dppC -46 4.5 ATTTGTCAAAATATT
BH3488 fadN -134 4.8 AATTTTCAGAAAATC
BH1185 hpr -148 4.7 ATTTTTTAAAAAATT
BH1827 mcpC -114 4.5 ATTTTTCAGATAAAT
BH2773 spo0A -89 5 AATTTTTTTAAAATT
BH2374 BH2374 -121 4.7 ATTTGTCAAAAAATT
BH3439 BH3439 -62 5 AATTTTCTGAATATA
BH3439 BH3439 -240 4.5 AATTTTCGAAAAATA
BH0347 oppA -32 4.3 TATTTTCAAAATAGT
BH1831 lutP -123 4.4 ATTTATCAGTAAATT
BH3820 gltO -258 4.4 TATTTTTTGAAAAAA
BH3201 ytcI -65 4.3 AATATTCAAAATAAA
BH0858 yocS 26 4.4 ATTTTTCAGTAAATA
BH3062 ilvD -111 4.5 TATTTTTTGACTATT
BH3062 ilvD -217 4.3 AATAGTCAAATTATT
Bacillus clausii KSM-K16
ABC0645 gamR -208 4.5 AATTTTCGAAAAATA
ABC0646 chi -117 4.5 TATTTTTCGAAAATT
ABC3940 glnA2 -122 4.7 TATTATCTGAATATT
ABC3806 null -191 4.5 AAATTTAAAAAAATT
ABC1961 null -101 4.6 TTTTTTCAGAAAATA
ABC3661 oppA -55 4.5 AATAATTTTAAAATT
ABC3661 oppA -245 4.5 TATTTTTGGAAAATT
ABC3908 gltO -77 4.3 AATTTTTAATAAAAT
ABC3255 ytcI -175 4.3 CTTTTTTAGAAAATT
Oceanobacillus iheyensis HTE831
OB1157 yhaA -58 4.3 AATTATATGAATAAT
OB2168 citZ -222 4.3 AAATATTAAAAAATT
OB2303 gltZ -49 4.5 AATTGTTAGAATAAT
OB3099 gltA -202 4.6 AAATTTCAAAAAATA
OB2833 glpQ -40 4.5 AATATAATGAAAATT
OB0463 oppA2 -122 4.4 AATTGAAAGAAAATT
OB3071 oppA2 -86 4.5 ATTTTTTAAAAAATA
OB3071 oppA2 -87 4.7 AATTTTTTAAAAAAT
OB3071 oppA2 -186 4.8 AATTTTCGGAATATT
OB2453 appD -58 4.8 AATTTTCAGTATATT
OB0994 yocS -56 4.4 TATTATCAGATTATT
OB1212 glnB -113 4.6 AATTTTCTAAAAACA
OB3328 gldA -264 4.4 AATAGTATGATAATT
OB2122 lcfA -67 4.4 AAAATTCAAAAAATA
OB1787 ndk -66 4.8 ATTTTTAAGAAAATT
OB3067 dppC -112 4.5 TATTTTTACAAAATT
OB0438 metA -89 4.4 AATTTTTAGATAAAA
OB1177 comK -94 4.5 TTTATTCTAAAAATT
OB0266 sspO -227 4.5 AATATTCTGTTAATT
OB2971 dppA -41 4.5 AATTAATAGAAAATT
OB2971 dppA -96 4.5 AATATTCAGATTAAT
OB2606 lutR -121 5 ATTTTTTTGAAAATT
OB2221 acuA -85 4.6 AAATTTCAAAAAATA
OB3129 argG -101 4.4 AATAATCAGAAAAAA
OB0021 gltO -36 4.9 AATTTTCTGAAAAAA
OB2643 ytcI -96 4.5 TATAATCAGAATATT
OB2623 ilvB -508 4.1 AATAATTAAAAAACT
OB1004 glnH -108 4.4 ATTTTTCTGAAATAT
Paenibacillus sp. JDR-2
Pjdr2_0817 suhB -129 4.6 AATATTTTAAAAATA
Pjdr2_1025 Pjdr2_1025 -607 4.6 AATTGACAGAATATT
Pjdr2_6138 crnA -199 4.7 AATTGTGTGAAAATT
Pjdr2_6138 crnA -103 5.3 AATATTCAGAAAATT
Pjdr2_3723 Pjdr2_3723 -131 4.8 AATTTACAAAAAATT
Pjdr2_0438 ushA -96 5.2 AATTTTCAGATAATT
Pjdr2_4798 metI -6 4.4 AACTTTATGAAAATT
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD