Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Propagation of RhaR regulog to Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi str. 404ty

Reference regulog properties
Source regulog: RhaR - Enterobacteriales
Regulator type: Transcription factor
Regulator family: AraC
Regulation mode: activator
Biological process: Rhamnose utilization
Effector: Rhamnose
Phylum: Proteobacteria
Propagated regulon:
Target genome Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi str. 404ty
Orthologous TF(s) Salmonelentericaenterica_010100020906, Salmonelentericaenterica_010100032365, Salmonelentericaenterica_010100019751
Regulated genes 1
Built upon 7 sites [see more]
Predicted regulatory interactions in Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi str. 404ty
Locus tag Position Score Sequence
Position: -232
Score: 10.5
Sequence: ACCTTCTCGTTACTGACA-(14)-TGGCAACAAGGCAAAGAT
Locus tag: Salmonelentericaenterica_010100013022
Salmonelentericaenterica_010100013022 -232 10.5 ACCTTCTCGTTACTGACA-(14)-TGGCAACAAGGCAAAGAT
Supported by regulated orthologs from reference regulons
Ortholog gene name: rhaS
Ortholog function: L-rhamnose operon transcriptional activator RhaS, AraC family
Citrobacter koseri ATCC BAA-895 CKO_03099 -108 10.2 TTCTTGAAAAAACGACC-(17)-CGTTAAAAATTTAAGGT
Enterobacter sp. 638 Ent638_4066 -108 10.6 TTCTTAAAAATCCGACA-(17)-TGTCGAAAATTGAAGGT
Erwinia carotovora subsp. atroseptica SCRI1043 ECA0441 -103 9.6 ATCTTAAAAAAAGAGCA-(17)-TGACGGTATTTTAAGGT
Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655 b3905 -107 10.9 ATCTTGAAAAATCGACG-(17)-CGTCGAAAATTTAAGGT
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae MGH 78578 KPN_04214 -118 9.6 TTCTTGAAAAAGCGGCA-(17)-GGTCAAAAATTGAAGGC
Salmonella typhimurium LT2 STM4048 -107 10.2 TTCTTGAAAAAAAGACC-(17)-CGTCAAAAATTTAAGGT
Yersinia pestis KIM y0590 -128 9.4 ATCTAAAAAAAATCGCT-(17)-TGTCAAAAATTGAAGGT