Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator TPP in Alteromonadales

Properties
Regulator family: RF00059
Regulation mode:
Biological process:
Effector:
Regulog: TPP - Alteromonadales
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Pseudoalteromonas atlantica T6c
Patl_1344 omp_thi -178 63.6 TAACTACCAAGGGGTGCCGAAAGGCTGAGATTTGTCTCTTAAGAGATATGACCCTTACACCTGATCCGGATAATACCGGCGTAGGAATGGTTATTTCGTTCGCATT
Patl_1931 thiC -155 69.5 ACTCGCTCTCGGGGCGCCTTTTTTGGCTGAGATGTAGTAATACAAACCCGTAGAACCTGATCCGACTAGTATCGGCGTAGGAATGAGCAGCACATCCTCACA
Alteromonas macleodii 'Deep ecotype'
MADE_00146 thiC -361 77.2 AAATTACTTGTCGGAGTGCTTCACTGGTAACCCAGTAAGCTGAGACCGCGAAAGTGGGATCCGTAGAACCTGATCAGGCTAATACCTGCGAAGGGAACAAGAAAATACAATGT
MADE_02805 omp_thi -160 73.8 ACGCTATACCAAGGGGTGTCCGTTTTCGGTCTGAGATCCACTTTAGTGGGAACCCTTAAACCTGATCCGGATAATACCGGCGTAGGAATGGTTCACAACATAGCC
Glaciecola sp. HTCC2999
GHTCC_010100011239 omp_thi -154 61 CAGCGTCCAAGGGGTGCTTGAGACACATCATGTGTTGTCGGGCTGAGATCGACAGAAACCCTTTTACCTGATCCGGATAATGCCGGCGTAGGGAATGGAAACACTCACCTGCCC
Colwellia psychrerythraea 34H
CPS_0250 thiC -236 69.4 AACACTTGTCGGAGTGCCAAAGGCTGAGATCGCGAAAGCGGGATCCGTAAAACCTGATCAGATTAATATCTGCGTAGGAAACAAGAGAGAGTAATTAAG
CPS_0067 omp_thi -469 22.9 GCGTTGAACCAAGGGGTGCGCTGTCATTTAATTATTTTTAACTGATTTGTCGCTGAGAAATATACTCTTTGAACCTGGGCAGAAAATTAGTTTACTTAATTTTTTGGCATAGGGATGGTGGATACCAAGTCC
Alteromonadales bacterium TW-7
ATW7_18600 thiC -252 74.9 TATACTTGTCGGAGTGCCTAAGTATGTTGCTTAGGCTGAGATCGCGAAAGCGGGATCCGTGAACCTGATCAGGTTAATACCTGCGTAGGGAACAAGCTGCCTAAAACGGG
Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125
PSHAa0480 thiC -284 72.6 AATACTTGTCGGAGTGCCTAACTAAATAATTAGTTAAGGCTGAGATCGCGAAAGCGGGATCCGTGAACCTGATCAGGCTAATACCTGCGTAGGGAACAAGCTGCCTAAAATAGG
Pseudoalteromonas tunicata D2
PTD2_07759 thiC -263 58.9 GTTACTTGTCGGAGTGCCTAAGTTAGGAAACTAATTATGGCTGAGATCGCGAAAGCGGGATCCGTGAACCTGAACAGACTAATATCTGCGTAGGAAACAAGCTGCCCTCATTCGG
Idiomarina baltica OS145
OS145_08472 omp_thi -184 72.3 CCCGAGTACCAAGGGGTGCCTTTTTAGGCTGAGATGCGAAAGCGAACCCTTTTTACCTGATCCGGTTAATACTGGCGTAGGGATGGTAAAGTCTCGCATA
Idiomarina loihiensis L2TR
IL0765 thiC -201 83.4 GAATCTTGTCGGAGTGCCGGTAGCTTTCTTAATGAAGTTACCGGCTGAGACCGCAATTGCGGGATCCGTTGAACCTGATCAGGCTAATACCTGCGAAGGGAACAAGAGAGCATCAGCATG
IL2358 omp_thi -149 73.8 CCGCTTTACCAAGGGGTGCCGGCAACGGCTGAGATGCATTAGCGAACCCTTAAAACCTGATCCGGTTAATACTGGCGTAGGGATGGTAGAAAACCCGTCT
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD