Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator LacR in Streptococcaceae

Properties
Regulator family: DeoR
Regulation mode: repressor
Biological process: Lactose utilization; Galactose utilization
Effector: D-galactose-6-phosphate
Regulog: LacR - Streptococcaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Lactococcus lactis subsp. cremoris SK11
LACR_D06 lacA -214 8.6 AACAAATAA-(1)-AAAAAACAA
LACR_D07 lacR -105 -1.4 TTGTTTGAA-(1)-TTGTTTGTT
Streptococcus agalactiae 2603V/R
SAG1935 gatA -137 9.1 AATAAACAA-(1)-AATAAACAA
SAG1931 lacA -69 9 TACAAACAA-(1)-AACAAACAA
SAG1936 lacR -91 -2.3 TTGTTTATT-(1)-TTGTTTATT
Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis GGS_124
SDEG_1766 gatA -155 8.6 ATAAAACAA-(1)-AATAAACAA
SDEG_1767 lacR -97 -1.4 TTGTTTATT-(1)-TTGTTTTAT
Streptococcus equi subsp. zooepidemicus MGCS10565
Sez_0453 lacA -45 8.3 AACAAACAA-(1)-ATCGAACAA
Sez_0452 lacR -174 -1.9 TTGTTCGAT-(1)-TTGTTTGTT
Streptococcus gallolyticus UCN34
GALLO_0176 lacR -201 -1.1 TTTTTTAAT-(1)-TTGTTTGTT
GALLO_0176 lacR -191 -1.6 TTGTTTGTT-(1)-TTTTATGTT
GALLO_0177 lacA -136 8.2 AACATAAAA-(1)-AACAAACAA
GALLO_0177 lacA -126 8.2 AACAAACAA-(1)-ATTAAAAAA
GALLO_0177 lacA -116 7.5 ATTAAAAAA-(1)-ATTAAACAA
GALLO_0185 lacT -194 8.2 AATAAACAA-(1)-AAAAATCAA
GALLO_0185 lacT -184 7.5 AAAAATCAA-(1)-AAAATACAA
GALLO_1046 lacT -197 7.8 AAAACAAAA-(1)-AATAAACAA
Streptococcus gordonii str. Challis substr. CH1
SGO_1526 lacA -117 6.5 GAAAAAAAC-(1)-AACAAATAA
Streptococcus mitis B6
smi_1041 lacR -76 -2.3 TTGTTTTCT-(1)-TTGTTTTTT
smi_1022 gatA -79 8 TATAAATAA-(1)-AATAAACAA
smi_1026 lacA -281 8.1 AAAACACAA-(1)-AACAAACAT
Streptococcus mutans UA159
SMU.1496 lacA -57 6 ACTAAAGAA-(1)-AACGAAAAC
Streptococcus pneumoniae TIGR4
SP_1182 lacR -78 -1.4 TTGTTTTAT-(1)-TTGTTGTTT
SP_1182 lacR -88 -0.6 ATTTTTGTT-(1)-TTGTTTTAT
SP_1193 lacA -143 8.8 AAATAACAA-(1)-AACAAACAA
Streptococcus pyogenes M1 GAS
SPy1712 lacR -99 -2 ATGTTTGTT-(1)-TTGTTTTGT
SPy1711 gatA -166 7.2 AACAAAATA-(1)-ACAAAACAA
SPy1924 lacR -113 -1.4 TTGTTAATT-(1)-TTGTTTTTT
SPy1711 gatA -156 8.2 ACAAAACAA-(1)-AACAAACAT
Streptococcus sanguinis SK36
SSA_1701 lacR -79 6.3 TTAAAACAA-(2)-AAATAATAT
Streptococcus suis 05ZYH33
SSU05_1045 lacR -7 7.2 ATTAAACAT-(1)-AATAAACGA
Streptococcus uberis 0140J
SUB1457 lacA -53 8.3 ACCAAACAA-(1)-AACAAACAC
SUB0793 lacA -101 9.3 AACAAACAA-(1)-AATAAACAA
SUB1460 gatA -155 8.8 AAATAACAA-(1)-AACAAACAA
SUB1460 gatA -145 8.8 AACAAACAA-(1)-AAATAACAA
SUB1461 lacR -79 -1.7 TTGTTTGTT-(1)-TTGTTATTT
SUB1461 lacR -89 -1.7 TTGTTATTT-(1)-TTGTTTGTT
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD