Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator LiaR in Bacillales

Properties
Regulator family: OmpR
Regulation mode: activator
Biological process: Cell wall-active antibiotics stress response
Effector: LiaS, sensor histidine kinase (bacitracin, nisin, ramoplanin, vancomycin)
Regulog: LiaR - Bacillales
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Anoxybacillus flavithermus WK1
Aflv_0168 liaI -52 5.5 ATACGCCTTGAGTCGTAG
Bacillus amyloliquefaciens FZB42
RBAM_030260 liaI -99 5.1 ATACGACTCCGGTCTGAT
Bacillus cereus ATCC 14579
BC1435 liaI -102 4.7 CTCGGTCTTAAGTCTGAG
Bacillus clausii KSM-K16
ABC3378 liaI -113 4.9 CTCAGCCTCTAGTCGCAG
Bacillus halodurans C-125
BH1195 liaI -98 5.3 CTCAGACTCAAGGCGGAG
Bacillus licheniformis DSM 13
BLi03497 liaI -99 4.8 ATACGACCCTGGTCGTAC
Bacillus pumilus SAFR-032
BPUM_2968 liaI -100 4.6 TTACGACTCTGGTCGCAA
Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168
BSU33130 liaI -99 5.2 ATACGACTCCGGTCTTAT
Geobacillus kaustophilus HTA426
GK0430 liaI -92 5.6 ATACGCCTCGAGTCGTAG
Oceanobacillus iheyensis HTE831
OB2826 liaI -100 4.8 ATACACCTTAAGTCTTAG
Paenibacillus sp. JDR-2
Pjdr2_4787 liaIF -115 4.8 CTCCGTCTCGAGACCGAT
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD