Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator S15 in Clostridiaceae

Properties
Regulator family: RF00114
Regulation mode:
Biological process: Ribosome biogenesis
Effector:
Regulog: S15 - Clostridiaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Clostridium sp. SS2/1
CLOSS21_00008 rpsO 3 30.2 ATTTCATCAGAAAAGAAAGCAGAAATCGTAGCTAAATACGGTAAAGACGCA
Clostridium sp. L2-50
CLOL250_00091 rpsO -67 14.6 TAGTTTAAGGAGTCTCCGTCCTTTTACCCAGTTCAGGCCAAGTATAATATTATGGAGGATTGTTATTATGATAACAAAAGAGCAGAAACAGGAAATCGTTGCTAAGTACGGCAAGGATGCAAA
Clostridium bolteae ATCC BAA-613
CLOBOL_05362 rpsO -62 20.5 CTGGTGACTCCAGCCGGCAGCCTGGTTTTTGGTGAGATGAATAATATTAAGGAGGAAACACCATGATTTCAAAGGAAAAGAAAGCACAGATTATCGCAGAGTATGGCCGTAAGCCAGG
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD