Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator T-box(Leu) in Staphylococcaceae

Properties
Regulator family: RF00230
Regulation mode:
Biological process: Amino acid metabolism
Effector: Leu-tRNA
Regulog: T-box(Leu) - Staphylococcaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Staphylococcus aureus subsp. aureus N315
SA1579 leuS -222 63.2 TTTAATTTCGTTTGGAGCTTTTCTACAGAAAGCTAGTGATGCTGAGAGCTAGTGTTAAGGACTAAATGTAAATCGTATTAATTTTAAATTGAATGAATGACATCTCTTACTATTAAAATGAGTGCACAATTTTTGTGAAATAGGGTGGTAACGCGGCAAATGTCGTCCCTATG
Staphylococcus capitis SK14
STACA0001_0652 leuS -237 66.1 ATTAAAAATGAATAGAAAGAAGCATTTAGAGGCTTTTCTACAGAGAACTAGTAGTGGTGAGAACTAGTGTTAAGGACTAAATCGTTTCCAATAATTAAATGAATTTAATGAGACATCTCTAACTATTTTAATGAAGTGCGCTTGATAAGCGAATAAGGGTGGTAACGCGGCAACACTGTCGTCCCTTTA
Staphylococcus epidermidis ATCC 12228
SE1431 leuS -205 75.5 TAAACACGTATAGTATTAAGCATTTAGAGGCTTTTCTACAGAGAGCTAGTGTTGGTGAGAGCTAGTGTTAAGGACTAAATGACTTATTAACATAAACGACATTTAACTAGACATCTCTTACTATTAAAATGAAGTGCGCTAACTGTTAGCGAATAAGGGTGGTAACGCGGCACAGGTCGTCCCTTTC
Staphylococcus carnosus subsp. carnosus TM300
Sca_1365 leuS -242 83.3 AATAGATGTATATGGAGTAGTAGTTTAAAAAACTCATGAAGAGAGCTAGTGGTCGGTGCGAACTAGATGAGTCGTTTAAATGAACTTACCAACGAATAAATTTATGAATAATACAGCTCGAGCTATTATGGATGAGGTGCGTAGAAATACGAATGAAGGTGGTACCGCGGCAAATGTCGTCCTTCAT
Staphylococcus haemolyticus JCSC1435
SH1163 leuS -231 93.1 ATATTAAAATGTATTGGAGTAGTAACTTAAGTACTTTTCATCAGAGAGCTAGTGGTGGTGAAAACTAGTGTTAAGAATTAAGTGAACTTACCGTTATTCGATTAAATTATAAACATCTCTTACTATTATAAAGTGCACATATTATGTGAATTAGGGTGGTACCGCGGCAAGAAGTCGTCCCTGTAAT
Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305
SSP1006 leuS -240 89.8 TATTAGTAATGTATAGGAGTAGTAACTTTAAAACTTTTCTACAGAGAACTAGGGTTGGTGGAACCTAGTGTTAAGTTAAAGTGAACTTACCAGGACTTAAAGATAATTTATGACATCTCTTACTATTAGTTAAAATGAGTGCACATTTAATGTGAATTTGGGTGGTACCGCGGCGAAAGTCGTCCCTTTGTA
Macrococcus caseolyticus JCSC5402
MCCL_1435 leuS -219 55.3 TTATGATAGATTTAACTAGAGTAGTAACGTGAATCGTTTTCAAGGAAGCCAGTGGGTGCTGTGAACTGGTAAACGTGAAATGTGAACTTGCTGGGGTTTAAACTGAATCAACTAAAGCTGCACTATTAAAGTGAATTGCGGGTGGTACCGCGGTTGTCTATATGACAGTCGTCCCTATT
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD