Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator PreQ1 in Bacillales

Properties
Regulator family: RF00522
Regulation mode:
Biological process: Queuosine biosynthesis
Effector: Pre-queuosine1
Regulog: PreQ1 - Bacillales
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168
BSU13720 queC -173 44 CGGGAGAGGTTCTAGCTACACCCTCTATAAAAAACTAAGGACGAGC
Bacillus amyloliquefaciens FZB42
RBAM_013490 queC -53 44 CGGGAGAGGTTCTAGCTACACCCTCTATAAAAAACTAAGGACGAGC
Bacillus pumilus SAFR-032
BPUM_1263 queC -203 46.5 CGGGAGAGGTTCTAGCAAAACCCTCTATAAAAAACTAAGGACTTGC
Bacillus licheniformis DSM 13
BLi01527 queC -182 46.2 CGGGAGAGGTTCTAGCAAAACCCTCTATAAAAAACTAAGGAAAGCT
Anoxybacillus flavithermus WK1
Aflv_1971 queC -122 40.1 CGTAGGAGAGGTTCTAGAACACCCTCTATAAAAAAACTAGGGATCG
Geobacillus kaustophilus HTA426
GK0975 queC -116 43.7 CGGGAGAGGTTTCTAGCAAAACCCTCTATAAAAAACTAGGGACGGCT
Bacillus cereus ATCC 14579
BC1341 queC -136 49.6 CGGGAGAGGTTCGCGAACTCCCTCTATAAAAAACTATGGAAACAA
BC1599 queT -50 53.5 ATAACGTGGTTCGAAACCATCCCACGTAAAAAAACTAAGGAGATTT
Bacillus halodurans C-125
BH2244 queC -166 49 TGTGAGAGAGGTTCGCGAACTCCCTCTATAAAAAACTAAGGCAAG
Bacillus clausii KSM-K16
ABC0888 ypdP -55 30.4 CAACAACGCAGTTCGAGACCTTCCTGCGTTATCAAAACTAAGGAGAT
ABC2129 queC -88 46 GAAAGAAGAGGTTCGCGAACTCCCTCTATAAAAAACTAACCAATT
Oceanobacillus iheyensis HTE831
OB0440 queT -55 52.2 TATCACCGTGGTTCGTAACCATCCCACGCAAAAAAACTAGGAAGGA
OB2804 queD -244 45.7 TGCAGGAGAGGTTCGCGATTTAAATCCCTCTATAAAAAACTAAGGAGAT
OB2210 queF -116 47.2 TTTGTTAGAGGTTCTTAGCTTCAACCCTCTATAAAAAACTAAGGACAA
Paenibacillus sp. JDR-2
Pjdr2_4316 queC -137 50.1 TTCAGGAGAGGTTCGCGAACTCCCTCTATAAAAAACTAAGAACTG
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD