Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator Lysine in Staphylococcaceae

Properties
Regulator family: RF00168
Regulation mode:
Biological process: Lysine biosynthesis
Effector: Lysine
Regulog: Lysine - Staphylococcaceae
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Staphylococcus aureus subsp. aureus N315
SA1505 lysP -321 112.8 AAATTGAGTTAGAGGTTGCATGTTTAATTAGTAACTTGTCAGAAGTATTTATGGTACATAAGTTGAACAAGTGAAAGGTAAAGATGCCGAAATAGATATAAACCATAAATTATATCTATTGGGACAGTTTTCGAATAGGAACTGTACTGTCACAGAATGTGATGTGCTACCTTATAT
SA1225 lysC -256 87 TATTTTGATGAGGCGCATCAATCATGAGTAAAGTTTAGATTACTGTCTGCTAACAGCTGAATTTGAAAGGGTGCGATGCCGAAGCGATTATAATAGCAGTTATAATTTGTTGGACTTTTTGGTTAAGAGCTGAGAGTTTGTCATTATTTAAAAATAATGGAGTGCATCACTTGTATA
Staphylococcus capitis SK14
STACA0001_1639 lysC -261 92.6 GATTTTGATGAGGAGCATCAATCATGAGTAAATTTTAGTATTTTGTCTGCTAACAACTAATTTTGAAAGGGTGCGATGCCGAAACAATTCATAATAGCAGTTATGAGTCGTTGGACTTTTTGGTTAAGAGCTGAAAGTTTGTCATTATTACTAAATAATGGAGTGCATCACTTGTACA
STACA0001_2345 lysP -395 113.2 TTAGAGTTAGAGGTTGCATCTTTAATTAGTAACTAGTCAGAAGTCGTATGGGACATGTGTTGAATTAGTGAAAGGTAACGATGCCGAAACAATTGTAAAACCATAATTTATAATTGTTGGGACAGTTTTCGACAAGAAGCTGTACTGTCACAGAATGTGATGTGCTACCTTATATAG
Staphylococcus epidermidis ATCC 12228
SE1356 lysP -382 111.6 AAATAGAGTTAGAGGTTGCATTATTAATGACTAACTTATCAGAAGTCGTATGGGACATGTGTTGAATAAGTGAAAGGTAATAATGCCGAAATGATGTTATTTCCATAAATTAGCATTGTTGGGACAACTTTCGAATAGAAGTTGTACTGTCACTTTATGTGATGTGCTACCTTATAT
SE1073 lysC -232 98.4 GATTTTGATGAGGCGCATCAATCATGAGTAAACTTTAGATAATTTGTCTGCTAACAATTATAGAGTTAAAAGGGTGAGATGCCGAAATGATTCATAATAGCAGTTATGAATCGTTGGACTTAATGGTTAAGAGCTATAAGTTTGTCATTATTATTAAATAATGGAGTGCATCACTTGTACA
Staphylococcus carnosus subsp. carnosus TM300
Sca_1287 lysP -269 105.9 AAAAAGTGTTAGAGGTTGCATCTTTGATAATTAACTTGTCAGAAGCTTTATGGAGCGAATGTTGAATGAGTCAAAGGCAAAGATGCCGAAATATATAATAACCATAACTATTGTATATTGGGACAGTTTCCGAATAGGAGCTGGACTGTCACATAATGTGATGTGCTACCGTATAT
Sca_1037 lysC -261 98.1 TATTTTGATGAGGCGCATCAATCATAAGTATTTGTCGTTTTAACTGTCTGCTTACAGTCGGCAAAGAAAGGGTGAGATGCCGAAGTAATCATAAAGGCGAGTTATGGTTATTGGACTTTCAGGTTAAGAGCTAAAAGTCTGTCATTATTACCAAATAATGGAGTGCATCACTTGTATA
Staphylococcus haemolyticus JCSC1435
SH1244 lysP -334 112.6 AAAGAGTTAGAGGTTGCGTCTTTAATTAGTAACACTTCAGAAGTTATTAAGGAACGTATGTTGAAAGTGTGGAAGGTAAAGATGCCGAAATGAATGATACCCTTAATTATCATTTGTTGGGACAGTTATCGAATAGAAACTGTACTGTCACAATTTGTGATGTGCTACCGACATAGA
SH1518 lysC -259 103.2 AAGAAATTGATGAGGCGCATCAATCATCAGTATATATTAGATAAACTGTCTGCAACAGCTAATATAGAAAGGGTGCGATGCCGAAATGAATCATAATCGCAGCTATGATTTGTTGGACTTTGTGGTTAAGAGCTGAAAGTTTGTCATTATTATTTAATAATGGAGTGCATCACTTGTA
Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus ATCC 15305
SSP1083 lysP -383 103.8 TTTGAGTTAGAGGTTGCGTTTTTAAAGAGTAATGATTCAGAAGCCAGATGGGGCATATGTTGAATGCATGAAAGGTGAAAATGCCGAAACCTGTATTGACCATTTACAATACAGGTTGGGACAGTTATCGAAAGAAACTGGACTGTCACATATGTGATGTGCTACCTATATAAA
SSP1357 lysC -262 99.7 AAGGTTTTGATGAGGCGCATCAATCATTAGTAAAGATTAGAAGAATCTGACTGCTAGCAGCTAATTTTGAAAGGGTGAGATGCCGAAACGGTTATAATAGCAGCTTATAACATGTTGGACTTTATGGTTAAGAGCTAAGAGTCTGTCATTATTTTAAGATAATGGAGTGCATCACTTGTA
Macrococcus caseolyticus JCSC5402
MCCL_1346 lysP -171 101.6 TCGTTGAGGTAGAGGTCGCATTGTTTAAGAGTATACTGATGGATACGTCATACACGTAATTGAAACCAGTAGAAAGGAAACGATGCCGAAGAAGATAAGTGTATGAGCTTAAATTCTGGGCTGTTACTGAATAGGTAACAGACTGTCACACATATTGTGATGCGCTACTAAATGG
MCCL_1346 lysP -171 101.6 TCGTTGAGGTAGAGGTCGCATTGTTTAAGAGTATACTGATGGATACGTCATACACGTAATTGAAACCAGTAGAAAGGAAACGATGCCGAAGAAGATAAGTGTATGAGCTTAAATTCTGGGCTGTTACTGAATAGGTAACAGACTGTCACACATATTGTGATGCGCTACTAAATGG
MCCL_1048 lysC -244 88.7 GAAACAGATGAGGCGCATCAATCATGAGTACATAACTACCCTACTGCAATAAGTTATGGAAAGGGTGCGATGCCGAAACACTATATTATGTTGCAGCATACATAGTGTTGGATTCACAGGTTAAGAGCTAAGAATCTGTCATTATATTACTATAATGGAGTGCATCGCTTGTATA
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD