Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Profile of regulator TnrA in Bacillales

Properties
Regulator family: MerR
Regulation mode: repressor (activator)
Biological process: Nitrogen assimilation
Effector: NrgB, ammonium uptake protein; NrgA, ammonium uptake protein; Feedback-inhibited GlnA, glutamine synthetase
Regulog: TnrA - Bacillales
Member of regulog collections
Transcription factor binding sites
Locus Tag Name Position Score Sequence
Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168
BSU36470 pucI -56 4.3 TGTCAAAAAACATAACG
BSU36470 pucI -66 3.7 TGACATCTAATGTCAAA
BSU36470 pucI -78 4.3 AGTTATATTAAGTGACA
BSU18120 alsT -240 3.9 GGGAAGAAATGATTACA
BSU18120 alsT -61 5.2 TGTTAAAAAATCTAACA
BSU11190 argC -40 4.7 TGTTAAATAATTTCACA
BSU11230 carA 16 4.2 TGTTAGAAGATGGGACA
BSU27430 glnQ -28 4 GGTCAAATTTTCTGATA
BSU17450 glnR -82 4.3 TGTTAAGAATCCTTACA
BSU17450 glnR -59 5 TGACACATAATATAACA
BSU18450 gltA -51 5 TGTTAGATTTTATGACC
BSU18460 gltC -112 5 GGTCATAAAATCTAACA
BSU28310 ilvB -691 5.1 TGTTATAAAATCTTCCA
BSU03320 nasB -98 4.9 TGTAAGTTTTTGTGACA
BSU03300 nasD -95 4.1 TCGTATATTTTGTTACA
BSU03300 nasD -85 5.3 TGTTACATTTTATAACA
BSU03330 nasA -98 4.9 TGTCACAAAAACTTACA
BSU36510 nrgA -102 5.2 TGTCAGGAAATCTTACA
BSU11360 appD -119 4.1 TGTAATAATATACAACT
BSU11430 oppA -231 4.3 TGGAAGAAAAACTAACG
BSU07560 pel -43 4.9 TGGAATAAAATCTCACA
BSU35900 capB -98 4.4 GGGAAGATTATGTTACA
BSU32510 pucA -125 4.7 TGTTTCATTTTCTGACA
BSU32510 pucA -101 4 AGTCATTTTTTCTTCCA
BSU32430 pucJ -140 5.3 TGTTACATTTTCTTACA
BSU32430 pucJ -34 3.9 TGTTACTAAAGTTCACA
BSU32410 pucH -51 5.1 TGTTACATAAACTGACA
BSU32420 pucR -140 5.1 TGTCAGTTTATGTAACA
BSU25289 yqzL -135 4.3 TGTGTCATTATCTCACA
BSU13310 tnrA -124 3.9 TGTTAATTTTTCTTCCG
BSU13310 tnrA -81 5.5 TGTTAGAAAATATGACA
BSU02690 ansZ -84 3.9 TGAGAGAAAAGCTGACT
BSU03680 yclG -121 4.9 CGTGAGATTTTCTTACA
BSU04050 lamB -145 4.9 TGGTAGGTTTTCTGACA
BSU04050 lamB -52 3.9 CGGGACAATAAATGACA
BSU04170 ydaB -55 4.5 AGGAAGAAAATCTAACA
BSU13320 ykzB -130 5.5 TGTCATATTTTCTAACA
BSU13320 ykzB -87 3.9 CGGAAGAAAAATTAACA
BSU19579 yhjC -61 4.8 TGTGATCTTTTCTTACA
BSU27810 yrbD -96 4.9 GGTCATATAATGTGACA
BSU28320 ysnD -141 5.1 TGGAAGATTTTATAACA
BSU28320 ysnD -97 4 TGACAGATCATCTTGCA
BSU30360 yttA -63 4.6 CGTGAAAAAATCTAACA
BSU30360 yttA 19 3.7 TCTTAGGTTTTCTGGCA
BSU32090 yuiA -78 4.4 TGTCACATGATCTGACT
BSU32110 yumC -43 4.6 TGGTATAATTAATAACA
BSU33460 yvgT -39 4.8 CGTCAGAAAATTTAACA
BSU37950 ywdI -53 5.1 TGTCAGAAAAAATAACA
BSU36920 rpiB -154 4.7 TGTCAGAAAATCTGCAA
BSU36100 ywrD -83 4 CGTCAGTTTTTCTGCCG
BSU40470 yycC -66 4.6 TGTGACATCTTCTTACA
BSU02820 rapJ -48 4.4 TATGATAAAATATAACA
BSU03670 yclF -212 3.6 TCTAAAATTTTATTAAA
BSU03670 yclF -175 4.9 TGTAAGAAAATCTCACG
BSU38850 yxkC -117 3.6 TGTAACTATAAATGATA
BSU38850 yxkC -31 4.1 TCGTACATTTTATTACA
BSU35490 degU -159 3.7 TGGAAGGAACGATGACA
BSU06310 gabP -103 5.1 TGGTATATTTTCTTACA
BSU36660 ureA -938 4.5 TGTGAATAAATATAACA
BSU36660 ureA -833 4.6 TGTAAACTTTTATAACA
Bacillus amyloliquefaciens FZB42
RBAM_033650 pucI -32 3.9 TGTAAGGAAAACGTACA
RBAM_017940 alsT -64 4.8 TGTTAAAAGATCTAACA
RBAM_011190 argC -38 4.7 TGTTAAATAATTTCACA
RBAM_024530 glnQ -123 3.5 TATCAGAAATTACGAAA
RBAM_017250 glnR -82 4.3 TGTTAAGATTCCTTACA
RBAM_017250 glnR -59 4.9 TGACACAAAATATAACA
RBAM_018620 gltA -52 5 TGTCAGATTTTATGACC
RBAM_018630 gltC -110 5 GGTCATAAAATCTGACA
RBAM_025370 ilvB -611 5.2 TGTAATAAAATGTGACA
RBAM_032200 nagA -129 3.9 AGTTATATTTTATCACT
RBAM_003530 nasB -100 4.8 TGTAAGATAATGCGACA
RBAM_003510 nasD -84 4.9 TGTTACATTTCATAACA
RBAM_003540 nasA -97 4.8 TGTCGCATTATCTTACA
RBAM_033680 nrgA -98 5.2 TGTCAGATAACCTTACA
RBAM_011360 appD -101 4.1 TGTAATAATATACAACT
RBAM_011430 oppA -231 4.3 TGACAGAAAAACTGACC
RBAM_007720 pel -40 4.4 TGTAATAAATTGGAACA
RBAM_029500 pucH -50 4.9 TGTGATAAAAACTGACA
RBAM_029510 pucR -146 4.9 TGTCAGTTTTTATCACA
RBAM_023580 recO -310 4.9 TGTGAGATTACCTCACA
RBAM_013130 tnrA -124 4.1 TGTCAATTTTTCTGCCG
RBAM_013130 tnrA -81 4.8 CGTCAGAAAACCTGACA
RBAM_033830 ureA -308 4.2 TGTTATGAGAAATGACA
RBAM_033830 ureA -203 3.9 TGTAACCTTTCTTCACA
RBAM_003850 yclG -121 4.9 TGTTATATTATCTGACT
RBAM_004280 lamB -137 4.9 TGGTAGGTTTTCTGACA
RBAM_004400 ydaB -54 4.5 AGAAAGAAAATCTGACA
RBAM_013140 ykzB -130 4.8 TGTCAGGTTTTCTGACG
RBAM_013140 ykzB -87 4.1 CGGCAGAAAAATTGACA
RBAM_019340 yodF -261 4.9 TGTGATCTTATCTGACA
RBAM_035380 ysnE -210 4.1 TTGAACATTTTGTTACA
RBAM_035380 ysnE -85 4.3 TGTCACATTTCCGGACA
RBAM_032990 yttA -26 3.6 TGTAAGATAAAGAAAAA
RBAM_029140 yuiA -76 4.8 TGTTACATATTCTGACT
RBAM_029160 yumC -229 3.9 TGAAATGAAATATAAAA
RBAM_029160 yumC -42 4.9 TGTTATAATTAATAACA
RBAM_030630 yvgT -37 4.8 CGTCAGAAAATTTAACA
RBAM_035200 ywdI -92 4.7 CGTCAGAAAAAATAACA
RBAM_034080 rpiB -131 4.7 TGTCAGAAAATCTGCAA
RBAM_033270 ywrD -78 4.9 TGTGAGATTTTCTTTCA
RBAM_037500 yycC -64 4.1 TGTCATATCCTCTTACG
RBAM_003080 rapJ -48 4.4 TATGATAAAATATAACA
RBAM_003840 yclF -211 3.4 CTTTAAATTTTATTAAA
RBAM_003840 yclF -174 4.9 AGTCAGATAATATAACA
RBAM_012870 ykgA -86 4.4 GGTTAGATATTCTCTCA
RBAM_012870 ykgA -63 3.7 TTTCATTATTCATCACA
RBAM_036070 yxkC -68 3.3 CTATAGGTTATTTTACA
RBAM_006710 gabP -100 5.4 TGTCATATTTTCTTACA
Bacillus pumilus SAFR-032
BPUM_3499 ywoF -121 5 TGTAAGATATTCTTTCA
BPUM_1042 argC -34 4.7 TGTTAAATAATTTCACA
BPUM_2473 ilvE -312 4.9 TGTGAAAAAATATGACA
BPUM_2382 glnQ -93 3.8 TGTTAAAAATGAATACA
BPUM_1636 glnR -82 4.4 TGTTAATATTCCTAACA
BPUM_1636 glnR -59 5.1 TGACATATAATATAACA
BPUM_1636 glnR -54 4.2 TATAATATAACATGACA
BPUM_1814 gltA -54 4.6 TGTGAGATTTTATTACT
BPUM_1815 gltC -116 4.6 AGTAATAAAATCTCACA
BPUM_1922 ilvD -162 5 GGTCAGATTTTATGACA
BPUM_3259 capB -106 4.9 TGAAAGATTATGTTACA
BPUM_2903 pucR -142 4.4 TGTCATGTTAGTTGACA
BPUM_2261 yqzL -134 5.5 TGTCATAAAATCTGACA
BPUM_1230 tnrA -121 4 TGTCAACTTTCCTTCCA
BPUM_1230 tnrA -80 5.5 TGTTATATTTTCTAACA
BPUM_0344 yclG -73 3.8 TGAAAGAATTTATTTAA
BPUM_0379 lamB -113 5.5 TGTTATATTTTCTAACA
BPUM_0239 ydaB -70 4.5 TGAGATAAAATCTGCCA
BPUM_1231 ykzB -123 5.5 TGTTAGAAAATATAACA
BPUM_1231 ykzB -82 4 TGGAAGGAAAGTTGACA
BPUM_1877 yhjC -59 4.9 TGTGATCTAATCTGACA
BPUM_1878 yodF 1 4 TGCAAGGAAATTTGACA
BPUM_3242 ysnE -64 4.3 TGTTCGTTTATGTGACA
BPUM_2871 yuiA 20 4.5 TGACAGATTTTCTTACT
BPUM_1615 rapJ -89 3.4 TTATGTAATAACTTACA
BPUM_0343 yclF -183 3.8 TTAAATAAATTCTTTCA
BPUM_0343 yclF -141 3.7 TGAAAGAATTTTTCATA
BPUM_1193 ykgA -82 4.1 TGAGAGATTTTCTATCG
BPUM_3198 degU -221 3.4 TGTGAAAACAAATAAAA
BPUM_3198 degU -159 3.8 TGGAAGGTAAAATGACC
Bacillus licheniformis DSM 13
BLi02096 brnQ -106 3.7 TTTAATATTTACTGATA
BLi02096 brnQ -225 4.7 TTTTACATTATGTAACA
BLi02096 brnQ -215 3.6 TGTAACAAACTTTCAAA
BLi02069 alsT -51 4.8 TGTTAGAAAACTTAACA
BLi03438 arcD -154 4.6 TGATAGAAAATGTGACG
BLi03438 arcD -39 4.8 TGTTAAAAAATTTAACA
BLi01206 argC -40 4.7 TGTTAAATAATTTCACA
BLi02962 ilvE -383 4.3 TGGCAAAAAATCTAACC
BLi02962 ilvE -339 4.5 CGGGATAAAATCTAACA
BLi01992 glnR -81 4.2 TGTAAAGAATCCTTACA
BLi01992 glnR -58 5 TGACACATTATATAACA
BLi02162 gltA -54 4.9 TGTAAGATTTTATGACC
BLi02163 gltC -111 4.9 GGTCATAAAATCTTACA
BLi02324 ilvD -248 4.5 TGTAATAAAATATCACT
BLi04348 nagA -147 4.8 TGGAATATAACCTGACA
BLi00482 nasB -87 5 TGTCAGGAAATGTAACA
BLi03888 nrgA -103 5.2 TGTAAGGAAATCTGACA
BLi01232 oppA -249 4.9 TGGCAGAAAACCTGACA
BLi01404 pel -114 4.6 TGTCATAAAATTTGAAA
BLi03835 pgdS -264 4.1 GGGAATAAAAACTGACA
BLi03435 pucF -43 4.6 TGTAAAGAAATATAACA
BLi03436 pucR -138 4.6 TGTTATATTTCTTTACA
BLi02719 recO -166 4.1 TGGAATGTATTTTCACA
BLi01490 tnrA -124 3.8 TGTAAACTTTTCTTCCG
BLi01490 tnrA -81 5.6 TGTTAGATTTTCTGACA
BLi00450 null 1 3.9 TGAAAGATTTTTTAATA
BLi00498 lamB -155 4.6 TGTGAGGTTTCCTAACA
BLi00300 ydaB 3 4.3 CGTCACATAATCTCACC
BLi02277 yhjC -62 4.9 TGTGATTAAATCTGACA
BLi03102 braB -66 4.8 TGTCATATTATATCACG
BLi03391 yuiA -76 4.9 TGTTATATTTTCTGACT
BLi03850 ywrD -167 3.6 TTTTGTAAATTGTATCA
BLi03850 ywrD -91 3.8 CGTTAGTTTTTCTTCCC
BLi03446 rapJ -107 4.1 TGTGAAAAATTATTACT
BLi01401 ykgA -84 4.3 TGTCAGATTTTCTGGCT
BLi00449 yclF -180 3.9 TATTAAAAAATCTTTCA
BLi01176 nrgB2 -172 4.3 TGTTATAAAACTTAACG
BLi01176 nrgB2 -59 3.9 TGATAAGAAACATAACA
BLi01176 nrgB2 -37 4.6 CGTAATATAACCTTACA
BLi00365 nasA -87 4.7 TGTTAGTAAAGCTTACA
Anoxybacillus flavithermus WK1
Aflv_1403 glnA2 -16 4.9 TGTGAGGTAATGTAACA
Aflv_1508 glnR -82 4.7 TGTGATAAAATGTAACG
Aflv_1508 glnR -59 4.3 TGACATATAAGTTAACA
Aflv_0593 ilvC 2 4 GGTAAAAGTATATTACA
Aflv_1238 ilvD -19 4.1 TGTCATTTTATTTTAAA
Aflv_1238 ilvD 1 4.3 TGTTACAATGTTTAACA
Aflv_1332 nrgA -112 4.6 TGTCATGAAAAATAACA
Aflv_1332 nrgA -49 4.8 TGTAATATATTATAACC
Aflv_1332 nrgA -27 5 TGTTATAAAAAATGACA
Aflv_0358 gsiA -33 4.4 TGAAATATATTATTTCA
Aflv_2133 dppE -127 4 TGTGAACAAACCTCACA
Aflv_2133 dppE -99 4.6 TGTTAGAAAATTTAAAA
Aflv_1455 thyB -43 5 TGTCATAATAAATGACA
Aflv_1544 tnrA -113 4.9 TGTTACTTTTTATAACA
Aflv_1544 tnrA -82 4.9 TGTTACTTTTTATAACA
Aflv_1544 tnrA -27 5.4 TGTTATAAAATATGACA
Aflv_1545 null -172 5.4 TGTCATATTTTATAACA
Aflv_1545 null -117 4.9 TGTTATAAAAAGTAACA
Aflv_1545 null -86 4.9 TGTTATAAAAAGTAACA
Geobacillus kaustophilus HTA426
GK2046 ilvD -177 4.9 TGTAAGAAATTATGACG
GK1868 nasD -286 4.6 TGTGATAAAAAGTTACA
GK1868 nasD -202 5.2 TGTTATATAAACTGACA
GK1452 nrgA -124 4.4 TGTTAAGAAATTTAACA
GK1452 nrgA -48 5.4 TGTTATATATTATGACA
GK0811 dppE -423 4.4 TGTCAAAATTATTAACA
GK0811 dppE -173 4.2 TTTCAAATATACTAACA
GK2487 yqzL -100 4.2 GGTTAGAAAATTTTACG
GK1860 tnrA -86 3.9 TGTTAATTTTATTTACA
GK1860 tnrA -33 4.6 CGTTAGAAAATATAACG
GK1937 urtA -224 4.3 TGATAATAAATATAACA
GK1937 urtA -201 5.2 TGTAATAAAATGTGACA
GK1861 null -176 4.6 CGTTATATTTTCTAACG
GK1861 null -123 3.9 TGTAAATAAAATTAACA
GK1637 glnA2 -16 4.9 TGTGAGGTAATGTGACA
GK2020 yclF -44 3.5 TGAATTATTATATTAAA
Bacillus halodurans C-125
BH3867 glnA2 -33 4.9 TGTCACATTACATTACA
BH3867 glnA2 -103 5.7 TGTCAGATAATCTAACA
BH1772 alsT -191 3.9 TGTCATTTAATGCATCA
BH2309 pucH -260 4.5 TGTCATAAAGCCTAACA
BH2309 pucH -71 4.2 TATCAGAAAATATAAAA
BH2360 glnA -158 5.6 TGTCAGATTATCTTACA
BH3820 gltT -217 4.2 TGTTAGCCTATTTGACA
BH3820 gltT -127 5.5 TGTCATAATATCTAACA
BH3061 ilvB -93 4.1 TGCTAGAAATTCTGGCA
BH0421 nagA -178 4.6 TGTTAGTAGATATAACA
BH0422 nagP -145 4.6 TGTTATATCTACTAACA
BH0612 BH0612 -80 4.6 TGTAAGATATCCTCCCA
BH3834 nrgA -138 4 TGTCAGATATAGGCACA
BH3834 nrgA -113 4.9 TGTCTGATTATCTGACA
BH3834 nrgA -41 4.3 TATTAGAAAAACTTACA
BH3641 BH3641 -180 4.3 TGTGAGATAATTTAGCA
BH0758 BH0758 -301 4.8 TGTTAGGATTTTTAACA
BH0758 BH0758 -196 4.2 TGTTAAAAAACTTCACA
BH0746 BH0746 -245 4 TGATAAGTTACCTTACA
BH0757 pucR -191 4.2 TGTGAAGTTTTTTAACA
BH0757 pucR -86 4.8 TGTTAAAAATCCTAACA
BH0757 pucR 31 4.5 TGTTAGATCTTCCAACA
BH1368 yqzL -216 4.4 TGCAAGAAAATGTCACA
BH1494 tnrA -110 5.5 TGTAAGAAAATCTAACA
BH0251 urtA -192 4.5 TGTTATCTTTGATGACA
BH0251 urtA -157 5 TGTTAGAAAAGATTACA
BH0251 urtA -88 4.4 TGTAACGATTTCTAACG
BH0252 ureA -165 4.4 CGTTAGAAATCGTTACA
BH0252 ureA -96 5 TGTAATCTTTTCTAACA
BH0252 ureA -61 4.5 TGTCATCAAAGATAACA
BH1073 ysnE -87 5.1 CGTCATAAAATCTAACA
BH3406 yuiA -86 4.1 TGTGAGAATACCTCGCA
BH3408 yumC -277 4.3 TGGCAAAAAAAGTGACA
BH3408 yumC -125 4.3 TGACAGATTTATTTACA
Bacillus clausii KSM-K16
ABC3733 arcD -173 4.2 TGTAAACAATCCTAACA
ABC0770 glnQ -8 3.4 GGACAGCAATGATCACA
ABC1620 nasF -89 5.2 TGTCACAAAATATTACA
ABC3928 nrgA -84 5.2 TGTTAGATATCCTGACA
ABC0565 gsiC -139 5.7 TGTCAGATTTTCTGACA
ABC1238 appD -135 5.1 TGTTAGAAAACATAACA
ABC3095 null -446 5 TGTTATATCTTCTTACA
ABC2416 appD -111 4.2 TGTGAGAAAATCTATTA
ABC3661 appA -558 4.3 TGTAAGATTTCTTATCA
ABC4033 null -321 4.1 CGTAAAGAAATGTAACA
ABC4033 null -212 5.2 TGTCAGAGAATCTGACA
ABC3747 null -270 4.5 TGTGAAAAAACCTTACA
ABC3744 pucA -141 4 GGGGAGAAGATCTAACA
ABC3733 arcD -173 4.2 TGTAAACAATCCTAACA
ABC1760 tnrA -99 5.5 TGTTAGATTTTCTTACA
ABC1760 tnrA -57 5 TGTGATATATTGTTACA
ABC3708 yrbD -181 4.8 TGACAGAAAATCTTCCA
ABC3940 glnA2 -103 5.7 TGTCAGATAATCTGACA
Oceanobacillus iheyensis HTE831
OB1212 nrgB2 -38 5.2 TGTTAGGAAATCTAACA
OB1650 glnR -80 5.1 TGTTAGAAATACTAACA
OB1650 glnR -57 4.3 TGACATATAAGCTGACG
OB0021 gltT -678 4.6 TGTTAAATAATGTAACG
OB2623 ilvB -639 5.1 TGTAAGGTTTTCTTACA
OB2623 ilvB -531 4.3 ATTCATAAAATCTGACA
OB2615 oppD -469 4.3 TGTAATATTTTATGAAG
OB2615 oppD -325 3.9 TGTTAATTTTTATCAAA
OB2264 appD -146 4.4 TGTCGAATTTTGTAACA
OB1740 thyB -98 4 TTTACGATTATGTAACA
OB3382 ycsI -381 3.9 TGTTATTTTATGTTCCT
OB0268 yycB -596 4.7 TGTTATAATAATTAACA
OB0268 yycB -253 4 TCTAAGAAATTATAAAA
OB1211 nrgA2 -31 3.7 TTTTATAAATTATAAAG
OB1212 nrgB2 -60 3.4 TGATAATTTACATAACC
OB2519 degU -37 3.6 AGAAAGAATTACTATCA
Paenibacillus sp. JDR-2
Pjdr2_2874 glnQ -63 4.7 TGTTATCTAACCTAACA
Pjdr2_5917 nasD -310 5 TGTTATTATATATAACA
Pjdr2_5917 nasD -249 4 TGTCAAGTATGTTGACA
Pjdr2_2174 null -223 4 TGTCAATAAACTTAACA
Pjdr2_2174 null -159 4 TGTGACCTATATTGACA
Pjdr2_2141 nrgA -159 4.2 TGTGAAAAAACTTAACA
Pjdr2_2141 nrgA -34 4.5 TGTTAGTAAACATCACA
Pjdr2_5833 oppA -183 4.4 TGGTATATTAATTAACA
Pjdr2_3327 null -55 4.9 TGTTATATAAAGTAACA
Pjdr2_3323 null -179 4.1 TGTGATCTATTGTTACG
Pjdr2_3323 null -96 4.3 TGTAAGATATATTGACG
Pjdr2_3622 null -169 4.9 TGTTATGAAATGTAACA
Pjdr2_3622 null -31 3.9 AGTTAACAAATGTGACA
Pjdr2_6138 null -47 5.1 TGTTATCTATTCTAACA
Pjdr2_2655 thyB -11 4.5 TGATATAAAAAGTGACA
Pjdr2_5154 tnrA -302 5.7 TGTTAGATAATCTAACA
Pjdr2_5154 tnrA -41 5 TGTTAGAAAACATTACA
Pjdr2_0557 urtA -286 4.2 TCTTATATTTTCTTTCA
Pjdr2_0557 urtA -113 3.9 TGTCATGTATATTGACG
Pjdr2_4328 ureA -84 5.2 TGTCATATTACCTAACA
Pjdr2_4626 ywdK -39 3.9 TGTAAGATTATACACAA
Pjdr2_5903 ywrD -34 3.6 GGTTAGTAAACCTGACT
Pjdr2_4828 appA -255 4.6 GGTGAGAAAATGTTACA
Export
Regulatory Sites [ FASTA format ] DOWNLOAD