Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Propagation of ArgR regulog to Alteromonas macleodii 'Deep ecotype'

Reference regulog properties
Source regulog: ArgR - Shewanellaceae
Regulator type: Transcription factor
Regulator family: ArgR
Regulation mode: repressor (activator)
Biological process: Arginine degradation; Arginine biosynthesis
Effector: Arginine
Phylum: Proteobacteria/gamma
Propagated regulon:
Target genome Alteromonas macleodii 'Deep ecotype'
Orthologous TF(s) MADE_00735
Regulated genes 9
Built upon 502 sites [see more]
Predicted regulatory interactions in Alteromonas macleodii 'Deep ecotype'
Locus tag Position Score Sequence
Position: -343
Score: 3.6
Sequence: ATAAAATATTTATACATT
Position: -322
Score: 5.2
Sequence: ATTGCATAAACATTCAAA
Locus tag: MADE_00532
MADE_00532 -343 3.6 ATAAAATATTTATACATT
-322 5.2 ATTGCATAAACATTCAAA
Supported by regulated orthologs from reference regulons
Ortholog gene name: argC
Ortholog function: N-acetyl-gamma-glutamyl-phosphate reductase (EC 1.2.1.38)
Shewanella oneidensis MR-1 SO_0275 -327 3.6 ATTGAAATATTAAGTAGT
-249 4 TAAAAATATATATTCACA
-127 3.7 AGTGAATAAAATAACAAG
Shewanella putrefaciens CN-32 Sputcn32_3717 -192 4.2 TATGAAAATAAATTAAAA
-57 3.8 AGTGAATAAAATAACAAC
Shewanella sp W3-18-1 Sputw3181_3860 -193 4.2 TATGAAAATAAATTAAAA
-180 4 TAAAAATATATATTCACA
-57 4 AGTGAATAAAATAACAAT
Shewanella sp ANA-3 Shewana3_3905 -357 3.7 ACTGATTTTTCAGTCTTT
-327 4.4 ACTGAGTTATTAAGCAGT
-249 4 TAAAAATATATATTCACA
Shewanella sp MR-4 Shewmr4_3709 -327 4.4 ACTGAGTTATTAAGCAGT
-249 4 TAAAAATATATATTCACA
Shewanella sp MR-7 Shewmr7_0236 -327 4.4 ACTGAGTTATTAAGCAGT
-249 4 TAAAAATATATATTCACA
Shewanella baltica OS155 Sbal_4124 -471 4.2 ATTCAATATAAATGCGAA
-252 4 TAAAAATATATATTCACA
-130 3.8 AGTGAATAAAATAACAAC
Shewanella denitrificans OS217 Sden_0250 -235 4.3 AATAAATATGTATTCACA
-214 3.7 ATTGCATAACAATTTGAT
-145 4.3 ATCGAATATAAAAGCACA
Shewanella amazonensis SB2B Sama_0256 -241 3.7 AATAGATATTCATGCATA
Shewanella loihica PV-4 Shew_0202 -249 3.7 TAAAAATATCTATTCAAT
-228 3.5 ATTGCATAATTAGTTTGT
Shewanella pealeana ATCC 700345 Spea_0227 -266 3.8 CCCAAATATATATTCAAA
Shewanella halifaxensis HAW-EB4 Shal_4093 -267 4.5 CCTAAATATATATTCAAA
Shewanella piezotolerans WP3 swp_2055 -266 4.5 CCTAAATATATATTCAAA
Shewanella sediminis HAW-EB3 Ssed_4276 -256 4 GTAAAATATATATTCAAA
-235 3.5 ATTGCATAATTAGTTTGT
Shewanella woodyi ATCC 51908 Swoo_0329 -423 3.5 TTTGCATTCAAAACCAAG
-263 4 GTAAAATATATATTCAAA
Position: -269
Score: 4.5
Sequence: AATGCATAAAAATGCGGA
Locus tag: MADE_01631
MADE_01631 -269 4.5 AATGCATAAAAATGCGGA
Supported by regulated orthologs from reference regulons
Ortholog gene name: gltB
Ortholog function: Glutamate synthase [NADPH] large chain (EC 1.4.1.13)
Shewanella oneidensis MR-1 SO_1325 -359 4.5 AAAGAATAACAATTCACT
-313 4.3 TTTGCAATAAAAATCACT
Shewanella putrefaciens CN-32 Sputcn32_1136 -358 4.7 GAAGAATAAAAATTCACT
-312 4.3 TTTGCAATAAAAATCACT
Shewanella sp W3-18-1 Sputw3181_3028 -358 4.8 GGAGAATAAAAATTCACT
-312 4.3 TTTGCAATAAAAATCACT
Shewanella sp ANA-3 Shewana3_3050 -360 4.5 ATAGAATAACAATTCATT
-339 4 TATAAATTTTTATACATC
-314 4.3 TTTGCAATAAAAATCACT
Shewanella sp MR-4 Shewmr4_2872 -359 4.5 AAAGAATAACAATTCACT
-313 4.3 TTTGCAATAAAAATCACT
Shewanella sp MR-7 Shewmr7_2954 -359 4.5 AAAGAATAACAATTCACT
-313 4.3 TTTGCAATAAAAATCACT
Shewanella baltica OS155 Sbal_1178 -361 5.3 AATGAATAATAATTCAAC
-315 4.3 TTTGCAATAAAAATCACT
Shewanella denitrificans OS217 Sden_2790 -359 5.1 AGTGAATATTTAGTCAGT
Shewanella frigidimarina NCIMB 400 Sfri_2951 -358 5 AATGAATATTTAATCATT
-312 4.3 TTTAAAATAAAATTCACT
Shewanella amazonensis SB2B Sama_0857 -362 4.6 TTTGAATAGTTAATCAAT
-316 4 CCTGCAAAAAAAATCACT
Shewanella loihica PV-4 Shew_1032 -324 3.8 TTTGTTAAATAATTCACT
-303 4.3 TATGCAATAAAAATCACT
Shewanella pealeana ATCC 700345 Spea_1013 -354 4.9 AATGCATAAATAGTCACA
-330 4.3 AGTGATTATCATTTCACT
-309 4.3 TCTGCAAAAAAAATCACT
Shewanella halifaxensis HAW-EB4 Shal_1061 -355 4.6 TATGCATAAATAAGCAAA
-331 3.8 AGTGACTACCATTTCACT
-310 4 TCTGCAAGAAAAATCACT
Shewanella piezotolerans WP3 swp_3803 -355 4.4 TCTGCATAATTAGTCAAG
-331 4.3 AGTGACTATCATTTCACT
-310 4.3 TTTGCAATAAAAATCACT
Shewanella sediminis HAW-EB3 Ssed_1126 -301 4.1 CGTGCAAAAAAAATCACT
-127 4.3 ACTCAAATTTTATGCAAT
-62 3.8 GGTGAATATCTATACTAA
Shewanella woodyi ATCC 51908 Swoo_1221 -349 4.7 ACTGCATAAATAAGCAAA
-314 3.9 ATTCATTATATTTGCAAT
Position: -59
Score: 4
Sequence: ACTGTATATATTATCAGT
Locus tag: MADE_02270
MADE_02270 -59 4 ACTGTATATATTATCAGT
Supported by regulated orthologs from reference regulons
Ortholog gene name: recN
Ortholog function: DNA repair protein RecN
Shewanella oneidensis MR-1 SO_3462 -71 4.6 ACTGTATATAAAATCAGT
-49 3.7 ACTGTTTATCAATACAGT
Shewanella putrefaciens CN-32 Sputcn32_2771 -71 4.6 ACTGTATATAAAATCAGT
-49 3.7 ACTGTTTATCAATACAGT
Shewanella sp W3-18-1 Sputw3181_1241 -71 4.6 ACTGTATATAAAATCAGT
-49 3.7 ACTGTTTATCAATACAGT
Shewanella sp ANA-3 Shewana3_1104 -71 5.1 ACTGTATATAAATTCAGT
-49 3.7 ACTGTTTATCAATACAGT
Shewanella sp MR-4 Shewmr4_1104 -71 5.1 ACTGTATATAAATTCAGT
-49 3.7 ACTGTTTATCAATACAGT
Shewanella sp MR-7 Shewmr7_1170 -71 5.1 ACTGTATATAAATTCAGT
-49 3.7 ACTGTTTATCAATACAGT
Shewanella baltica OS155 Sbal_3153 -137 3.6 CATGCATAATCAGTTAAT
-71 4.6 ACTGTATATAAAATCAGT
-49 3.7 ACTGTTTATCAATACAGT
Shewanella denitrificans OS217 Sden_1151 -95 3.7 ACTCAAAATTAACTCAGC
-70 3.9 ACTGTATAAAAAACCAGT
-48 3.7 ACTGTTTATCAATACAGT
Shewanella frigidimarina NCIMB 400 Sfri_1043 -112 3.6 GATGATAAAATAGTCAAC
-71 4.6 ACTGTATATAAAATCAGT
-49 3.7 ACTGTTTATCAATACAGT
Shewanella amazonensis SB2B Sama_1026 -72 3.8 ACTGTACAAAAAATCAGT
-50 3.7 ACTGTGTATCAATACAGT
Shewanella loihica PV-4 Shew_1196 -61 5.1 ACTGTATAAAAATTCAGT
Shewanella sediminis HAW-EB3 Ssed_1281 -61 4.6 ACTGTATATAAAATCAGT