Collection of Manually Curated Inferences of Regulons in Prokaryotic Genomes
-- version 3.2 --

Propagation of ArgR regulog to Glaciecola sp. HTCC2999

Reference regulog properties
Source regulog: ArgR - Shewanellaceae
Regulator type: Transcription factor
Regulator family: ArgR
Regulation mode: repressor (activator)
Biological process: Arginine degradation; Arginine biosynthesis
Effector: Arginine
Phylum: Proteobacteria/gamma
Propagated regulon:
Target genome Glaciecola sp. HTCC2999
Orthologous TF(s) GHTCC_010100007107
Regulated genes 7
Built upon 502 sites [see more]
Predicted regulatory interactions in Glaciecola sp. HTCC2999
Locus tag Position Score Sequence
Position: -259
Score: 5
Sequence: AATGAATATTTATACATT
Position: -238
Score: 4
Sequence: TTTGCATAAATATTATAT
Locus tag: GHTCC_010100002119
GHTCC_010100002119 -259 5 AATGAATATTTATACATT
-238 4 TTTGCATAAATATTATAT
Supported by regulated orthologs from reference regulons
Ortholog gene name: argC
Ortholog function: N-acetyl-gamma-glutamyl-phosphate reductase (EC 1.2.1.38)
Shewanella oneidensis MR-1 SO_0275 -327 3.6 ATTGAAATATTAAGTAGT
-249 4 TAAAAATATATATTCACA
-127 3.7 AGTGAATAAAATAACAAG
Shewanella putrefaciens CN-32 Sputcn32_3717 -192 4.2 TATGAAAATAAATTAAAA
-57 3.8 AGTGAATAAAATAACAAC
Shewanella sp W3-18-1 Sputw3181_3860 -193 4.2 TATGAAAATAAATTAAAA
-180 4 TAAAAATATATATTCACA
-57 4 AGTGAATAAAATAACAAT
Shewanella sp ANA-3 Shewana3_3905 -357 3.7 ACTGATTTTTCAGTCTTT
-327 4.4 ACTGAGTTATTAAGCAGT
-249 4 TAAAAATATATATTCACA
Shewanella sp MR-4 Shewmr4_3709 -327 4.4 ACTGAGTTATTAAGCAGT
-249 4 TAAAAATATATATTCACA
Shewanella sp MR-7 Shewmr7_0236 -327 4.4 ACTGAGTTATTAAGCAGT
-249 4 TAAAAATATATATTCACA
Shewanella baltica OS155 Sbal_4124 -471 4.2 ATTCAATATAAATGCGAA
-252 4 TAAAAATATATATTCACA
-130 3.8 AGTGAATAAAATAACAAC
Shewanella denitrificans OS217 Sden_0250 -235 4.3 AATAAATATGTATTCACA
-214 3.7 ATTGCATAACAATTTGAT
-145 4.3 ATCGAATATAAAAGCACA
Shewanella amazonensis SB2B Sama_0256 -241 3.7 AATAGATATTCATGCATA
Shewanella loihica PV-4 Shew_0202 -249 3.7 TAAAAATATCTATTCAAT
-228 3.5 ATTGCATAATTAGTTTGT
Shewanella pealeana ATCC 700345 Spea_0227 -266 3.8 CCCAAATATATATTCAAA
Shewanella halifaxensis HAW-EB4 Shal_4093 -267 4.5 CCTAAATATATATTCAAA
Shewanella piezotolerans WP3 swp_2055 -266 4.5 CCTAAATATATATTCAAA
Shewanella sediminis HAW-EB3 Ssed_4276 -256 4 GTAAAATATATATTCAAA
-235 3.5 ATTGCATAATTAGTTTGT
Shewanella woodyi ATCC 51908 Swoo_0329 -423 3.5 TTTGCATTCAAAACCAAG
-263 4 GTAAAATATATATTCAAA
Position: -46
Score: 3.9
Sequence: ACTGTATATATTTACACA
Position: -27
Score: 4
Sequence: ATTGTATATTTACACAGT
Locus tag: GHTCC_010100008506
GHTCC_010100008506 -46 3.9 ACTGTATATATTTACACA
-27 4 ATTGTATATTTACACAGT
Supported by regulated orthologs from reference regulons
Ortholog gene name: recN
Ortholog function: DNA repair protein RecN
Shewanella oneidensis MR-1 SO_3462 -71 4.6 ACTGTATATAAAATCAGT
-49 3.7 ACTGTTTATCAATACAGT
Shewanella putrefaciens CN-32 Sputcn32_2771 -71 4.6 ACTGTATATAAAATCAGT
-49 3.7 ACTGTTTATCAATACAGT
Shewanella sp W3-18-1 Sputw3181_1241 -71 4.6 ACTGTATATAAAATCAGT
-49 3.7 ACTGTTTATCAATACAGT
Shewanella sp ANA-3 Shewana3_1104 -71 5.1 ACTGTATATAAATTCAGT
-49 3.7 ACTGTTTATCAATACAGT
Shewanella sp MR-4 Shewmr4_1104 -71 5.1 ACTGTATATAAATTCAGT
-49 3.7 ACTGTTTATCAATACAGT
Shewanella sp MR-7 Shewmr7_1170 -71 5.1 ACTGTATATAAATTCAGT
-49 3.7 ACTGTTTATCAATACAGT
Shewanella baltica OS155 Sbal_3153 -137 3.6 CATGCATAATCAGTTAAT
-71 4.6 ACTGTATATAAAATCAGT
-49 3.7 ACTGTTTATCAATACAGT
Shewanella denitrificans OS217 Sden_1151 -95 3.7 ACTCAAAATTAACTCAGC
-70 3.9 ACTGTATAAAAAACCAGT
-48 3.7 ACTGTTTATCAATACAGT
Shewanella frigidimarina NCIMB 400 Sfri_1043 -112 3.6 GATGATAAAATAGTCAAC
-71 4.6 ACTGTATATAAAATCAGT
-49 3.7 ACTGTTTATCAATACAGT
Shewanella amazonensis SB2B Sama_1026 -72 3.8 ACTGTACAAAAAATCAGT
-50 3.7 ACTGTGTATCAATACAGT
Shewanella loihica PV-4 Shew_1196 -61 5.1 ACTGTATAAAAATTCAGT
Shewanella sediminis HAW-EB3 Ssed_1281 -61 4.6 ACTGTATATAAAATCAGT
Position: -80
Score: 4.2
Sequence: ATTCAATAATCACTCAAT
Locus tag: GHTCC_010100011118
GHTCC_010100011118 -80 4.2 ATTCAATAATCACTCAAT
Supported by regulated orthologs from reference regulons
Ortholog gene name: SO4732
Ortholog function: Conserved hypothetical protein
Shewanella oneidensis MR-1 SO_4732 -106 4.2 TTTAAATTCACATTCAGT
Shewanella putrefaciens CN-32 Sputcn32_3915 -112 5.3 GATGCATTTAAATTCACA
Shewanella sp W3-18-1 Sputw3181_0037 -112 5.3 GATGCATTTAAATTCACA
Shewanella sp ANA-3 Shewana3_4118 -106 4.2 TTTAAATTCACATTCAGT
Shewanella sp MR-4 Shewmr4_3913 -106 4.2 TTTAAATTCACATTCAGT
Shewanella sp MR-7 Shewmr7_4005 -106 4.2 TTTAAATTCACATTCAGT
Shewanella baltica OS155 Sbal_0045 -112 4.8 AACGCATTTAAATTCACA